Ime i Prezime

Danijela Petrović

Znanstveno-nastavno zvanje  docentica
Datum zapošljavanja  1. rujna 2000.
Datum i mjesto rođenja 16. listopada 1973., Zenica
Diplomirao/la 1999
Magistrirao/la 2009 
Doktorirao/la  2012
Područje znanstvenog rada ekologija, ekologija biljaka, zaštita prirode,ljekovito i aromatično bilje, alergogeno bilje
Područje nastavnog rada  Agrarna botanika, Ekologija i zaštita okoliša, Biologija, Ljekovito i aromatično bilje, Herbologija, Biološka i pejzažna raznolikost

 

Ime i Prezime

Anita Ivanković

Znanstveno-nastavno zvanje  izvanredni profesor
Datum zapošljavanja  1. studenoga 1999.
Datum i mjesto rođenja 5. siječnja 1975., Mostar
Diplomirao/la 1999.
Magistrirao/la 2003.
Doktorirao/la 2010.
Područje znanstvenog rada kemija okoliša, kromatografija, spektrofotometrija, eutrofikacija, zelena kemija
Područje nastavnog rada Opća i anorganska kemija, Zelena kemija, Kemija voda, Biokemija, Nomenklatura organskih spojeva 

Ime i Prezime

Stanko Ivanković

Znanstveno-nastavno zvanje  izvanredni profesor
Datum zapošljavanja  19. prosinca 1994.
Datum i mjesto rođenja  10. svibnja 1965., Privalj-Kočerin
Diplomirao/la  1991.
Magistrirao/la 1998.
Doktorirao/la  2002.
Područje znanstvenog rada  stočarstvo i hranidba životinja
Područje nastavnog rada Stočarstvo, Hranidba domaćih životinja

 

Ime i Prezime

Radica Ćorić

Znanstveno-nastavno zvanje  izvanredni profesor
Datum zapošljavanja 12. prosinca 1994.
Datum i mjesto rođenja 8. srpnja 1966., Jare-Široki Brijeg
Diplomirao/la 1991.
Magistrirao/la 2001.
Doktorirao/la 2009.
Područje znanstvenog rada Pedologija, agroekologija, ekologija i zaštita okoliša
Područje nastavnog rada Pedologija, Osnove agroekologije i zaštite okoliša, Vrednovanje zemljišta i racionalno korištenje prostora, Sistematika tla i pedokartiranje GIS-om, Pedogeografija, Osnove tloznanstva, Tloznanstvo, Zaštita tla, Održivo gospodarenje poljoprivrednim zemljištem, Geoinformacijski sustav (GIS) u zaštiti okoliša

Ime i Prezime

Zrinka Knezović

Znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor
Datum zapošljavanja 1. listopada 1998.
Datum i mjesto rođenja 12. svibnja 1966., Mostar
Diplomirao/la 1988.
Magistrirao/la 2001.
Doktorirao/la 2004.
Područje znanstvenog rada interakcija genotip x okolina, planiranje pokusa i analiza
Područje nastavnog rada Biometrika, Biostatistika, Pokusi u bilinogojstvu, Uvod u znanstveno-istraživački rad, Statističke metode, Metodika znanstvenoga rada

Ime i Prezime

Višnja Vasilj

Znanstveno-nastavno zvanje  docentica
Datum zapošljavanja  1. listopada 1997.
Datum i mjesto rođenja  6. rujna 1971., Salzgitter - Njemačka
Diplomirao/la  1996.
Magistrirao/la  2005.
Doktorirao/la  2013.
Područje znanstvenog rada  mikrobna ekologija, ekologija, zaštita okoliša, biološka fiksacija dušika
Područje nastavnog rada  Opća mikrobiologija, Mikrobiologija hrane, Mikrobiologija, Mikroorganizmi i biljke

 

Ime i Prezime

Ivan Spužević

Znanstveno-nastavno zvanje  docent
Datum zapošljavanja  1. rujna 2000.
Datum i mjesto rođenja 17. travnja 1962., Mostar
Diplomirao/la 1995.
Magistrirao/la 2004.
Doktorirao/la 2010.
Područje znanstvenog rada agroekonomika
Područje nastavnog rada agroekonomski moduli na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju Agronomije i Prehrambene tehnologije

 

Ime i Prezime

Ana Mandić

Znanstveno-nastavno zvanje docentica
Datum zapošljavanja 3. siječnja 2002.
Datum i mjesto rođenja 25. srpnja 1976., Mostar
Diplomirao/la 2001.
Magistrirao/la  
Doktorirao/la 2016.
Područje znanstvenog rada genetika, oplemenjivanje bilja
Područje nastavnog rada Oplemenjivanje bilja, Biostatistika

 

Ime i Prezime

Viktor Lasić

Znanstveno-nastavno zvanje docent
Datum zapošljavanja 20. lipnja 2007.
Datum i mjesto rođenja 1. siječnja 1962., Jare-Široki Brijeg
Diplomirao/la 1988.
Magistrirao/la 2006
Doktorirao/la 2016
Područje znanstvenog rada vinogradarstvo, ekološki uvjeti uzgoja, virusi na vinovoj lozi, ampelografija, DNK identifikacija sorti vinove loze
Područje nastavnog rada Vinogradarstvo, Savjetodavstvo u poljoprivrednoj proizvodnji

 

Ime i Prezime

Predrag Ivanković

Znanstveno-nastavno zvanje  viši asistent
Datum zapošljavanja 1. listopada 2000.
Datum i mjesto rođenja 10. listopada 1971., Čapljina
Diplomirao/la 2000.
Magistrirao/la 2010.
Doktorirao/la 2016.
Područje znanstvenog rada ihtiologija, akvakultura, hidrobiologija
Područje nastavnog rada Agrarna zoologija, Ribarstvo

 

Ime i Prezime

Elma Sefo

Znanstveno-nastavno zvanje  viša asistentica
Datum zapošljavanja  25. lipnja 2001.
Datum i mjesto rođenja  11. veljače 1975., Mostar
Diplomirao/la  2000.
Magistrirao/la  2010.
Doktorirao/la  2017.
Područje znanstvenog rada  introdukcija novih tehnologija uzgoja povrća,očuvanje autohtonih sorti povrća
Područje nastavnog rada  Povrćarstvo, Suvremene tehnologije uzgoja povrća, Organsko-biološka proizvodnja povrća

Ime i Prezime

Paulina Šaravanja

Znanstveno-nastavno zvanje viša asistentica
Datum zapošljavanja 8. studenoga 2004.
Datum i mjesto rođenja 1. siječnja 1975., Mostar
Diplomirao/la 2003.
Magistrirao/la 2011.
Doktorirao/la  
Područje znanstvenog rada voćarstvo, rasadničarstvo, organska proizvodnja, oplemenjivanje bilja
Područje nastavnog rada Opće voćarstvo, Specijalno voćarstvo, Mediteransko  voćarstvo, Voćarstvo II, Rasadničarska proizvodnja voćnih vrsta

 

Ime i Prezime

Mladen Zovko

Znanstveno-nastavno zvanje  asistent
Datum zapošljavanja  1. prosinca 2007.
Datum i mjesto rođenja  2. srpnja 1983., Donja Papratnica
Diplomirao/la  2007.
Magistrirao/la  
Doktorirao/la  
Područje znanstvenog rada  fitomedicina
Područje nastavnog rada  Fitopatologija, Entomologija, Fitofarmacija

 

Ime i Prezime

Jurica Primorac

Znanstveno-nastavno zvanje asistent
Datum zapošljavanja 1. rujna 2003.
Datum i mjesto rođenja 10. lipnja 1978., Sarajevo
Diplomirao/la 2002.
Magistrirao/la  
Doktorirao/la  
Područje znanstvenog rada genetika i oplemenjivanje bilja
Područje nastavnog rada Genetika, Biometrika

 

Ime i Prezime

Dragan Jurković

Znanstveno-nastavno zvanje stručni suradnik, voditelj pokusnog poligona i direktor Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog centra
Datum zapošljavanja  2. lipnja 2008.
Datum i mjesto rođenja  16. srpnja 1980., Čapljina
Diplomirao/la  2008
Magistrirao/la  
Doktorirao/la  
Područje znanstvenog rada  Poljoprivredna tehnika i tehnologija
Područje nastavnog rada Poljoprivredna mehanizacija, Osnove poljoprivrednog strojarstva, Tehnika u biljnoj proizvodnji, Melioracije, Suvremeni sustavi natapanja i odvodnje

 

Ime i Prezime

Nikolina Kaić

Znanstveno-nastavno zvanje  asistentica
Datum zapošljavanja  1. ožujka 2007.
Datum i mjesto rođenja 8. kolovoza 1982., Kakanj
Diplomirao/la 2006
Magistrirao/la  
Doktorirao/la  
Područje znanstvenog rada biotehničke znanosti
Područje nastavnog rada Specijalno ratarstvo

 

Ime i Prezime

Vinko Batinić

Znanstveno-nastavno zvanje  asistent
Datum zapošljavanja  1. listopada 1998.
Datum i mjesto rođenja 10. listopada 1970., Jajce
Diplomirao/la 1996.
Područje znanstvenog rada selekcija u stočarstvu, reprodukcija, morfologija vimena, laktacija, zaštita i očuvanje autohtonih pasmina, strojna mužnja.
Područje nastavnog rada Načela uzgoja domaćih životinja, Specijalno stočarstvo, Autohtoni proizvodi, Sirovine animalnog podrijetla

 

Ime i Prezime

Marija Lasić

Znanstveno-nastavno zvanje  
Datum zapošljavanja 1. listopada 2000.
Datum i mjesto rođenja 21. srpnja 1975., Mostar
Diplomirao/la 2000
Magistrirao/la  
Doktorirao/la  
Područje znanstvenog rada menadžment, menadžment ljudskih resursa, strateški menadžment
Područje nastavnog rada Menadžment, Organizacija, Ruralni razvoj

 

Ime i Prezime

Leona Puljić

Znanstveno-nastavno zvanje asistentica
Datum zapošljavanja 8. ožujka 2013.
Datum i mjesto rođenja 28. kolovoza 1984., Mostar
Diplomirao/la 2009.
Magistrirao/la  
Doktorirao/la  
Područje znanstvenog rada biotehničke znanosti
Područje nastavnog rada moduli iz područja tehnologije prerade sirovina animalnog podrijetla

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email.: agronomski.fakultet@sve-mo.ba referada@apfmo.org

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

 ID: 4227102650009

Idi na vrh