Ime i Prezime

Anita Ivanković

Adresa Mostar
Telefon 00387 36 337 117
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor
Područje znanstvenog rada kemija okoliša, kromatografija, spektrofotometrija, eutrofikacija, zelena kemija
Područje nastavnog rada

Opća i anorganska kemija, Zelena kemija, Kemija voda, Biokemija, Nomenklatura organskih spojeva 

OPŠIRNIJE

Nastavna djelatnost

 

Preddiplomski studij

Kemija – opća agronomija (nositelj)

Kemija 1 – prehrambena tehnologija (nositelj)

Biokemija  - agronomija (suradnik)

Kemija 2 – prehrambena tehnologija (suradnik)

Diplomski studij

Zelena kemija – prehrambeno inženjerstvo (nositelj)

Doktorski studij

Biologija i kemija vode (nositelj)

Zagađenje i zaštita voda (suradnik)

Znanstveni interesi

Analitička kemija okoliša, kemija vode, kromatografija, spektrofotometrija, tlo, sediment, eutrofikacija, zelena kemija

Akademske kvalifikacije

2010. – Doktorski rad

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru

Fizičko-kemijske i biološke značajke Blidinjskog jezera

2003. – Magistarski rad

Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Kromatografsko određivanje pesticida u tlima doline rijeke Neretve

1999. – Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru

Dendroflora mostarskih parkova

Znanstveni i stručni projekti

2017. - Projekt: Primjena prirodnih ekstrakata kao kiselinsko-baznih indikatora- financiranom od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, dodjeljenog po Natječaju za financiranje/sufinanciranje znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji BiH u 2017. godini – voditeljica

2015. - Projekt: Biokemijska karakterizacija hercegovačkog smilja (Helichrysum italicum (Roth) G.Don)- financiranom od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, dodjeljenog po Natječaju za financiranje/sufinanciranje znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji BiH u 2015. godini – suradnica

2014. - Projekt “Ispitivanje fizičko-kemijskih svojstava vode donjeg toka rijeke Neretve s naglaskom na salinitet” (2014), Nositelj:APTF, Financiran od:FMON, Voditeljica projekta

2014. - Martinović Bevanda, A.; Šagolj, V.; Ivanković, A. and Talić, S. (2014): Green chemistry by using flow analysis: Determination of iron ions with green tea extracts as reagents. Bulletin oft he Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo rujan 2014, poster prezentacija

2013. - 24th international Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, rujan 2013, „Analysis of vineyard peach populationc diversity in Herzegovina region“, poster prezentacija

2012. - Projekt „Procjena stupnja trofije Blidinjskog jezera temeljem fizičko-kemijskih i bioloških svojstava vode, financiran od Fonda za zaštitu okoliša FBiH (2012) – voditeljica projekta

2012. - Workshop HERD-projects: Pomological and chemical characteristics of vineyard peach from Herzegovina, usmeno priopćenje (na engleskom) - Mostar 11.-12. travnja 2012

2012. - Dani kemije, Pozvano predavanje, Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar, ožujak, 2012.

2011. -1. Scientific symposium TOURIST-CATERING AND ENVIRONMENTAL RESOURCES OF BOSNIA AND HERZEGOVINA – plenarno predavanje,Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet,  Tuzla, listopad, 2011.

2011. - Projekt „Procjena stupnja trofije Blidinjskog jezera temeljem fizičko-kemijskih svojstava vode, financiran od Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti  – voditeljica projekta

2010. - 3. Hrvatski botanički kongres s međunarodnim sudjelovanjem 24. - 26. rujna 2010. Otok Murter, Hrvatska

2010. - BALWOIS 2010 CONFERENCE, 25-29 May 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, usmeno izlaganje

2009. – 2015. - Projekt:“Providing genetic diversity and healty plants for the horticulture in Bosnia and Herzegovina“, financira: Programme in Higher Education, research and Development (HERD) in the Western Balkans, BIOFORSK Aas.

2009. - Karta upotrebne vrijednosti zemljišta na području Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije u mjerilu 1:25000, Federalno ministarstvo poljoprivrede

2009. – Izrada studije o mogućnosti korištenja hidroakumulacija na području HNŽ-a za kavezni uzgoj ribe

2005. - XIX hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera (Opatija, Hrvatska, 24-27. travnja 2005)

2005. - Tempus IB_JEP projekat 16140-2001. Studijsko putovanje (Lleida, Španjolska, 4-10. travnja 2005.)       

2004. - Znanstveno-istraživački projekt: Kvantitativno određivanje sadržaja pesticida u  tlima doline  Rijeke Neretve, FMON

2004. - Tempus IB_JEP projekat 16140-2001. Studijsko putovanje (Lleida, Španjolska, 10-15. veljače 2004.)

2004. - Prvi hrvatski botanički simpozij, (Zagreb, Hrvatska 3.9.-2.10. 2004.)

2003. - Tempus IB_JEP projekat 16140-2001. «Upravljanje sistemom kvaliteta» i «HACCP – teorija i praksa»

2003. - Tempus IB_JEP projekat 16140-2001.» Sustav kvaliteta u laboratorijima» i «Senzorska analiza»

2003. - SEM-u (Ist International Symposium on Environmental Management, Organizator FKIT, rad pod nazivom «Chromatographic determination of pesticides in the soils of the Neretva river valley» (Zagreb, Hrvatska, 1-3. 10. 2003.)

2003. - Workshop, Agronomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Predavanje pod naslovom “Određivanje pesticida tankoslojnom kromatografijom u različitim tipovima obradivog zemljišta u Hercegovini”, svibanj 2003.

Znanstveno usavršavanje

2005. - Dairy industry (Barcelona, Španjolska, srpanj 2005.)

2003. - New alternatives for sustainable rainfed agriculture in the Mediterranean region (Nove alternative za održivi razvoj poljoprivrede u mediteranskoj regiji, Cordoba, Španjolska

Članstvo u društvima

Hrvatsko kemijsko društvo

Znanstvena bibliografija

Knjige:

Ivanković, A. Blidinjsko jezero – osvrt na eutrofikaciju.

Mostar: Sveučilište u Mostaru, 2013.

Ivanković, A., Dronjić, A., Martinović Bevanda, A. and Talić. S., Review of 12 Principles of Green Chemistry in Practice. International Journal of Sustainable and Green Energy. Vol. 6, No. 3, 2017, pp. 49-48. doi: 10.11648/j.ijrse.20170603.12

Ivanković, A., Zeljko, K., Talić, S., Martinović Bevanda, A. and Lasić, M.; Biodegradable packaging in the food industry; Journal of Food Safety and Food Quality,  Archiv für Lebensmittelhygiene, No.2, Volume 68, March/April 2017, pp 23–52, DOI 10.2376/0003-925X-68-26; (WOS); IF:0,267

Sefo, E., Matotan, Z., Knezović, Z., Ivanković, A. And Arar, K.(2016): Nutritional characteristics of kale populations from the Herzegovina region, Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences, University of Sarajevo, Vol. LXI, No. 66/1

Ivanković, A.; Jurković, J.; Velagić Habul, E.; Talić, S. i Martinović Bevanda, A. (2015): Contribution to the Knowledge of the Blidinje Lake Sediment (Bosnia and Herzegovina), Austin Journal of Eartg Science, Volume 2 Issue 3, ISSN: 2380-0771

Martinović Bevanda, A.; Talić, S. and Ivanković, A. (2015): Green Analytical Chemistry in Teaching Laboratory: Spectrophotometric Determination of Fe Ions with Using Green Tea to Demonstrate the Principles of Sequential Injection Analysis. Austin Journal of Analytical and Pharmaceutical Chemistry, Volume 2 Issue 3, ISSN:2381-8913

Martinović Bevanda, A.; Šagolj, V.; Ivanković, A. and Talić, S. (2014): Green chemistry by using flow analysis: Determination of iron ions with green tea extracts as reagents. Bulletin oft he Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo rujan 2014.

Ivanković, A.; Jurković, J.; Velagić Habul, E. (2014): Chemical and biological features of Blidinje Lake sediment. Znanstveni glasnik; Časopis za prirodne i tehničke znanosti, Sveučilište u Mostaru, ISSN 1025-7977,Br. 23, Vol. 23, str:121-137

Vego D., Šaravanja P., Ivanković A., Sabljo A., Gaši F., Beljo J.(2013): Analysis of vineyard peach populationc diversity in Herzegovina region 24th international Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, rujan 2013, zbornik sažetaka

Ivanković, A. i Ivanković, P., (2013) Fizičko-kemijska obilježja donjeg toka rijeke Neretve (Bosna i Hecegovina) s aspekta pogodnosti za život autohtonih riba, 48. hrvatski i 8. međunarodni simpozij agronoma, Zbornik sažetaka, Dubrovnik (2013)

Znanstveni radovi:

Sefo, E., Matotan, Z., Knezović, Z., Arar, K., Ivanković, A. (2012): Valorizacija autohtonih populacija raštike (Brassica oleracea var. acephala) s područja Hercegovine. Zbornik radova, Treći međunarodni kongres o ruralnom turizmu-„Ruralni turizam-pokretač održivog razvoja“, 23.-26. svibnja, Osijek, (prihvaćen)

Filipovic, A., Poljak, M., Sabljo, A., Sefo, E., Ivankovic, A., Reaction of autochthon herzegovinian potato cultivar Poluranka on different N fertilization management.; Acta Horticulturae. 960 (2012) ; 387-392 DOI: 10.17660/ActaHortic.2012.960.55 (CAB)

Ivanković A.,  Hafner D.: Water quality assessment of shallow high mountain lake Blidinje (Bosnia and Herzegovina) based on the biological properties. Ekológia (Bratislava),Vol. 31, No. 3, p.295-308, 2012., DOI: 10.4149/ekol_2012_03_295(SCI)

Ivankovic A., E. Velagic Habul and Z. Knezovic(2011): Physico-chemical characteristics of shallow, high mountain Lake Blidinje (in a karst area of Bosnia and Herzegovina) with emphasis on its trophic status, Oceanological and Hydrobiological Studies Vol. 40, No. 3, 19-27, DOI: 10.2478/s13545-011-0025-4 (SCI)

Ivankovic A.and D. Hafner (2010): Phytoplankton and Phytobenthos of Blidinje Lake (Bosnia and Herzegovina); Third Croatian Botanical Congress with international participation, Book of Abstracts, Murter, September 2010.

Ivanković A., E. Velagić Habul, D. Hafner and Z. Knezović, (2010), Blidinje Lake – Some Chemical and Hydrobiological Characteristics, BALWOIS 2010 Ohrid, Macedonia

Zelenika A., I. Bošnjak: Kromatografsko određivanje i ultrazvučna ekstrakcija pesticida iz tla, III simpozij o zaštiti bilja u BiH, Zbornik rezimea, Neum (2006); 70-71

Zelenika A., S. Babić, M. Kaštelan-Macan, Chromatographic Determination of Pesticides in the Soils of the Neretva River Valley. U: Environmental Management; Contribution to Solution (ur. Natalija Koprivanac), Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb 2005 (znanstveni rad u knjizi)

Babic S., A. Zelenika, J. Macan and M. Kastelan-Macan (2006): “Ultrasonic extraction and TLC determination of glyphosate in the spiked red soils”; Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) Vol. 70 (2005) No. 3; 99-103, (CAB)

Zelenika A. (2005): Ultrazvučna ekstrakcija glifosata iz tla i TLC određivanje kao preliminarna metoda za HPLC; Znanstveni glasnik, ISSN 1025-7977, 16, Mostar, BiH

Petrović D., A. Zelenika, S. Marić (2005): Utjecaj eteričnog ulja stolisnika (Achillea millefolium) na mikroorganizme; I međunarodni znanstveni simpozij: Blidinje 2005, Zbornik radova

Kastelan-Macan M., S. Babic, A. Zelenika, J. Macan: “Determination of atrazine and fenarimol extraction efficiency by thin-layer chromatography” AGROCHIMICA International Journal of Plant Chemistry, Soil Science and Fertilization; Identification no.: 395, 49, 246-251, 2005 (Current Contents)

Zelenika A., S. Babić, J. Macan, M. Kaštelan-Macan: «Kromatografsko određivanje i ultrazvučna ekstrakcija glifosata iz tla», XIX hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Zbornik radova, 24-27. 4. 2005.

Zelenika A., I. Bošnjak:»Primjena plinske kromatografije u kemiji okoliša», Zbornik radova Agronomskog fakulteta, 2004.

Ivanković S., I. Bogut, V. Batinić, A.Zelenika : «Proizvodnja i hranidbena vrijednost suhog lisnika hrasta u Hercegovini», Međunarodni simpozij ''Održivo iskorištavanje biljnih i životinjskih genetskih resursa u području Mediterana'', Zbornik radova, 14-16. listopada 2004.

Petrović D., A. Zelenika: “Antimicrobial activity of the essential oil of Achillea millefolium”, Prvi hrvatski botanički simpozij, Zbornik radova, 3.9.-2.10. 2004.

Ivanković S., A. Zelenika, Z. Knezović: “Breed Composition of Cattle in West Herzegovina Canton”, Zbornik radova 55th annual meeting of the EAAP, Bled, Slovenia, 2004.

Zelenika A., S. Babić, M. Kaštelan-Macan (2004): « Kromatografsko određivanje atrazina i fenarimola u tlima», Znanstveni glasnik, ISSN 1025-7977, 14,Mostar, BiH

Zelenika A., S. Babić, M. Kaštelan-Macan: «Chromatographic determination of pesticides in the soils of the Neretva river valley», Ist International Symposium on Environmental Management, Zagreb, Hrvatska, 2003.

Stručni radovi:

Ćorić R., H. Resulović, M. Bogunović, N. Tanović, F. Ćatović, S. Hadžiabulić, A. Filipović, A. Ivanković, V. Vasilj, D. Jurković, J. Primorac i M. Zovko, Dž. Vukotić, A. Kajtaz, Z. Juklo, (2011), Karta upotrebne vrijednosti zemljišta na području općine Stolac; 55 Hercegovački plodovi Mediterana, Stolac 2011.

Ćorić R., M. Bogunović, S. Husnjak, A. Filipović, A. Ivanković, V. Vasilj, D. Jurković, J. Primorac i M. Zovko, (2010), karta uporabne vrijednosti zemljišta na području općine Čitluk; 55 Dani berbe grožđa, Brotnjo 2010.

 

Vanjski suradnici

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh