OPĆI SMJER - AGRONOMIJA

Rezultati I kolokvija iz predmeta „Kemija“ održanog 22. studenog 2017. g.

 1. Ružica Barić*
 2. Mišela Kalfić (2)
 3. MAtea Kožul (2)
 4. Monika Karlović (2)
 5. Marko Jukić (2)
 6. Antonia Ivančić (2)
 7. Danijela Grbešić*
 8. Anda MArijanović (2)

PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

Rezultati I kolokvija iz predmeta „Kemija 1“ održanog 22. studenog 2017. g.

 1. Nikolina Biško (4)
 2. Sara Galić (4)
 3. Jelena Ćorić (4)
 4. Katarina Jerković (5)
 5. Anđela Pavković (2)
 6. Petra Kovač (2)
 7. Lidija Ramljak (2)
 8. Gloria Pocrnja (2)
 9. Vedrana Lovrić (3)
 10. Matea Raič (3)

* dozvoljava se izlazak na II kolokvij

Uvid u radove moguć je u petak, 24. 11. 2017. godine u 8 sati u uredu dr.sc. Anita Ivanković, izv.prof.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh