Ime i Prezime

Marija Lasić

Adresa Mostar
Telefon 00387 36 337 110
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Znanstveno-nastavno zvanje asistent
Područje znanstvenog rada menadžment, menadžment ljudskih resursa, ruralni razvoj
Područje nastavnog rada Menadžment, Menadžment ljudskih resursa, Ruralni razvoj, Ekonomika, Organizacija

 

 

OPŠIRNIJE

Nastavna djelatnost

 

Preddiplomski studij

 

Diplomski studij

Diplomski studij agroekonomika:

 • Uvod u znanstveno-istraživački rad
 • Upravljanje troškovima i rizikom u proizvodnji
 • Ruralni razvoj
 • Osnove tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
 • Analiza poslovanja
 • Osnove menadžmenta u poljoprivredi
 • Uvod u investicije u poljoprivredi

Diplomski studij bilinogojstvo:

 • Uvod u znanstveno-istraživački rad
 • Troškovi i kalkulacije u bilinogojstvu
 • Poslovanje i menadžment u bilinogojskim gospodarstvima

Diplomski studij prehrambeno inženjerstvo:

 • Uvod u znanstveno-istraživački rad
 • Upravljanje poduzećima

Doktorski studij

 

Znanstveni interesi

Menadžment, menadžment ljudskih resursa

Akademske kvalifikacije

 

Knjige, priručnici, skripte

Priručnici:
Sefo, E., Prskalo, G., Filipović, A., Šaravanja, P., Lasić, V., Lasić, M., Tanović, N., Hadžiabulić, S., Aliman, J., Hadžiabulić, A., Kurtović, O.:Analiza ranjivosti sektora voća, povrća i stolnog grožđa na klimatske promjene (sušu) u regiji Hercegovine, 2014.
Ivanković, M., Ivanković, S., Ćavar, S., Šubara, M., Batinić, V., Ćurković, M., Pocrnja, D., Puljić, L., Bijeljac, S., Boras, A., Lasić, M.: Kozarstvo, 2013.

Znanstveni i stručni projekti

 • Federalno ministarstvo obrazovanja: “Istraživanje kompatibilnosti sorti I provjera simbiozne učinkovitosti autohtonih sojeva I referentnog soja u odnosu na različite sorte graška na području Hercegovine”, 2015. /suradnik
 • USAID: Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini – izrada dokumenta “Analiza ranjivosti sektora voća, povrća I stolnog grožđa na klimatske promjene (sušu) u regiji Hercegovine, 2013.-2014./suradnik
 • Program prekogranične suradnje IPA CBC Hrvatska-BIH 2001-2013, Federalni agromediteranski zavod Mostar i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša: Mediteransko ljekovito bilje-MED MED HERBS, 2013.-2014./suradnik
 • Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: Funkcionalni program razvitka ukupnog lanca vrijednosti kozarstva u Federaciji BiH, 2012.-2013./suradnik
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations: ”GCP/BIH/007/EC sector analyses for IPARD – Sektorska analiza vina BIH”, 2011-2012./suradnik
 • Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HNŽ: Strategija poljoprivrednog razvitka i razvitka poljoprivrede u ruralnim područjima HNŽ (2011.-2016.)”, 2011-2012./suradnik
 • Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: ” Istraživanje mjera suzbijanja žilogriza (Capnodis tenebrionis L.) na području Hercegovine”, 2007./suradnik

Znanstveni radovi

 • Ćejvanović, F., Ivanković, M., Lasić, M., Vaško, Ž. (2014.): The impact of foreign trade in agricultural products of Bosnia and Herzegovina within the framework of CEFTA 2006, Ekonomika poljoprivrede, (61) 4, pp. 975-989.
 • Lasić, M.: Suvremeni pristup istraživanju i upravljanju motivacijom za rad, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 2012.
 • Spužević, I., Lasić, M., Matić, M., Ivanković, M.: Odabirom autohtone sorte grožđa do dobrih ekonomskih rezultata, 3. Međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Osijek, 23-26.5.,2012.
 • Mabić, M., Lasić, M.: Web promocija u funkciji turizma, Treći međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Osijek, 2012.
 • M.Ivanković, Ž.Vaško, A.Figurek, M:lasić I M.Leko: Estimating the cost- effectivenes of an Investment – raising vineyards on the recultivated soils in Herzegovina (Ocjena isplativosti investicija – podizanje vinograda na rekultiviranim tlima Hercegovine); Agroznanje, vol. 13, br.3. 2012. , pp.449-463.
 • Ž. Vaško, M.Ivanković, A.Figurek, M.Lasić: Sensitivity Analysisi of Milk Production to the change of the level of milk producer price and premium (Analiza senzitivnosti proizvodnje mlijeka na promjenu visine otkupne cijene I premije za mlijeko), Agroznanje, vol.13,br.2.2012. , pp. 279-289.
 • Filipović, A., Sefo, E., Sabljo, A., Lasić, M., Knezović, Z.,2011. Prinos i kvalitativne značajke gomolja autohtonog kultivara krumpira poluranka. Sjemenarstvo Vol 28 No. 1-2, 2011. , pp 43-52.
 • Ivanković, M., Pavličević, J., Lasić, M., Bogut, I., Glamuzina, B.: Održivo gospodarenje hidroakumulacijama na rijeci Neretvi ulaganjem u kavezni uzgoj dužičaste pastrve (Oncorhynchus mykiss). Zbornik radova 7. Međunarodnog gospodarsko-znanstvenog skupa “Hrvatsko ribarstvo na pragu EU – Riba kao funkcionalna hrana”, Vukovar, 2011.
 • Tomić, Z., Lasić, M., Milas, Z. (2007): Ekološki pristup odnosima s javnošću. Zbornik radova s međunarodnog simpozija “Uzgoj riba u hidroakumulacijama – mogućnost upravljanja i zaštita okoliša”, Neum.
 • Kolega, A., Ivanković, M., Bojnec, Š., Radić, M. (2004): Marketing – tržništvo poljodjelskih proizvoda s krša. Znanstveni glasnik, broj 15, 141.-147.

Stručni radovi

 

Znanstveno usavršavanje,

 

Članstvo u društvima

 

Znanstvena bibliografija

 

Vanjski suradnici

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh