Ime i Prezime

Stanko Ivanković

Adresa Široki Brijeg
Telefon 00387 36 337 121
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor
Područje znanstvenog rada stočarstvo i hranidba životinja
Područje nastavnog rada Stočarstvo, Hranidba domaćih životinja

 

OPŠIRNIJE

Nastavna djelatnost

Nastavnik na modulima iz stočarstva i hranidbe životinja

Preddiplomski studij

Nastavnik na modulu načela uzgoja životinja (I semestar), modul stočarstvo (V semestar), sirovine animalnog podrijetla (IV semestar), hranidba domaćih životinja (VI semestar, izborni)

Diplomski studij

Na studijima koji se sada odvijaju na APTF nema modula

Doktorski studij

Moduli: govedarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, specijalna hranidba domaćih životinja, hranidba preživača

Znastveni interesi

Hranidba životinja, uzgoj stoke, animalne sirovine

Akademske kvalifikacije

Prošao sve faze od dipl inž poljoprivrede odsjek za stočarstvo, mlađi asistent, asistent, viši asistent, docent na katedri za stočarstvo APTF

Knjige, priručnici, skripte

Ivanković, S (2006), Osnovi opće hranidbe i krmiva. Sveučilišni udžbenik. Mostar
KralikGordana, Adamek, Z, . Baban, Mirjana., Bogut.I, . Ganter, Vesna, . Ivanković, S., Katavić, I., Kralik, D., Kralik, I., Margeta, V., Pavličević, J(2011):ZOOTEHNIKA. Sveučilišni udžbenik. Osijek
Ivanković, S., Bogut, I, .Batinić, V., Ćurković, M (2013): Sirovine animalnog podrijetla, Sveučilišni udžbenik.Mostar
Priručnik o provođenju procedure za dobivanje oznaka izvornosti ili geografskog podrijetla proizvoda:(2009): Ivanković.S., G.Kušec., Z.Sarić. Priručnik, recenzirano.FMPVŠ, Tisak Ziral Mostar

Znanstveni i stručni projekti

Standardization of technology and chemical, physical and microbiological quality characeristics of autochthonous whitw pickled (Travnički) and hard (Livanjski) cheese in Bosnia and Hercegovina. 2006- 2008 god.Međunarodni projekt. Norway. Predavač i suradnik 

Proizvodna  svojstva, morfologija i zdravlje vimena autohtonih pasmina ovaca. Voditelj projekta prof.dr.sc.Stanko Ivanković

Eksterijerne i genetske odlike kupreške  pramenke. Financiranog od strane Federalnog  ministarstva obrazovanja i znanosti BiH, 2008. Voditelj projekta prof.dr.sc. Stanko Ivanković.

Podizanje lanca vrijednosti u kozarstvu.2013 Stručni projekt . FMPVŠ.Voditelj S.Ivanković

Projekt Research, education and knowledge transfer promoting entrepreurship in sustainable use of posturland/grazing (2012-2015 god).HERD program, agriculture, Norway. Projekt lider prof.dr Mensur Vegara. Noragric. Suradnik na projektu

Strategija gospodarenja poljoprivrednim zemlištem FBiH(2011): Ćorić R, M.Bogunović., D.Vego, .S, Ivanković., S, Hadžiabulić. Suradnik na projektu

Operativni program razvoja svinjogojstva u FBiH (2007-2008 god). Voditelj projekta.FMPVŠ

Unapređenje razvoja ovčarstva u funkciji proizvodnje mesa i autohtonih sireva. Voditelj dijela projekta. Nositelj Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo. Naručilac FMPVŠ. 2006-2010.
Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH 2013-2020. FMPVŠ.Sarajevo, suradnik na projektu
Programme in Higher Education, Research and Development int he Western Balkans 2010-2013 the Agriculture Sector, Projekt title; Mineral improved food and feed crops for human and animal health. Suradnik na projektu

 

Znanstveni radovi

Sedić E, Budimir K, Brka M, Ivanković S, Važić B, D Ottavio P (2014); Structure and dynamics, of Sheap systems in Bosnia and Herzegovina. Proceedings oft he Internacional Symosium Animal Science 2014. Belgrade-Zemun

Šarić, Tomislav; Rogošić, Jozo; Provenza, Fred; Župan, Ivan; Tkalčić, Suzana; Franin, Kristijan; Šikić, Zoran; Ivanković, Stanko; Herceg, Nevenko.
Mediterranean shrub diversity and its effect on food intake in goats. // Italian journal of animal science. 13 (2014) ; 583-587

Rogosic, J.; Estell, R.E.; Ivankovic, S.; Kezic, J.; Razov, J.. Potential mechanisms to increase shrub intake and performance of small ruminants in mediterranean shrubby ecosystems. Small Ruminant Research, Jan2008, Vol. 74 Issue 1-3, p1-15, 15p; DOI: 10.1016/j.smallrumres.2007.07.006; (AN 27702942) DA

Rogošić, J., Šarić, T., Mia Brkljača., J, Pavličević., Ivanković, S(2010): Krmni dodaci povećavaju konzumiranje najvažnijih grmova mediteranske makije bogatih taninima i terpenima. Krmiva, vol 52, No1
.Grčević M., Gajčević-Kralik Z., Kralik G., Ivanković S. (2011): Kokošje jaje kao funkcionalna namirnica. Krmiva 53(2): 93-100.
Ivanković, S., Ćurkovć.M., Batinić.V., Mioč.Boro., Ivanković.A (2009.): Eksterijerne odlike kupreške pramenke. Stočarstvo. 63, 163-173
.Matić, A., Kalit, S, .Salaipol, K., Ivanković, S., Sarić, Z (2014):Preferencije potrošača i sastav Livanjskog sira u odnosu na njegova senzorska svojstva. Mljekarstvo.Vol.64, No 3, 170-177
.Kralik G., Bogut I., Ivanković S. (2009): Effect of different supplement of oils on the carcass quality and meat fatty acid profile of broilers. Proceedings of 5th World  Poultry Conference, Taba, Egypt, 10-13 March, CD, N17.
. Kralik, Gordana; Škrtić, Zoran; Gajčević, Zlata; Ivanković, Stanko; Hanžek, Danica.
Fatty acid contents in the chicken thigh muscles as affected by vegetable oils // Advances and Challenges in Poultry Science / Tserveni-Goussi, A. ; Yannakopoulos, A. ; Fortomaris, P. ; Arsenos, G. ; Sossidosu, E. (ur.). Thessaloniki : University Studio Press, 2008. 410-415
.Kralik G., Škrtić, Z., Gajčević, Z., Ivanković, S., Hanžek, D. (2008): Fatty acid contents in the chicken thigh muscles as affected by vegetable oils. 1st Mediterranean Summit of WPSA „Advances and Challenges in Poultry Science“, 07-10 May 2008, Porto Carras, Chalkidiki, Greece, Book of Proceedings, 410-415.

. Bogut, Ivan; Pavličević, Jerko; Petrović, Danijela; Ivanković, Stanko; Ivanković, Marko; Galović, Dalida.
Procjena učinka regulacije hidrološkog sustava na riblje populacije u Mostarskom blatu // Zbornik radova znanstveno - stručnog skupa "Ugrožene i endemske vrste riba u slivovima rijeka Neretve, Trebišnjice i Morače" / Skaramuca, Boško ; Dulčić, Jakov (ur.).
Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku ; EastWest Institute, 2007. 129-135 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
.Ćurković, M., Ramljak, J., Ivanković, A., Mioč, B., Ivanković, S., Međugorac, I. (2011): Bottleneck analiza nekih izvornih bosansko-hercegovačkih i hrvatskih pasmina ovaca. 46th Croatian & 6th International Symposium on Agriculture. 14.-18. veljače 2011., Opatija.

.Ivanković, S; I, Bogut., M, Ćurković., V, Batinić.(2010): Obrazovanje u poljoprivrednom sektoru u Hercegovini. Korijeni i perspektive visokog obrazovanja u Hercegovini, Zbornik radova, 265-272. Mostar
.Brka, M, .Muhamedagić, .S, Ivanković., Vegara.M., Rahmanović.A., Dokso.A., Zečević.E(2007):Autohtone pasmine domaćih životinja u BiH. Konferencija o izvornim pasminama. Knjiga sažetaka, 35-37.Šibenik
.Ivanković.S., Bogut, I., Ćurković, M., Batinić, V(2012): Nutrition of Ruminants with leaves cutting. Zbrornik radova.Međunarodni Znanstveno-stručni skup Hranidba i zdravstvena zaštita preživača. Mostar
.Ravić, I., Ćurković, M., Batinić, V, .Ivanković, S(2007): Programi zaštite Buše u BiH. Konferencija o izvornim pasminama. Knjiga sažetaka, 229-231. Šibenik
.Ivanković S(2009); Funkcija edukacijskog centra i rezervata Buhovo u revitalizaciji stočarstva i očuvanja biogenoma. Znanstveno-stručni skup. Zbornik sažetaka

Stručni radovi

Ivanković, S., Ćurković, M., Batinić, V(2013): Ovčarstvo i kozarstvo-stanje i perspektive u BiH. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza, APTF.Livno. stručni rad
Certifikat o osposobljenosti za poljoprivrednu stručnu službu, Program PHAREE 2000 god BiH

Znanstveno usavršavanje,

Studijska putovanja po Hrvatskoj, Sloveniji, Češkoj, Italiji, Njemačkoj

Članstvo u društvima

Član udruga proizvođača PRAMENKA, HAD, Lovačkog društva

Znanstvena bibilografija

 

Vanjski suradnici

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh