Ime i Prezime

Anita Ivanković

Znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor
Datum zapošljavanja 1. studenoga 1999.
Datum i mjesto rođenja 5. siječnja 1975., Mostar
Diplomirao/la 1999.
Magistrirao/la 2003.
Doktorirao/la 2010.
Područje znanstvenog rada kemija okoliša, kromatografija, spektrofotometrija, eutrofikacija, zelena kemija
Područje nastavnog rada Opća i anorganska kemija, Zelena kemija, Kemija voda, Biokemija, Nomenklatura organskih spojeva 

OPŠIRNIJE

Nastavna djelatnost

 

Preddiplomski studij

Kemija – opća agronomija (nositelj)
Kemija 1 – prehrambena tehnologija (nositelj)
Biokemija  - agronomija (suradnik)
Kemija 2 – prehrambena tehnologija (surqadnik)

Diplomski studij

Zelena kemija – prehrambeno inženjerstvo (nositelj)

Doktorski studij

Biologija i kemija vode (nositelj)
Zagađenje i zaštita voda (suradnik)

Znastveni interesi

Analitička kemija okoliša, kemija vode, kromatografija, spektrofotometrija, tlo, seiment, eutrofikacija, zelena kemija

Akademske kvalifikacije

2010. – Doktorski rad
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Fizičko-kemijske i biološke značajke Blidinjskog jezera
2003. – Magistarski rad
Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Kromatografsko određivanje pesticida u tlima doline rijeke Neretve
1999. – Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru
Dendroflora mostarskih parkova

Knjige, priručnici, skripte

Ivanković, A. Blidinjsko jezero – osvrt na eutrofikaciju.
Mostar: Sveučilište u Mostaru, 2013.

Znanstveni i stručni projekti

2014. - Martinović Bevanda, A.; Šagolj, V.; Ivanković, A. and Talić, S. (2014): Green chemistry by using flow analysis: Determination of iron ions with green tea extracts as reagents. Bulletin oft he Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo rujan 2014, poster prezentacija
2013. - 24th international Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, rujan 2013, „Analysis of vineyard peach populationc diversity in Herzegovina region“, poster prezentacija
2012. - Projekt „Procjena stupnja trofije Blidinjskog jezera temeljem fizičko-kemijskih i bioloških svojstava vode, financiran od Fonda za zaštitu okoliša FBiH (2012) – voditeljica projekta
2012. - Workshop HERD-projects: Pomological and chemical characteristics of vineyard peach from Herzegovina, usmeno priopćenje (na engleskom) - Mostar 11.-12. travnja 2012
2012. - Dani kemije, Pozvano predavanje, Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar, ožujak, 2012.
2011. -1. Scientific symposium TOURIST-CATERING AND ENVIRONMENTAL RESOURCES OF BOSNIA AND HERZEGOVINA – plenarno predavanje,Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet,  Tuzla, listopad, 2011.
2011. - Projekt „Procjena stupnja trofije Blidinjskog jezera temeljem fizičko-kemijskih svojstava vode, financiran od Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti  – voditeljica projekta
2010. - 3. Hrvatski botanički kongres s međunarodnim sudjelovanjem 24. - 26. rujna 2010. Otok Murter, Hrvatska
2010. - BALWOIS 2010 CONFERENCE, 25-29 May 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, usmeno izlaganje
2009. – 2015. - Projekt:“Providing genetic diversity and healty plants for the horticulture in Bosnia and Herzegovina“, financira: Programme in Higher Education, research and Development (HERD) in the Western Balkans, BIOFORSK Aas.
2009. - Karta upotrebne vrijednosti zemljišta na području Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije u mjerilu 1:25000, Federalno ministarstvo poljoprivrede
2009. – Izrada studije o mogućnosti korištenja hidroakumulacija na području HNŽ-a za kavezni uzgoj ribe
2005. - XIX hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera (Opatija, Hrvatska, 24-27. travnja 2005)
2005. - Tempus IB_JEP projekat 16140-2001. Studijsko putovanje (Lleida, Španjolska, 4-10. travnja 2005.)       
2005. - Dairy industry (Barcelona, Španjolska, srpanj 2005.)
2004. - Znanstveno-istraživački projekt: Kvantitativno određivanje sadržaja pesticida u  tlima doline  Rijeke Neretve, FMON
2004. - Tempus IB_JEP projekat 16140-2001. Studijsko putovanje (Lleida, Španjolska, 10-15. veljače 2004.)
2004. - Prvi hrvatski botanički simpozij, (Zagreb, Hrvatska 3.9.-2.10. 2004.)
2003. - Tempus IB_JEP projekat 16140-2001. «Upravljanje sistemom kvaliteta» i «HACCP – teorija i praksa»
2003. - New alternatives for sustainable rainfed agriculture in the Mediterranean region (Nove alternative za održivi razvoj poljoprivrede u mediteranskoj regiji, Cordoba, Španjolska
2003. - Tempus IB_JEP projekat 16140-2001.» Sustav kvaliteta u laboratorijima» i «Senzorska analiza»
2003. - SEM-u (Ist International Symposium on Environmental Management, Organizator FKIT, rad pod nazivom «Chromatographic determination of pesticides in the soils of the Neretva river valley» (Zagreb, Hrvatska, 1-3. 10. 2003.)
2003. - Workshop, Agronomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Predavanje pod naslovom “Određivanje pesticida tankoslojnom kromatografijom u različitim tipovima obradivog zemljišta u Hercegovini”, svibanj 2003.

Znanstveni radovi

Sefo, E., Matotan, Z., Knezović, Z., Ivanković, A. And Arar, K.(2016): Nutritional characteristics of kale populations from the Herzegovina region, Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences, University of Sarajevo, Vol. LXI, No. 66/1
Ivanković, A.; Jurković, J.; Velagić Habul, E.; Talić, S. i Martinović Bevanda, A. (2015): Contribution to the Knowledge of the Blidinje Lake Sediment (Bosnia and Herzegovina), Austin Journal of Eartg Science, Volume 2 Issue 3, ISSN: 2380-0771
Martinović Bevanda, A.; Talić, S. and Ivanković, A. (2015): Green Analytical Chemistry in Teaching Laboratory: Spectrophotometric Determination of Fe Ions with Using Green Tea to Demonstrate the Principles of Sequential Injection Analysis. Austin Journal of Analytical and Pharmaceutical Chemistry, Volume 2 Issue 3, ISSN:2381-8913
Martinović Bevanda, A.; Šagolj, V.; Ivanković, A. and Talić, S. (2014): Green chemistry by using flow analysis: Determination of iron ions with green tea extracts as reagents. Bulletin oft he Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo rujan 2014.
Ivanković, A.; Jurković, J.; Velagić Habul, E. (2014): Chemical and biological features of Blidinje Lake sediment. Znanstveni glasnik; Časopis za prirodne i tehničke znanosti, Sveučilište u Mostaru, ISSN 1025-7977,Br. 23, Vol. 23, str:121-137
Vego D., Šaravanja P., Ivanković A., Sabljo A., Gaši F., Beljo J.(2013): Analysis of vineyard peach populationc diversity in Herzegovina region 24th international Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, rujan 2013, zbornik sažetaka
Ivanković, A. i Ivanković, P., (2013) Fizičko-kemijska obilježja donjeg toka rijeke Neretve (Bosna i Hecegovina) s aspekta pogodnosti za život autohtonih riba, 48. hrvatski i 8. međunarodni simpozij agronoma, Zbornik sažetaka, Dubrovnik (2013)
Sefo, E., Matotan, Z., Knezović, Z., Arar, K., Ivanković, A. (2012): Valorizacija autohtonih populacija raštike (Brassica oleracea var. acephala) s područja Hercegovine. Zbornik radova, Treći međunarodni kongres o ruralnom turizmu-„Ruralni turizam-pokretač održivog razvoja“, 23.-26. svibnja, Osijek, (prihvaćen)
Filipovic, A., Poljak, M., Sabljo, A., Sefo, E., Ivankovic, A., Reaction of autochthon herzegovinian potato cultivar Poluranka on different N fertilization management.; Acta Horticulturae. 960 (2012) ; 387-392 DOI: 10.17660/ActaHortic.2012.960.55 (CAB)
Ivanković A.,  Hafner D.: Water quality assessment of shallow high mountain lake Blidinje (Bosnia and Herzegovina) based on the biological properties. Ekológia (Bratislava),Vol. 31, No. 3, p.295-308, 2012., DOI: 10.4149/ekol_2012_03_295(SCI)
Ivankovic A., E. Velagic Habul and Z. Knezovic(2011): Physico-chemical characteristics of shallow, high mountain Lake Blidinje (in a karst area of Bosnia and Herzegovina) with emphasis on its trophic status, Oceanological and Hydrobiological Studies Vol. 40, No. 3, 19-27, DOI: 10.2478/s13545-011-0025-4 (SCI)
Ivankovic A.and D. Hafner (2010): Phytoplankton and Phytobenthos of Blidinje Lake (Bosnia and Herzegovina); Third Croatian Botanical Congress with international participation, Book of Abstracts, Murter, September 2010.
Ivanković A., E. Velagić Habul, D. Hafner and Z. Knezović, (2010), Blidinje Lake – Some Chemical and Hydrobiological Characteristics, BALWOIS 2010 Ohrid, Macedonia
Zelenika A., I. Bošnjak: Kromatografsko određivanje i ultrazvučna ekstrakcija pesticida iz tla, III simpozij o zaštiti bilja u BiH, Zbornik rezimea, Neum (2006); 70-71
Zelenika A., S. Babić, M. Kaštelan-Macan, Chromatographic Determination of Pesticides in the Soils of the Neretva River Valley. U: Environmental Management; Contribution to Solution (ur. Natalija Koprivanac), Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb 2005 (znanstveni rad u knjizi)
Babic S., A. Zelenika, J. Macan and M. Kastelan-Macan (2006): “Ultrasonic extraction and TLC determination of glyphosate in the spiked red soils”; Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) Vol. 70 (2005) No. 3; 99-103, (CAB)
Zelenika A. (2005): Ultrazvučna ekstrakcija glifosata iz tla i TLC određivanje kao preliminarna metoda za HPLC; Znanstveni glasnik, ISSN 1025-7977, 16, Mostar, BiH
Petrović D., A. Zelenika, S. Marić (2005): Utjecaj eteričnog ulja stolisnika (Achillea millefolium) na mikroorganizme; I međunarodni znanstveni simpozij: Blidinje 2005, Zbornik radova
Kastelan-Macan M., S. Babic, A. Zelenika, J. Macan: “Determination of atrazine and fenarimol extraction efficiency by thin-layer chromatography” AGROCHIMICA International Journal of Plant Chemistry, Soil Science and Fertilization; Identification no.: 395, 49, 246-251, 2005 (Current Contents)
Zelenika A., S. Babić, J. Macan, M. Kaštelan-Macan: «Kromatografsko određivanje i ultrazvučna ekstrakcija glifosata iz tla», XIX hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Zbornik radova, 24-27. 4. 2005.
Zelenika A., I. Bošnjak:»Primjena plinske kromatografije u kemiji okoliša», Zbornik radova Agronomskog fakulteta, 2004.
Ivanković S., I. Bogut, V. Batinić, A.Zelenika : «Proizvodnja i hranidbena vrijednost suhog lisnika hrasta u Hercegovini», Međunarodni simpozij ''Održivo iskorištavanje biljnih i životinjskih genetskih resursa u području Mediterana'', Zbornik radova, 14-16. listopada 2004.
Petrović D., A. Zelenika: “Antimicrobial activity of the essential oil of Achillea millefolium”, Prvi hrvatski botanički simpozij, Zbornik radova, 3.9.-2.10. 2004.
Ivanković S., A. Zelenika, Z. Knezović: “Breed Composition of Cattle in West Herzegovina Canton”, Zbornik radova 55th annual meeting of the EAAP, Bled, Slovenia, 2004.
Zelenika A., S. Babić, M. Kaštelan-Macan (2004): « Kromatografsko određivanje atrazina i fenarimola u tlima», Znanstveni glasnik, ISSN 1025-7977, 14,Mostar, BiH
Zelenika A., S. Babić, M. Kaštelan-Macan: «Chromatographic determination of pesticides in the soils of the Neretva river valley», Ist International Symposium on Environmental Management, Zagreb, Hrvatska, 2003.

Stručni radovi

Ćorić R., H. Resulović, M. Bogunović, N. Tanović, F. Ćatović, S. Hadžiabulić, A. Filipović, A. Ivanković, V. Vasilj, D. Jurković, J. Primorac i M. Zovko, Dž. Vukotić, A. Kajtaz, Z. Juklo, (2011), Karta upotrebne vrijednosti zemljišta na području općine Stolac; 55 Hercegovački plodovi Mediterana, Stolac 2011.
Ćorić R., M. Bogunović, S. Husnjak, A. Filipović, A. Ivanković, V. Vasilj, D. Jurković, J. Primorac i M. Zovko, (2010), karta uporabne vrijednosti zemljišta na području općine Čitluk; 55 Dani berbe grožđa, Brotnjo 2010.

Vanjski suradnici

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email.: agronomski.fakultet@sve-mo.ba referada@apfmo.org

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh