Ime i Prezime

Elma Sefo

Adresa Mostar
Telefon 00387 36 337 109
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Znanstveno-nastavno zvanje docentica
Područje znanstvenog rada introdukcija novih tehnologija uzgoja povrća,očuvanje autohtonih sorti povrća
Područje nastavnog rada Povrćarstvo, Suvremene tehnologije uzgoja povrća, Organsko-biološka proizvodnja povrća

OPŠIRNIJE

Nastavna djelatnost

 

Preddiplomski studij

Povrćarstvo (suradnik)
Vrtlarstvo (suradnik)

Diplomski studij

Suvremene tehnologije uzgoja povrća (suradnik)
Organsko biološka proizvodnja povrća (suradnik)
Suvremene tehnologije uzgoja cvijeća (suradnik)
Tehnologija uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja (suradnik)

Doktorski studij

 

Znastveni interesi

povrćarstvo, proizvodnja presadnica,
očuvanje autohtonih sorti povrća.

Akademske kvalifikacije

2017.-Doktorski rad
„Utjecaj koncentracija soli u hranjivoj otopini na dinamiku rasta presadnica povrća uzgajanih sistemom plutajućih kontejnera”
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru

2010.-Magistarski rad
Karakteristike domaće populacije raštike Hercegovine
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Univerzitet u Sarajevu

2000.-Diplomski rad,
Štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda na području Mostara Agronomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Knjige, priručnici, skripte

 

Znanstveni i stručni projekti

 • 2014.-2016.-544595-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPHES project „Lifelong learning for sustainable agriculture in Alps-Danube-Adriatic Region– LifeADA, EU (suradnik)
 • 2015.- 2016. Istraživanje kompatibilnosti sorti i provjera simbiozne učinkovitosti autohtonih sojeva i referentnog soja u odnosu na različite sorte graška na području Hercegovine, Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti (suradnik)
 • 2014.-Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini, Američka agencija za međunarodni razvoj,USAID (voditelj, suradnik)
 • 2013.-Višenamjensko vrednovanje zemljišta u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (suradnik)
 • 2013.-Srednjoročna strategija poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2014-2018, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (suradnik)
 • 2011.-Strategija poljoprivrednog razvitka i razvitka poljoprivrede u ruralnim područjima HNK/Ž za period 2011.-2016. godine, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (suradnik)
 • 2011.-Strategija gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (suradnik)
 • 2009.-2011.-Unapređenje proizvodnje povrća korištenjem kalemljenih presadnica, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske (suradnik)
 • 2008.-2009.-Povećanje plodnosti zemljišta upotrebom simbioznih fiksatora dušika, Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede šumarstva (suradnik)
 • 2007.-2008.-Evaluacija pokusa s ciljem unapređenja rane proizvodnje povrća , Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti (suradnik)
 • 2007.-2008.-Regionalni SEEDNet projekt: Prikupljanje, karakterizacija i regeneracija germplazme lokalne populacije raštike (Brassica oleracea var. acephala) sa istočne jadranske obale u svrhu čuvanja u bankama gena, Švedska agencija za međunarodni razvoj (suradnik)
 • 2006.-2009.-NORWEGIAN-SOUTH EASTERN EUROPE (SEE) PROGRAMME:«Institutional Collaboration Between Academic Institutions in Agriculture, Forestry and Veterinary Medicine In Norway and Bosnia & Herzegovina, Croatia and Serbia & Montenegro«. Project 9: Plant Health and Genetic Resources in South East Europe (suradnik)
 • 2006-2007.-Projekt razvoja male komercijalne poljoprivrede: Uzgoj presadnica povrća na hranjivoj otopini. Program konkurentskih grantova (suradnik)
 • 2005.-Unapređenje proizvodnje povrća, voća i vinove loze kroz sustav održive proizvodnje u 5 balkanskih zemalja. (Talijanski zakon 84/2001), Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, CIHEAM-IAM Bari (suradnik)
 • 2003.2004.-Inventarizacija, prikupljanje, održavanje i iskorištavanje biljnih genetskih izvora, Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti (suradnik)

Znanstveni radovi

 • Sefo, E., Matotan, Z., Knezović, Z., Ivanković, A., Arar, K. (2016): Nutritional characteristics of kale populations from the Herzegovina region. Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences University of Sarajevo, LXI, 66/1, 350-353.
 • Ćorić, R. Bogunović, M., Husnjak, S., Čustović, H., Šaravanja, P., Sefo, E., Lasić, V., Kajić, N., Ivanković, S. (2016): Multi-Purpose Evaluation of Agricultural Land in The Federation of Bosnia and Hercegovina. Works of the Faculty of Forestry University of Sarajevo of the 9 th Congress of the Soil Science Society of Bosnia and Herzegovina 23-25 November 2015, Mostar, B&H, Faculty of Forestry University of Sarajevo, Soil Science Society of Bosnia and Herzegovina, Vol. 21 (1): 98-106.
 • Arar, K., Knezović, Z., Avdić, J., Sefo, E., Petrović, D. (2016): Landmarks in perceptions of ornamental trees by users of green areas. Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences University of Sarajevo, LXI, 66/1, 406-410.
 • Sefo, E., Vučina, M., Matotan, Z. (2014): Vršna trulež paprike na području jugoistočne Hercegovine. Znanstveni glasnik, Sveučilište u Mostaru, Vol. 23, Br. 23, 139-148.
 • Knezović, Z., Sefo, E., Matotan, Z., Sabljo, A. (2013): Varijabilnost svojstava domaćih populacija raštike. Sjemenarstvo, Vol. 29, No. 3-4, 137-143.
 • Filipović, A., Poljak, M., Sabljo, A., Sefo, E., Ivanković, A. (2012): Reaction of autochthon Herzegovinian potato cultivar Poluranka on different N fertilization management. Acta Horticulturae No 960, 387-392.
 • Filipović, A., Sefo, E., Sabljo, A., Lasić, M., Knezović, Z. (2011):. Prinos i kvalitativne značajke gomolja autohtonog kultivara krumpira poluranka. Sjemenarstvo Vol. 28, No. 1-2, 43-52.
 • Sefo, E., Matotan, Z., Knezović, Z., Karić, L. (2011): Morphological and agricultural characteristics of kale populations (Brassica oleraceae L. var. acephala) from the Herzegovina region. Proceedings of the 22nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, September 28-October 1 2011, 153-155.
 • Karić, L.,Vukašinović, S., Žnidarčić, D., Butković, M., Sefo, E., Grahić, J. (2011): Introduction of new technologies of cultivation pickling cucumbers invest with a view to protecting the environment. Proceedings of the 22nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, September 28-October 2011, Sarajevo, 112-115.
 • Sefo, E., Matotan, Z., Knezović, Z., Karić, L. (2011): Evaluacija hercegovačke autohtone germplazme raštike (Brassica oleracea L. var. acephala). Sjemenarstvo Vol. 27, No. 3-4, 139-154.
 • Sefo, E., Matotan, Z., Knezović, Z., Majić, A., Ivanković, P., Ćorić, R. (2010): Utjecaj tehnologije proizvodnje na prinos lubenica u jugozapadnoj Hercegovini. Agronomski glasnik, Vol. 72, No 1, 15-25.
 • Majić, A., Poljak, M., Sabljo, A., Sefo, E., Knezović, Z. (2009): Nitrate-Nitrogen Rates in Petiole Sap of Potato Crop (Solanumtuberosum L.), 7th International Workshop on Sap Flow Seville, 24 April 2009, Spain, Acta Horticulturae No 846, 333-338.
 • Knezović, Z., Matotan, Z., Bevanda, I., Sefo, E., Majić A. (2008): Korelacije između nekih gospodarski važnijih svojstava graha mahunara(Phaseolus vulgaris L.). Sjemenarstvo Vol. 25, No. 2, 81-90.
 • Majić, A., Poljak, M., Sabljo, A. Tabaković, E.,2008. Utjecaj ishrane dušikom na mineralni sastav gomolja ranih sorata krumpira. Zbornik radova43. hrvatskog i 3.međunarodnog simpozija agronoma, 18-21 veljače, Opatija, Hrvatska, 184-194.
 • Petrović D., Tabaković, E., (2003): Korovska flora Mostara i okolice, Časopis Herbologia- Zbornik referata 2. savjetovanja o korovima, 6-7 srpnja Sarajevo, Vol. 4, No 1, 51-55.

 

Sažeci sa znanstvenih skupova:

 • Marić, A., Sefo, E., Ćorić, R. (2015): Suitability of agricultural land for the cultivation of cabbage in the area of Herzegovina-neretva county. Book of Abstracts, 9 th Congress of the Soil Science Society of Bosnia and Herzegovina: Protection of soil as a factor of suistainable development of rural areas and improvement of environment, Mostar, November 23-25, 2015, 110-111.
 • Ćorić, R., Bogunović, M., Husnjak, S., Čustović, H., Šaravanja, P., Sefo, E., Lasić, V., Kajić, N., Ivanković, S. (2015): Multi-Purpose Evaluation of Agricultural Land in The Federation of Bosnia and Hercegovina. Book of Abstracts, 9 th Congress of the Soil Science Society of Bosnia and Herzegovina: Protection of soil as a factor of suistainable development of rural areas and improvement of environment, Mostar, November 23-25, 2015, 42-43.
 • Arar, K., Knezović, Z., Avdić, J., Sefo, E., Petrović, D. (2015): Landmarks in perceptions of ornamental trees by users of green areas. Book of Abstracts, 26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, September 27-30, 171.
 • Sefo, E., Matotan, Z., Knezović, Z., Ivanković, A., Arar, K. (2015): Nutritional characteristics of kale populations from the Herzegovina region. Book of Abstracts, 26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, September 27-30, 2015., 153.
 • Sefo, E., Matotan, Z., Knezović, Z., Arar, K., Ivanković, A. (2012): Valorizacija autohtonih populacija raštike (Brassica oleracea var. acephala) s područja Hercegovine. Knjiga sažetaka, Treći međunarodni kongres o ruralnom turizmu-„Ruralni turizam-pokretač održivog razvoja“, 23.-26. svibnja, Osijek, 62- 63.
 • Arar, K., Knezović, Z., Sefo, E., Petrović, D. (2012): Biljne vrste u tradicijskom seoskom vrtu Hercegovine: Usporedba percepcije ukrasnog drveća. Knjiga sažetaka, Treći međunarodni kongres o ruralnom turizmu-„Ruralni turizam-pokretač održivog razvoja“, 23.-26. svibnja, Osijek, 30-31.
 • Knezović, Z., Sefo, E., Matotan, Z., Sabljo, A. (2013): Varijabilnost svojstava domaćih populacija raštike. Zbornik sažetaka 48. hrvatskog i 8. međunarodnog simpozija agronoma, Dubrovnik ,17. do 22. veljače 2013., 98-99.
 • Filipović, A., Poljak, M., Sabljo, A., Sefo, E., Ivanković, A. (2011): Reaction of autochthon Herzegovinian potato cultivar Poluranka on different N fertilization management. Book of abstract; V Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes; October 9-12, Tirana, Albania.
 • Filipović, A., Sefo, E., Sabljo, A., Lasić, M., Knezović, Z. (2011): Kvalitativne značajke autohtonog kultivara krumpira Poluranka. Zbornik sažetaka, Četvrti međunarodni znanstveno stručni skup Hrvatsko oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i europske integracije, Šibenik, 28-30. rujan 2011, 58.
 • Majić, A., Poljak, M., Knezović, Z., Sabljo, A., Sefo, E., 2009. Chlorophyll meter as diagnostic tool for nitrogen fertilization management in potato crop (Solanum tuberosum L.), Proceedings of the 16th Nitrogen Workshop, Connecting different scales of nitrogen use in agriculture, 253-254, June, 28th- July, 1st 2009 Turin, Italy.
 • Matotan, Z., Sefo, E., Knezović Z., Ivanković, P., Majić, A., Ćorić, R. (2009): Utjecaj kalemljenja na prinos rajčice uzgajane u zaštićenim prostorima. Zbornik sažetaka 44. hrvatskog i 4. međunarodnog simpozija agronoma, 16.do 20. veljače 2009. Opatija, Hrvatska, 122-123.
 • Sefo, E., Matotan, Z., Knezović, Z., Ivanković, P., Majić, A., Ćorić, R. (2009): Utjecaj tehnologije proizvodnje na prinos lubenica u jugozapadnoj Hercegovini. Zbornik sažetaka 44. hrvatskog i 4. međunarodnog simpozija agronoma, 16.do 20. veljače 2009. Opatija, Hrvatska, 131-132.
 • Sefo, E., Matotan, Z., Knezović, Z. (2008): Uzgoj presadnica povrća u plutajućim kontejnerima na hranjivoj otopini. Zbornik sažetaka 43.hrvatskog i 3.međunarodnog simpozija agronoma, 18. do 21. veljače, Opatija, Hrvatska, 154-155.
 • Beljo, J., Sabljo, A., Leko, M., Vego, D., Tabaković, E., Herceg, N., Primorac, J. (2004): Čuvanje autohtonih biljnih genetskih izvora kao doprinos oplemenjivanju bilja i održavanju biljne raznolikosti. Zbornik sažetaka međunarodnog simpozija «Održivo iskorištavanje biljnih i životinjskih genetskih resursa u području Mediterana«, 14-16 listopad 2004., Mostar, 30.

Stručni radovi

 • Marić, A., Sefo, E., Ćorić, R. (2016): Suitability of agricultural land for the cultivation of cabbage in the area of Herzegovina-neretva county. Works of the Faculty of Forestry University of Sarajevo of the 9 th Congress of the Soil Science Society of Bosnia and Herzegovina 23-25 November 2015, Mostar, B&H, Faculty of Forestry University of Sarajevo, Soil Science Society of Bosnia and Herzegovina, Vol. 21 (1): 287-295.

 

Brošure:

 • Sefo, E., Prskalo, G., Filipović, A., Šaravanja, P., Lasić, V., Lasić, M., Tanović, N., Hadžiabulić, S., Aliman, J., Hadžiabulić, A., Kurtović, O. (2014): Analiza ranjivosti sektora voća, povrća i stolnog grožđa na klimatske promjene (sušu) u regiji Hercegovine", UG Nešto više, USAID.
 • Ćorić, R., Petrović, D., Šaravanja, P., Sefo, E., Kajić, N., Mandić, A., Puljić, L., Tanović, N., Leto, A., Hadžiabulić, A., Komlen, V., Šukalić, A., Šupljeglav-Jukić, A. (2014): Inventar stanja poljoprivrednog zemljišta i njegovog korištenja u regiji Hercegovine, UG Nešto više, USAID.
 • Matotan, Z., Sefo, E., Knezović, Z. (2007): Suvremene tehnologije uzgoja presadnicapovrća, Agronomski fakultet Mostar.
 • Vukašinović, S., Drkenda, P., Ostojić, I., Peljto, A., Hadžiabulić, S., Jerkić, I., Leko, M., Majić, A., Tabaković, E., Karačić, A. (2005): Upute za izradu tehnoloških smjernica za integriranu proizvodnju nekih povrtnih i voćnih vrsta te vinove loze, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Bosna i Hercegovina, CIHEAM-IAM Bari, Italy.

Znanstveno usavršavanje

 

Članstvo u društvima

Herbološko društvo BiH

Znanstvena bibilografija

 

Vanjski suradnici

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh