Ime i Prezime

Zrinka Knezović

Znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor
Datum zapošljavanja 1. listopada 1998.
Datum i mjesto rođenja 12. svibnja 1966., Mostar
Diplomirao/la 1988.
Magistrirao/la 2001.
Doktorirao/la 2004.
Područje znanstvenog rada interakcija genotip x okolina, planiranje pokusa i analiza
Područje nastavnog rada Biometrika, Biostatistika, Pokusi u bilinogojstvu, Uvod u znanstveno-istraživački rad, Statističke metode, Metodika znanstvenoga rada

OPŠIRNIJE

Nastavna djelatnost

 

Preddiplomski studij

Preddiplomski studij Agronomije Općeg smjera APTF - Biometrika (nositelj);
Preddiplomski studij Prehrambene tehnologije APTF - Biostatistika (nositelj);

Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru:
Uvod u statistiku (Studij ­ Kemije); Statistika i GGM (Studij – Zemljopisa); Biostistika (Studij – Biologije) ; Statistika (Studij – Ekologije).

Diplomski studij

Diplomski studij Agronomije APTF – Bilinogojstvo - Pokusi u bilinogojstvu (nositelj);
Diplomski studij Prehrambene tehnologije APTF - Uvod u znanstveno-istraživački rad (nositelj);
Diplomski studij Agronomije – Bilinogojstvo APTF - Uvod u znanstveno-istraživački rad (nositelj) –izborni modul.

Doktorski  studij-
Poslijediplomski studij

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij APTF (Agroekonomika; Zootehnika; Bilinogojstvo i Zaštita okoliša) - Metodika znanstvenoga rada (nositelj)
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij APTF (Agroekonomika; Zootehnika; Bilinogojstvo i Zaštita okoliša) - Statističke metode u agroekonomici; zootehnici, bilinogojstvu i zaštiti okoliša ( nositelj).

Znanstveni interesi

Interakcija genotip x okolina; Planiranje pokusa; Analiza podataka i interpretacija rezultata.

Akademske kvalifikacije

Doktorska disertacija- 2004. Odnos parametrijskih i neparametrijskih metoda u analizi interakcije genotip x okolina;
Magistarski rad 2001. Primjena neparametrijskih metoda u analizi interakcije genotip x okolina;
Diplomski rad 1988. Ispitivanje kvalitete mutnog soka od naranče

Knjige, priručnici, skripte

Biometrika; udžbenik Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 2004. ISBN 978-9958-16-017-2 COBISS.BH-ID 21161734.

Znanstveni i stručni projekti

1. 2013.-2016.

544464-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES-Bosnia and Herzegovina
Qualification Framework for Higher Education.

2. 2013. - 2015.

Applying ICT to Bosnia-Herzegovina *s agricultural sector to improve
integrated pest management (IPM).
HERD-BIOFORSK
Voditelj za našu instituciju

3. 2013. - 2016.

Development of HEIs' Strategies on Lifelong Learning in Sustainable
Agriculture
544595-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPHES-TEMPUS IV
Voditelj za našu instituciju

4. 2013.

Ekološka svijest: Percepcija okoliša i ekoloških problema
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Suradnik

5. 2010. - 2013.

EU standards for accreditation of study programs on BH Universities
Tempus SMGR 158853-1-2009-1-SE
Voditelj za našu instituciju

6. 2011. – 2016.

Strategija poljoprivrednog razvitka i razvitka poljoprivrede u ruralnim
područjima HNK/Ž
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Suradnik

7. 2007. -2015.

Povećanje učinkovitosti istraživanja primjenom naprednih biometrijskih
Modela.
Ministarstvo obrazovanja RH
Suradnik

8. 2009.

Tempus IV „Reform of Higher Education through International University
Cooperation”
Tempus (EACEA)
Suradnik kao ekspertna grupa - HERE Higher Education Reform Experts

9. 2008. - 2009.

Povećanje plodnosti zemljišta uporabom simbioznih fiksatora dušika
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Suradnik

10. 2007. - 2008.

Prorjeđivanje plodova breskve i nektarine
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Suradnik

11. 2007.-2008.

Evaluacija pokusa sa ciljem unapređenja rane proizvodnje povrća
Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti
Voditelj

12. 2008.

Automatizacija dijela sustava za navodnjavanje u Popovom polju
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva preko Jedinice za implementaciju projekata u šumarstvu i
poljoprivredi PIU u sklopu Projekta razvoja male komercijalne poljoprivrede
Voditelj

13. 2008.

GTZ-SPPOM 573000.7-001.00
GTZ GmbH
Konzultant

14. 2008.

Vrijednosti sustava krajobraza donjeg toka rijeke Trebižat kao temelj
prijedloga preventivne zaštite
Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke i športa BiH
Suradnik

15. 2008.

"From Qality Assurance to Strategic Development"
Tempus projekt
Suradnik

16. 2007.

SCM projekt Sm SCM-C017A06-2006 “Structural preparation of BIH
universities for academic European integration through modular structure”
Tempus
Suodgovorna osoba

17. 2006.-2009.

Reorientation of Academic Education in Agriculture in SE Europe - Curriculum
Development in Animal Breeding and Animal Husbandry
Norwegian south eastern Europe (SEE) programme in agriculture:
“Institutional Collaboration Between Academic Institutions in Agriculture, Forestry and Veterinary Medicine In Norway and Bosnia & Herzegovina, Croatia and Serbia &
Montenegro”.
Suradnik.

18. 2006. – 2009.

Standardizacija tehnologije, kemijskih, fizičkih i mikrobioloških osobina
autohtonog Travničkog i Livanjskog sira
Norwegian south eastern Europe (SEE) programme in agriculture
Suradnik

19. 2006. – 2007.

Uzgoj povrća na hranjivoj otopini
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
preko Jedinice za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi PIU u sklopu Projekta razvoja male  sklopu Projekta razvoja male komercijalne poljoprivrede
Suradnik

20. 2006.- 2007.

Racionalna gnojidba u uzgoju ranog krumpira visoke kvalitete
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
preko Jedinice za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi PIU u sklopu Projekta razvoja male  sklopu Projekta razvoja male komercijalne poljoprivrede
Suradnik

21. 2004.

Sadržaj omega-3 masnih kiselina u mesu brojlera kod različitog sustava
uzgoja i hranidbe
Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke i športa BiH
Suradnik

Znanstveni radovi

Popis znanstvenih radova

A. Radovi u inozemnim časopisima i ekvivalentnim domaćim časopisima:

 1. Knezović, Zrinka i J. Gunjača 2002. Neparametijska mjerila stabilnosti prinosa nekih sorata ozime pšenice. Agriculture Conspectus Scientificus 67: 143–148 - izvorni znanstveni rad.
 2. Knezović, Zrinka i J. Gunjača 2002. Analiza stabilnosti jare zobi neparametrijskim mjerilima. Znanstveni glasnik 12: 209-278.- izvorni znanstveni rad.
 3. N.Herceg, I. Kolak, M. Gagro, A.Kolega i Zrinka Knezović 2003. Utjecaj kultivara i rokova sadnje na urod i kakvoću krumpira. Sjemenarstvo 20: 247-296 - izvorni znanstveni rad.
 4. N.Herceg, I. Kolak, M. Gagro, A.Kolega i Zrinka Knezović 2003. Izbor kultivara za proizvodnju krumpira. Sjemenarstvo 20: 303-337 - pregledni znanstveni rad.
 5. Dijana Vego, Zrinka Knezović 2004. Zastupljenost smokvine osice Blastophagapsenes u proljetnoj cvatnji istraživanih tipova divlje smokve (FicuscaricaL. var. caprificus) Pomologia croatica, vol.10-2004.br.1-4.- izvorni znanstveni rad.
 6. Zrinka Knezović, J. Gunjača, Z. Šatović i I. Kolak 2005. Comparison of  Different Methods for Classification of Gene Bank Accessions. Agriculture Conspectus Scientificus, Vol.70 No.3 (87-91) izvorni znanstveni rad.
 7. T. Safner; Zrinka Knezović i J. Gunjača 2006. Using Stability Indices for the Assessment of Adaption,– Agriculture conspectus scietificus Vol. 71 Supplement 1.
 8. Gunjača, Jerko; Knezović, Zrinka; Pecina, Marija.
  Genotype by environment interaction in variety trials. // Cereal Research Communications. 35 (2007) , 2 Part 1; 425-428.
 9. Primorac, Jurica; Kozumplik, Vinko; Barba, Lucija; Knezović, Zrinka; Bolarić, Snježana.
  Morphological and agronomic characteristics of Croatian red clover (Trifolium pratense L.) breeding populations tolerant to abiotic stress. // Cereal Research Communications. 35 (2007) , Part 2; 953-956.
 10. Zrinka Knezović, Z. Matotan, Ivana Bevanda, Elma Sefo, Adrijana Majić 2008. Korelacije između nekih gospodarski važnijih svojstava graham mahunara (Phaseolus vulgaris L.) Correlation between some economically important plant characteristics of bush bean (Phaseolus vulgaris L.) Sjemenarstvo Vol. 25 No. 2.
 11. Visnja Vasilj1, Sanja Sikora 2, Sulejman Redžepović2 Zrinka Knezovic1, 2009. Zastupljenost određenih grupa mikroorganizama pod različitom vegetacijom Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, šifra BP-038.
 12. Rogošić, J.; Stein R. Moe; Škobić, D.; Knezović, Z.; Rozić, I. i Živković, M., Pavličević, J.(2009.):Effect of supplementation with barley and activated charcoal on intake of biochemically diverse Mediterranean shrubs Small Ruminant Research. Volume 81, Issues 2-3, February 2009, Pages 79-84.
 13. Majić, Adrijana; Poljak, Milan; Sabljo Ana; Sefo Elma; Knezović Zrinka.
  Nitrate-Nitrogen rates in Petiole Sap of Potato Crop (Solanum tuberosum L.). // Acta Horticulturae1 (2009) , 846; 333-338 (članak, znanstveni).t Research. Volume 81, Issues 2-3, February 2009, Pages 79-84.
 14. Elma Sefo, Z. Matotan, Zrinka Knezović, Adrijana Majić, P.Ivanković, Radica Ćorić 2010. Utjecaj tehnologije proizvodnje na prinos lubenica u jugozapadnoj Hercegovini  Agronomski glasnik 1/2010. ISSN 0002-1954.
 15. Rogosic Jozo; Moe, Stein; Škobić, Dragan; Knezović, Zrinka; Rozić, Ilija; Živković, Mate; Pavličević, Jerko. Effect of supplementation with barley and activated charcoal on intake of biochemically diverse Mediterranean shrubs. Small ruminant research. 81 (2009) , 2/3; 79-84.
 16. Vego, D., Šaravanja , P. and Knezović, Z. 2010. FRUIT THINNING OF PEACH AND NECTARINE. Acta Hort. (ISHS 2010) 884:695-699
  http://www.actahort.org/books/884/884_94.htm.
 17. Ivanković, P., Treer, T., Piria, M., Knezović, Z. (2010.): Diet and growth of endemic Adriatic dace Leuciscus svazile from the Neretva river area , Bosnia and Herzegovina. Folia Zoologica 59 (a1) journal.
 18. Elma SEFO1, Z. MATOTAN1, Zrinka KNEZOVIĆ1, Lutvija KARIĆ2 EVALUACIJA HERCEGOVAČKE AUTOHTONE GERMPLAZME RAŠTIKE (Brassica oleracea L. var. acephala) Sjemenarstvo 27 (2011.) 3-4          UDK: 633.111.1 (045) = 862.
 19. Anita Ivanković, Esma Velagić Habul, and Zrinka Knezović Phisico-chemical characteristics of shallow,high mountain Lake Blidinje (ina karst area of Bosnia and Herzegovina) with emphasison its trophic status DOI: 10.2478/S13545-011-0025-4-Oceanological and Hydrobiological Studies Vol.40, Issue 3. 19-27(2011.)
 20. Ivankovic P.; Piria M.; Treer T.; Knezović Z Meristic and morphometric characteristics of endemic Neretva chub, Squalius svallize from the Neretva River area, Bosnia and Herzegovina
  Source: JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY  Volume: 27   Issue: 4   Pages: 1031-1032   DOI: 10.1111/j.1439-0426.2011.01741.x   Published: AUG 2011.
 21. Adrijana FILIPOVIĆ, Elma SEFO, Ana SABLJO, Marija LASIĆ, Zrinka KNEZOVIĆ Yield and tuber qualitative characteristics of local potato cultivar poluranka Sjemenarstvo 28 1-2 (2011).
 22. Beljo J., Livaja B., Knezović Z., Filipović A.,(2012).Utjecaj stupnja zrelosti i vremena berbe na klijavost sjemena duhana Sjemenarstvo 29 (2012)1-2 UDK:633.1 (045)=862.
 23. Zrinka Knezović; Elma Sefo Zdravko Matotan, Ana Sabljo  Varijabilnost svojstava domaćih populacija raštike Sjemenarstvo, Vol.29 No.3-4 Ožujak 2013.
 24. Mićić N., Kurtović M., Knezović Z., Bosančić B.: Cilj istraživanja i logičko-matematička argumentacija rezultata biometričkih analiza. Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu, God. LIX, broj 64/2.
 25. Mićić N., Đurić G., Kurtović M., Knezović Z.: Biometrika kao metoda naučnog istraživanja u biološkim i poljoprivrednim naukama. Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu, God. LIX, broj 64/2.
 26. Sefo, E., Matotan, Z., Knezović, Z., Ivanković, A., Arar, K. (2016): Nutritional characteristics of kale populations from the Herzegovina region. Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences University of Sarajevo, LXI, 66/1, pp 350-353. (CAB PUBLISHING).
 27. Arar, K., Knezović, Z., Avdić, J., Sefo, E., Petrović, D. (2016): Landmarks in perceptions of ornamental trees by users of green areas. Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences University of Sarajevo, LXI, 66/1, pp 406-410, (CAB PUBLISHING).

B. Radovi objavljeni u Zborniku međunarodnog znanstvenog skupa održanog u inozemstvu:

 1. Knezović, Zrinka i J.Gunjača 2004.Otkrivanje i testiranje intrakcije genotip x okolina neparametrijskim metodama. Rad na znanstvenom skupu hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija 17.-23.02.2004.
 2. S.Ivanković, Anita Zelenika i Zrinka Knezović 2004. Breed Compozition of Cattle in West Herzegovina Canton. Zbornik radova 55th meeting of the EAAP, Bled, Slovenia 2004.
 3. T. Safner; Zrinka Knezović i J. Gunjača 2006. Using Stability Indices for the Assessment of Adaption, Rad na XIII međunarodnom simpoziju Eucarpia – Biometrica in Plant Breeding Section Meeting objavljen u Agriculture conspectus scietificus Vol. 71 Supplement 1.
 4. Katica Arar1,Zrinka Knezović1,Sonja Butula2 .2007.Vrijednosti sustava krajobraza donjeg toka rijeke Trebižat - percepcija srednjoškolske populacije Values of the landscape system of the lower course of the Trebizat River – perception of highschool population  Znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija.2007.
 5. Adrijana Majić, Milan Poljak, Zrinka Knezović, Tea Horvat Utjecaj gnojidbe dušikom na sadržaj nitrata u gomolju krumpira Effects of nitrogen nutrition on nitrate content in potato tubers– Znanstveni skup hrvatskih agronoma s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija.    2007.
 6. Jurica Primorac, Vinko Kozumplik,, Lucija Barba, Zrinka Knezović, Snježana Bolarić Morphological and agronomic characteristics of croatian red clover  (Trifolium pratense L.) breeding populations tolerant to abiotic VI Alps Adria Scientific Workshop Obervellach     Austria 2007-a1 rad).
 7. Jerko Gunjača, Zrinka Knezović, Marija Pecina Genotype by environment interaction in variety trials VI Alps Adria Scientific  Workshop Obervellach Austria 2007. (a1 rad)
 8. Svetislav Popović1- Marijana Tucak1- Zrinka Knezović2 Response of alfalfa to liming VI Alps Adria Scientific Workshop Obervellach Austria 2007. (a1 rad)
 9. Adrijana Majić, Milan Poljak, Ana Sabljo, Zrinka Knezović, 2007., Nitrogen nutrition impact on quantitative traits of early potato (Solanum tuberosum L.); The 6th International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”, Cluj-Napoca.
 10. Milan Poljak, Adrijana Majić, Zrinka Knezović, Tea Horvat; 2007., Uporaba klorofil metra u ocjeni utjecaja dušika na rast i razvoj ranog krumpira; 2. Hrvatski botanički kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, Hrvatska.
 11. Elma Sefo, Zdravko Matotan, Zrinka Knezović Uzgoj presadnica povrća u plutajućim kontejnerima na hranjivoj otopini 43. hrvatskom i 3. međunarodnom simpoziju agronoma, Opatija 2008.
 12. Jurica Primorac, Zrinka Knezović, Dubravka Dujmović Purgar, Vinko Kozumplik, Snježana Bolarić
  Fenotipske karakteristike oplemenjivačkih populacija crvene djeteline selekcionirane na tolerantnost na sušu i smrzavanje 43. hrvatskom i 3. međunarodnom simpoziju agronoma, Opatija 2008.
 13. Adrijana Majić, Milan Poljak, Ana Sabljo, Zrinka Knezović Tea Horvat 2008. Efficiency of use of Chlorophyll meter and Cardy-ion meter in Potato Nitrogen nutrition supply – VI Alps-Adria Workshop Slovakia .
 14. Sefo, E., Matotan, Z., Knezović, Z., Ivanković, P., Majić, A. i Ćorić R., 2009. Utjecaj tehnologije proizvodnje na prinos lubenica u jugozapadnoj Hercegovini. Zbornik sažetaka44. hrvatskog i 4.međunarodnog simpozija agronoma, 16.do 20. veljače 2009. Opatija.
 15. Matotan, Z., Sefo, E.,Knezović Z., Ivanković, P., Majić, A. i Ćorić R., 2009. Utjecaj kalemljenja na prinos rajčice uzgajane u zaštićenim prostorima. Zbornik sažetaka44. hrvatskog i 4.međunarodnog simpozija agronoma, 16.do 20. veljače 2009. Opatija.
 16. Dijana Vego, Paulina Šaravanja, Zrinka Knezović Fruit Thinning of Peach and                    Nectarine 2009.
 17. Adrijana Majic, Milan Poljak, Zrinka Knezovic, Ana  Sabljo,
  Elma  Sefo 'Chlorophyll meter as diagnostic tool for
  nitrogen fertilization management in potato crop (Solanum tuberosum
  L.)' 16th Nitrogen workshop.(Connecting different scales of nitogen use in Agriculture Turin Italy 2009.
 18. Visnja Vasilj, Sanja Sikora, Zrinka Knezovic, Adrijana Majic, Radica Ćorić 2009. The influence of different types of vegetation on microbiological population in different soils of Western Herzegovina16th Nitrogen workshop (Connecting different scales of nitogen use in Agriculture Turin Italy  Printed by Tipografia Fiordo s.r.I., Galliate (NO), ISBN 978-88-902754-2-5.
 19. Anita Ivanković, Esma Velagić Habul, Dubravka Hafner and Zrinka Knezović Blidinje Lake – Some Chemical And Hydrobiological Characteristics- BALWOIS 2010 - Ohrid, Republic of Macedonia - 25, 29 May 2010.
 20. Filipović, A., Sefo, E., Sabljo, A., Lasić, M., Knezović, Z.,2011. Kvalitativne značajke autohtonog kultivara krumpira Poluranka. Zbornik sažetaka, Četvrti međunarodni znanstveno stručni skup Hrvatsko oplemenjivanje bilja,sjemenarstvo i rasadničarstvo i europske integracije, Šibenik, 28-30. rujan 2011, pp 58.
 21. Dijana Vego, Zrinka Knezović i Paulina Šaravanja, (2012.) Odabir svježih plodova smokve na osnovu njezinih pomoloških svojstava, Peti međunarodni skup „Hranom do zdravlja „ Tuzla rujan 2012.
 22. Zrinka Knezović, Elma Sefo, Zdravko Matotan, Ana Sabljo 2013. Varijabilnost svojstava domaćih populacija raštike . Zbornik sažetaka 48.hrvatskog i 8.međunarodnog simpozija agronoma, 17. do 22. veljače, Dubrovnik, Hrvatska,98-99.
 23. Predrag Ivanković, Tomislav Treer, Marina Piria, Zrinka Knezović (2013.) Struktura populacije endemskog strugača (Squalius svallize Heckel & Kner, 1858) iz vodotoka neretvanskog slijeva Zbornik sažetaka 48.hrvatskog i 8.međunarodnog simpozija agronoma, 17. do 22. veljače, Dubrovnik, Hrvatska,98-99.
 24. Ostojić, I., Zovko, M., Knezović, Z., Mandić, A.,Petrović, D., Bulić, P., Vuica, V., (2014): Results of five year monitoring of Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata Wied,) in Herzegovina,VII Congress on Plant Protection „ Integrated Plant Protection Knowledge-Based Step Towards Sustainable Agriculturale, Forestry And Landscape Architecture“ , 24-28 November 2014, Zlatibor, Serbia, Book Abstract pp.168-169.
 25. Knezović.Z; Mandić; A.; Mihaljević-Žulj; M. (2016) Comparison of morphological and genetic characterization in similarity analysis of vine grape cultivars of Herzegovina;  The 1st International Statistical Conference in CROatia,05-06 May, 2016, Zagreb, Croatia.

C. Radovi objavljeni u Zborniku međunarodnog znanstvenog skupa održanog u zemlji

 1. Knezović, Zrinka i J.Gunjača 2002. Analiza stabilnosti jare zobi neparametrijskim mjerilima. Izneseno na znanstvenom skupu s međunarodnim sudjelovanjem: Agrar na pragu trećeg milenijuma, Neum, 17. i 18.10.2002.
 2. Knezović, Zrinka, J.Gunjača Z. Šatović i I. Kolak 2004. Grah različitosti između lokalnih sorata. Rad na međunarodnom simpoziju Održivo iskorištavanje biljnih i živo injskih genetskih  resursa u području Mediterana, Mostar 14.- 16.10.2004.
 3. Milan Poljak, Adrijana Majić, Ana Sabljo, Zrinka Knezović, 2007., Uporaba klorofilmetra u zaštiti okoliša,; "Uzgoj riba u hidroakumulacijama - mogućnost upravljanja i zaštita okoliša", Međunarodni znanstveno stručni skup, Neum.
 4. Predrag Ivanković, Vinko Batinić, Elma Sefo, Zrinka Knezović 2007.Zooplankton hidroakumulacije Peć Mlini, Međunarodni znanstveno stručni skup, Neum.
 5. Višnja Vasilj 1 , Zrinka Knezović 1 Ivo Spužević 12009.Vinogradarstvo kao resurs ruralnog razvoja na području Dubravske visoravni i Mostarskog  polja (Grape growing as a resource of rural development on dubrava plateau and mostar field) XX Naučno-stručne konferencije poljoprivrede i prehrambene industrije Neum 2009.
 6. Visnja Vasilj1, Sanja Sikora 2, Sulejman Redžepović2 Zrinka Knezovic1, 2009. Zastupljenost određenih grupa mikrooganizama pod različitom vegetacijom XX Naučno-stručne konferencije poljoprivrede i prehrambene industrije Neum 2009.
 7. Zrinka Knezović1, Ana Sabljo1, 2009. Uloga biometrike u unapređenju istraživanja u biljnoj proizvodnji (Improving researches in plant production:the role of biometrics) XX Naučno-stručne konferencije poljoprivrede i prehrambene industrije Neum 2009.
 8. Sefo, E., Matotan, Z., Knezović, Z., Karić, L., 2011. Morphological and agricultural characteristics of kale populations (Brassica oleraceae L. var. acephala) from the Herzegovina region. Proceedings/22nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, September 28-October 1, 2011., pp 153-155.
 9. Arar, K., Knezović, Z., Avdić, J., Sefo, E.,Petrović, D. (2015): Landmarks in perceptions of ornamental trees by users of green areas. Book of Abstracts, 26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, September 27-30, 2015., pp 171.
 10. Matotan, Z., Knezović, Z., Ivanković, A., Arar, K. (2015): Nutritional characteristics of kale populations from the Herzegovina region. Book of Abstracts, 26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, September 27-30, 2015., pp 153.
 11. Ostojić, I., Zovko, M., Sušac, S., Knezović, Z., Mandić, A., Bulić,P. (2016): Prvi nalaz američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball.) na području zapadne Hercegovine, 12. Simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini, Mostar, 3-5. 11. 2015. godine, Zbornik sažetaka, str.10-11
 12. Ostojić, I., Zovko, M., Petrović, D.,Bulić, P., Elez, D., Kohnić, A., Knezović, Z., Mandić, A. (2016): Rasprostranjenost i štete šimširova moljca na području Hercegovine, 12. Simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini, Mostar, 3-5. 11. 2015. godine, Zbornik sažetaka, str.15-16
 13. Ostojić, I., Zovko, M., Ćavar, G., Mandić, A., Knezović, Z., Jelesković, A., Lavić, Dž., Hodo, Dž., Međedović, B., Duraković, L., Gorančić, E., Hodžić, I., Gudelj, M., Karadža, M., Bojić, J., Bejtić, M. (2016): Rasprostranjenost octene mušice ploda (Drosophila suzukii, Matsumura, 1931) u Bosni i Hercegovini, 12. Simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini, Mostar, 3-5. 11. 2015. godine, Zbornik sažetaka, str.66-67

Stručni radovi

 1. Matotan, Z., Sefo, E. i Knezović, Z., 2007. Suvremene tehnologije uzgoja presadnica povrća. Agronomski fakultet Mostar veučilišta u Mostaru –brošura
 2. Vego. D.; Šaravanja P.; i Knezović Z. 2008. Prorjeđivanje breskve i nektarine 2008. Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru – brošura

Znanstveno usavršavanje,

Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu boravila sam u periodu od 7.1.do 11.1. 2008. kako bi obavila obuku za rad na računalnom programu SAS. Obuku je obavio prof.dr.sc. Jerko Gunjača;
Stručnjak za ocjenu planova aktivnosti i studija o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole - Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Eksterni ekspert za akreditaciju studijskih programa

Članstvo u društvima

 1. Hrvatsko biometričko društvo (2005 – do sada);
 2. Eucarpia (2005 – do sada);
 3. Članstvo u Znanstvenom odboru za područje biotehničkih znanosti i poljoprivrede Hrvatske zaklade za znanost (2011 - 2013);
 4. HERE ekspert (Ekspert za reformu visokog obrazovanja u BIH) predstavnik Sveučilišta u Mostaru) Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa ŽZH (2009 - 2014);
 5. Komisija za priznavanje i zaštitu sorti ratarskog i povrtlarskog bilja Federacije  BiH-Predsjednik (2010 - 2012.);
 6. Eksterni ekspert za akreditaciju studijskih programa Agencija za VO BIH (od 2011 do sada);
 7. Etičko vijeće Sveučilišta – Sveučilište u Mostaru (2010 do sad);
 8. Članstvo u Znanstvenom odboru znanstveno stručnog skupa “Hrvatsko oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i europske integracije” HAD - Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RH (2010 do sada);
 9. Članstvo u Znanstvenom odboru 43. hrvatskog i 3. međunarodnog simpozija agronoma Opatija Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet u suradnji (2006 -2010);
 10. Povjerenstvo za osiguranje kvalitete Sveučilišta u Mostaru Sveučilišta u Mostaru (2005 – 2014);
 11. Član Uredništva (Editorial board) za Zbornik radova Međunarodnog znanstveno stručnog skupa Agronomskopg fakulteta Sveučilišta u Mostaru 2007.

Vanjski suradnici

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email.: agronomski.fakultet@sve-mo.ba referada@apfmo.org

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh