Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Sveučilišta u Mostaru

Mostar, 11. listopad 2017.

REZULTATI  PISMENOG ISPITA iz  modula MIKROORGANIZMI I BILJKE“ održan u srijedu 11.10.2017.

 za studente diplomskog studija / Bilinogojstvo 

Red. br.:

        Prezime i  ime

1. dio (bodovi)

2.dio esejska

 (bodovi)

         seminar

ukupno  bodova

ocjena

evidencija

1.

Pehar Slaven

 25

 17

 3

 45/80

 dobar (3)

 

2.

Barbarić Orijana

 14

 26

 3

 43/80

 dovoljan (2)

 

3.

Kukavica Slaven

 19

 8

 3

 30/80

 nedovoljan (1)

 

4.

Merdžan Stanka

 21

 7

 3

 31

 nedovoljan (1)

 

5.

Jurković Vera  

16

 9

 3

 28/80

 nedovoljan (1)

 

6.

Vukojević Josipa

11   

  

 3

 23/80

 nedovoljan (1)

 

7.

Topić Silvija

 4,5

 6

 3

 13/80

 nedovoljan (1)

 


Objašnjenje bodova:

Maksimalni broj bodova na pismenom  ispitu iznosi: 70 

Minimalni broj bodova za prolaz (pozitivnu ocjenu) na  pismenom. ispitu: 35 (50%),

što iznosi 35 bodova (ili 50% od ukupno 65 bodova),; 40 bodova esejski (maksimalno), a zaokruživanje i 

nadopunjavanje 30 bodova

Do 34 bodova- nedovoljan; 35-44= dovoljan (2); 45-53= dobar(3); 54-61= 4 vrlo dobar (4); 62-70= izvrstan (5)

Dodatni bodovi iz seminara :

2 bodova- dovoljan (2); 3 bodova- dobar(3); 4 bodova – vrlo dobar (4); 5 bodova- izvrstan (5)

                                                                                Predmetni nastavnik i nositelj modula:

                                                                                           doc.dr.sc.  Višnja Vasilj

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh