OPŠIRNIJE

Nastavna djelatnost

 

Preddiplomski studij

 

Diplomski studij

VINOGRADARSTVO II, AMPELOGRAFIJA,  EKOLOŠKO VINOGRADARSTVO, PROIZVODNJA STOLNOG GROŽĐA,

Znastveni interesi

 

Akademske kvalifikacije

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu završio 23. 02. 1988. godine, obranom diplomskog rada na temu: „ Uticaj načina rezidbe i stepena opterećenja na ispoljavanje karakteristika rodnosti sorte Žilavka na lokalitetu Željuša u mostarskom vinogorju“.

Na istom fakultetu obranio magistarsku radnju 26. 10. 2006. godine s temom „ Utjecaj opterećenja čokota rodnim okcima na prinos i kvalitetu grožđa sorte Žilavka na objektu Blizanci“ pod mentorstvom Prof. dr. Agana Kojića.

Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Deskripcija i genetska identifikacija genotipova Blatine na području Hercegovine“ obranio 10.04.2015. godine na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Znanstveni i stručni projekti

 

Znanstveno usavršavanje

 

Članstvo u društvima

 

Znanstvena bibilografija

 

ZNANSTVENA BIBLIOGRAFIJA

Autorske knjige

 

Poglavlja u knjizi

  1. Kojić A., Lasić V. ( 2003 ): „Praktično vinogradarstvo“. Široki Brijeg.                                                                              Poglavlja:

 Ekološki uvjeti (str. 27-30); Rajonizacija BiH (str. 30); Sortiment vinove loze po rajonima i vinogorjima po važećoj rajonizaciji BiH (str33-36); Agrotehnika u vinogradu (str. 85-100); Sorte vinove loze (str.105-143)

2.      J. Beljo; A. Mandić; T. Jovanović Cvetković; R. Dodig; M. Gašpar: M. Ivanković; A. ef. Jakirović; V. Lasić; M. Leko; fra A. Nikić; T. Prusina, M. Sivrić (2014): „Atlas vinogradarstva i vinarstva Bosne i Hercegovine“ Mostar.                        Poglavlja:

 Agroekološki uvjeti proizvodnje grožđa (str. 55-64); Sadašnje stanje vinogradarstva u FBiH (str. 123-128); SWOT analiza (str. 142-149).

3.      E. Sefo; G. Prskalo; A. Filipović; P. Šaravanja; V. Lasić; M. Lasić; N. Tanović; S. Hadžiabulić; J. Aliman; A. Hadžiabulić; O. Kurtović (2014): „Analiza ranjivosti sektora voća, povrća i stolnog grožđa na klimatske promjene (sušu) u regiji Hercegovine“.  Izrađen u okviru projekta „Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini“. USAID Mostar.

Poglavlja:

Značaj i uloga vinogradarstva u socio-ekonomskom razvoju hercegovine (str. 13,14)

Učešće vinogradarstva u poljoprivrednom sektoru Hercegovine (str. 27)

Vrste poljoprivrednih kultura čija proizvodnja ima ekonomsku isplativost – Stolno grožđe (str. 45)

Posljedice promjene klime na sektor vinogradarstva – Temperatura zraka(str.75,76,77) – Količina oborina (str.77,78)

Utjecaj suše na proizvodnju stolnog grožđa (str. 96,97)

Prijedlog mjera adaptacije vinove loze na sušu (str. 99,100,101)

Preporuke za uvođenje mjera za ublažavanje suše (str.102-135) Zajedničko poglavlje svih autora

 

 

 

Udžbenici i skripta

 

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima

 

 

 

 

Znanstveni radovi u drugim časopisima

1.      A. Kojic1, P. Bulic2, M. Delic1, V. Lasic3, S. Sefo4  (2013.)

            „Quliti grafts of Žilavka variety with diferent fertilisation

            regimes“

            Communications presented at the Conference and positively

            reviewed are published in the Proceedings. Authors are fully

            esponsible for contents, contact information and correctnes of

            English.

            The Proceedigs has been indexed with CAB Publishing UK

            (CAB Abstracts and Nutrition and Food Sciences Database)

            Since 2010.

2.      Radica ĆORIĆ1, Matko BOGUNOVIĆ1, Stjepan HUSNJAK1, Hamid ČUSTOVIĆ2, Paulina ŠARAVANJA1, Elma SEFO1,

Viktor LASIĆ1, Nikolina KAJIĆ1, Stanko IVANKOVIĆ1

Multi-purpose evaluation of agricultural land in the Federation

Bosnia and Hercegovina“

Original scientific paper UDK 631.4(497.6)

Works of the Faculty of Forestry University of  Sarajevo 2016.

SPECIAL EDITION of the 9 th Congress of the Soil Science

            Society of Bosnia and Herzegovina 23-25 November 2015,

            Mostar.

 

Ostali radovi u drugim časopisima

 

Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima

 

Radovi u postupku objavljivanja

 

Objavljena pozvana predavanja na skupovima

 

Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.

1.      Lasić, V.; Karačić, A.; Mandić, A.

            „Ampelografski profil sorte Blatina (Vitis vinifera L.)“

            Međunarodni znanstveni simpozij BLIDINJE 2015.

 

Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom

  1. Jusović H., Kojić A., Lasić V. ( 2003. ): Obnova vinogradarstva u rejonu Sjeverne Bosne. Simpozij u Neumu.     
  2. Kojić A., Lasić V. ( 2005. ): Klonska selekcija sorte žilavke na području   Hercegovačkog rejona. Radovi Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu br. 56/2005. str. 51.      
  3. Viktor Lasić, ( 2007. )Uticaj opterećenja čokota rodnim okcima na prinos i kvalitet grožđa sorte Žilavka na objektu Blizanci – Influence of the number of buds on yield and grape qualiti of the žilavka variety grown on the Blizanci locality.  Sarajevo, 2007. Radovi poljoprivredno prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu br. 58/1 ; str. 119.
  4. Agan Kojić, Milenko Blesić, Perica Bulić, Semira Sefo, Viktor Lasić, ( 2007.) Proučavanje autohtonog sortimenta vinove loze na području Hercegovine – Research on the autochtonous grape varieties in the Herzegovina region.

            Sarajevo, 2007. Radovi poljoprivredno prehrambenog fakulteta

            Univerziteta u Sarajevu br. 58/2 ; str.111.

      5.   Viktor Lasić, Agan Kojić, Milenko Blesić, Perica Bulić (2009.)

             Utjecaj elemenata klime na sadržaj šećera i ukupnih kiselina

             kod sorte  Žilavka   na lokalitetu Blizanci.

             Inflence of ecological conditions on Sugar and total Acids

             content in Grape cv.Zilavka grown on Blizanci locality.

             XX Naučno-stručna konferencija poljoprivrede i prehrambene

             industrije-Neum   2009.   ( 30. rujna do 03. listopada Neum).

 

Sažeci u zbornicima skupova

1.      Lasić V.1, Karačić A.2, Gašpar, M.2, Kojić A.3, Blesić, M.3, Kraljević, M.4

            „Nazočnost virusa GFLV, ARMV, GLRAV-I, GLRAV-3 na

            autohtonim kultivarima  Žilavka i Blatina na lokalitetu Lopate u

            Mostarskom vinogorju“

            XXI naučno-stručna konferencija poljoprivrede i prehrambene

            industrije, Neum 2010.

 

Druge vrste radova

Na manifestaciji Dani berbe u Čitluku održao slijedeća stručna predavanja:

1.      2007.godine “ Zakon o koncesijama i  razvoj vinogradarstva u Hercegovini“;

2.      2008.godine „Ekološki uvjeti uzgoja vinove loze i njihov utjecaj na razvoj vinogradarstva u Hercegovini“;

3.       2009.godine „Problemi u vinogradarstvu Hercegovine“; 2010.godine „Virusi u vinogradima Hercegovine“;

4.       2011.godine „Tuča (grad, krupa) u vinogradima Hercegovine“; 2012.godine“ Globalne klimatske promjene - Elementi klime u Mostarskom vinogorju za period 2000.-2010. u usporedbi sa periodom 1961.-1990“,

5.       2013.godine „Vinogradarstvo u FBiH – SWOT analiza“.

6.      2009.godine: „Rajonizacija vinogradarstva BiH“ Stručni rad objavljen u Zborniku radova Turističke zajednice ZHŽ

7.      2010. Čitluk, u sklopu projekta FADN stručno predavanje na temu „Značaj uspostave poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka u vinogradarstvu i višegodišnjim nasadima“.

8.      2016. Stolac „Hercegovački plodovi mediterana“  Stručno predavanje na temu „Sadašnje stanje vinogradarstva u BiH i FBiH“.

 

 

 

Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova

 

Vođenje i sudjelovanje na znanstvenim projektima

 

Vođenje i sudjelovanje na stručnim projektima

2008.-2009. Voditelj projekta „Operativni program razvoja vinogradarstva u FBiH“

2009. Suradnik na izradi programa „Srednjoročna strategija pružanja savjetodavnih usluga u FBiH

2011. Suradnik na izradi „Podrška reviziji vinogradarske rajonizacije BiH“

2013. Član savjetodavnog vijeća za izradu „Strategija razvoja poljoprivrednog sektora FBiH za period 2014.-2018.godina“

2015. Voditelj dijela projekta koji se odnosi na „Agronomsku osnovu proizvodnje Imotsko-Bekijskog polja“ rađenog od strane Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru pod nazivom „Idejno rješenje navodnjavanja Imotsko-Bekijskog polja“, a koji je dio međunarodnog projekta pod nazivom: „IM-BE Field“. Project „IM-BE Field“ is implemented under the IPA 2007-2013 Cross – border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina by the Country of Split – Dalmatia and Municipality of Grude

Vanjski suradnici

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh