Izvješće s održanog integralnog ispita iz predmeta „Temelji uzgoja bilja“

Red. broj

Ime i prezime

Ocjena

1.

JUG MATKOVIĆ

4

2.

MARA RADOŠ

3

3.

JOSIPA VUKŠIĆ

2

4.

KATARINA BUNTIĆ

2

5.

DIJANA ČUVALO

2

6.

NIKOLINA BAKOVIĆ

2

Termin upisa ocjena bit će naknadno objavljen.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Nevenko Herceg, v.r.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh