REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA

Troškovi i kalkulacije u bilinogojstvu

održanog 13.11.2017.

Pismeni dio ispita položili su:

  1. Marijan Šarić 22 boda        izvrstan (5)
  2. Helena Glamuzina 17 bodova    dobar (3)
  3. Barbara Penavić 17 bodova    dobar (3)
  4. Ana Sičaja 17 bodova    dobar (3)
  5. Marino Jurič 15 bodova    dovoljan (2)

Studenti mogu pogledati radove u utorak, 14.11.2017. u 8 sati.

Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 14.11.2017. u 8,30 sati.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh