Ime i Prezime

Marija Lasić

Znanstveno-nastavno zvanje  
Datum zapošljavanja 1. listopada 2000.
Datum i mjesto rođenja 21. srpnja 1975., Mostar
Diplomirao/la 2000
Magistrirao/la  
Doktorirao/la  
Područje znanstvenog rada menadžment, menadžment ljudskih resursa, strateški menadžment
Područje nastavnog rada Menadžment, Organizacija, Ruralni razvoj

 

 

OPŠIRNIJE

Nastavna djelatnost

 

Preddiplomski studij

 

Diplomski studij

Diplomski studij agroekonomika:

 • Uvod u znanstveno-istraživački rad
 • Upravljanje troškovima i rizikom u proizvodnji
 • Ruralni razvoj
 • Osnove tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
 • Analiza poslovanja
 • Osnove menadžmenta u poljoprivredi
 • Uvod u investicije u poljoprivredi

Diplomski studij bilinogojstvo:

 • Uvod u znanstveno-istraživački rad
 • Troškovi i kalkulacije u bilinogojstvu
 • Poslovanje i menadžment u bilinogojskim gospodarstvima

Diplomski studij prehrambeno inženjerstvo:

 • Uvod u znanstveno-istraživački rad
 • Upravljanje poduzećima

Doktorski studij

 

Znanstveni interesi

Menadžment, menadžment ljudskih resursa

Akademske kvalifikacije

 

Knjige, priručnici, skripte

Priručnici:
Sefo, E., Prskalo, G., Filipović, A., Šaravanja, P., Lasić, V., Lasić, M., Tanović, N., Hadžiabulić, S., Aliman, J., Hadžiabulić, A., Kurtović, O.:Analiza ranjivosti sektora voća, povrća i stolnog grožđa na klimatske promjene (sušu) u regiji Hercegovine, 2014.
Ivanković, M., Ivanković, S., Ćavar, S., Šubara, M., Batinić, V., Ćurković, M., Pocrnja, D., Puljić, L., Bijeljac, S., Boras, A., Lasić, M.: Kozarstvo, 2013.

Znanstveni i stručni projekti

 • Federalno ministarstvo obrazovanja: “Istraživanje kompatibilnosti sorti I provjera simbiozne učinkovitosti autohtonih sojeva I referentnog soja u odnosu na različite sorte graška na području Hercegovine”, 2015. /suradnik
 • USAID: Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini – izrada dokumenta “Analiza ranjivosti sektora voća, povrća I stolnog grožđa na klimatske promjene (sušu) u regiji Hercegovine, 2013.-2014./suradnik
 • Program prekogranične suradnje IPA CBC Hrvatska-BIH 2001-2013, Federalni agromediteranski zavod Mostar i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša: Mediteransko ljekovito bilje-MED MED HERBS, 2013.-2014./suradnik
 • Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: Funkcionalni program razvitka ukupnog lanca vrijednosti kozarstva u Federaciji BiH, 2012.-2013./suradnik
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations: ”GCP/BIH/007/EC sector analyses for IPARD – Sektorska analiza vina BIH”, 2011-2012./suradnik
 • Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HNŽ: Strategija poljoprivrednog razvitka i razvitka poljoprivrede u ruralnim područjima HNŽ (2011.-2016.)”, 2011-2012./suradnik
 • Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: ” Istraživanje mjera suzbijanja žilogriza (Capnodis tenebrionis L.) na području Hercegovine”, 2007./suradnik

Znanstveni radovi

 • Ćejvanović, F., Ivanković, M., Lasić, M., Vaško, Ž. (2014.): The impact of foreign trade in agricultural products of Bosnia and Herzegovina within the framework of CEFTA 2006, Ekonomika poljoprivrede, (61) 4, pp. 975-989.
 • Lasić, M.: Suvremeni pristup istraživanju i upravljanju motivacijom za rad, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 2012.
 • Spužević, I., Lasić, M., Matić, M., Ivanković, M.: Odabirom autohtone sorte grožđa do dobrih ekonomskih rezultata, 3. Međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Osijek, 23-26.5.,2012.
 • Mabić, M., Lasić, M.: Web promocija u funkciji turizma, Treći međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Osijek, 2012.
 • M.Ivanković, Ž.Vaško, A.Figurek, M:lasić I M.Leko: Estimating the cost- effectivenes of an Investment – raising vineyards on the recultivated soils in Herzegovina (Ocjena isplativosti investicija – podizanje vinograda na rekultiviranim tlima Hercegovine); Agroznanje, vol. 13, br.3. 2012. , pp.449-463.
 • Ž. Vaško, M.Ivanković, A.Figurek, M.Lasić: Sensitivity Analysisi of Milk Production to the change of the level of milk producer price and premium (Analiza senzitivnosti proizvodnje mlijeka na promjenu visine otkupne cijene I premije za mlijeko), Agroznanje, vol.13,br.2.2012. , pp. 279-289.
 • Filipović, A., Sefo, E., Sabljo, A., Lasić, M., Knezović, Z.,2011. Prinos i kvalitativne značajke gomolja autohtonog kultivara krumpira poluranka. Sjemenarstvo Vol 28 No. 1-2, 2011. , pp 43-52.
 • Ivanković, M., Pavličević, J., Lasić, M., Bogut, I., Glamuzina, B.: Održivo gospodarenje hidroakumulacijama na rijeci Neretvi ulaganjem u kavezni uzgoj dužičaste pastrve (Oncorhynchus mykiss). Zbornik radova 7. Međunarodnog gospodarsko-znanstvenog skupa “Hrvatsko ribarstvo na pragu EU – Riba kao funkcionalna hrana”, Vukovar, 2011.
 • Tomić, Z., Lasić, M., Milas, Z. (2007): Ekološki pristup odnosima s javnošću. Zbornik radova s međunarodnog simpozija “Uzgoj riba u hidroakumulacijama – mogućnost upravljanja i zaštita okoliša”, Neum.
 • Kolega, A., Ivanković, M., Bojnec, Š., Radić, M. (2004): Marketing – tržništvo poljodjelskih proizvoda s krša. Znanstveni glasnik, broj 15, 141.-147.

Stručni radovi

 

Znanstveno usavršavanje,

 

Članstvo u društvima

 

Znanstvena bibliografija

 

Vanjski suradnici

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email.: agronomski.fakultet@sve-mo.ba referada@apfmo.org

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh