Sveučilište u Mostaru

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Smjer: Prehrambena tehnologija (II godina)

 

Rezultati iz Biokemije, ispit održan  13.10.2017.

 

 

Ime i prezime

 

1.

Antonija Ćosić

Poziva se na usmeni ispit

2.

Anđelko Bulić

Poziva se na usmeni ispit

 

 

 

3.

Maja Jelinić

 22 boda

4.

Ante Mišetić

15 bodova

 

Za uspješno položen test bilo je potrebno ostvariti najmanje 55 bodova.

Usmeni dio ispita i uvid u radove održat će se u četvrtak, 19. 10. 2017. u 11:30 sati.

 

  1. sc. Stanislava Talić, izv.prof.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh