Ime i Prezime

Ivan Ostojić

Adresa Mostar
Telefon 00387 36 337 103
Email

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor
Područje znanstvenog rada fitomedicina 

 

 

 

Ime i Prezime

Danijela Petrović

Adresa Mostar
Telefon 00387 36 337 117
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Znanstveno-nastavno zvanje docentica
Područje znanstvenog rada ekologija, ekologija biljaka, zaštita prirode,ljekovito i aromatično bilje, alergogeno bilje
Područje nastavnog rada Agrarna botanika, Ekologija i zaštita okoliša, Biologija, Ljekovito i aromatično bilje, Herbologija, Biološka i pejzažna raznolikost

Ime i Prezime

Anita Ivanković

Adresa Mostar
Telefon 00387 36 337 117
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor
Područje znanstvenog rada kemija okoliša, kromatografija, spektrofotometrija, eutrofikacija, zelena kemija
Područje nastavnog rada

Opća i anorganska kemija, Zelena kemija, Kemija voda, Biokemija, Nomenklatura organskih spojeva 

Ime i Prezime

Stanko Ivanković

Adresa Široki Brijeg
Telefon 00387 36 337 121
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor
Područje znanstvenog rada stočarstvo i hranidba životinja
Područje nastavnog rada Stočarstvo, Hranidba domaćih životinja

 

Ime i Prezime

Radica Ćorić

Adresa Mostar
Telefon 00387 36 337 113
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor
Područje znanstvenog rada pedologija, agroekologija, ekologija i zaštita okoliša
Područje nastavnog rada Pedologija, Osnove agroekologije i zaštite okoliša, Vrednovanje zemljišta i racionalno korištenje prostora, Sistematika tla i pedokartiranje GIS-om, Pedogeografija, Osnove tloznanstva, Tloznanstvo, Zaštita tla, Održivo gospodarenje poljoprivrednim zemljištem, Geoinformacijski sustav (GIS) u zaštiti okoliša

Ime i Prezime

Zrinka Knezović

Adresa Mostar
Telefon 00387 36 337 104
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor
Područje znanstvenog rada interakcija genotip x okolina, planiranje pokusa i analiza
Područje nastavnog rada Biometrika, Biostatistika, Pokusi u bilinogojstvu, Uvod u znanstveno-istraživački rad, Statističke metode, Metodika znanstvenoga rada

 

Ime i Prezime

Višnja Vasilj

Adresa Međugorje
Telefon 00387 36 337 114
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Znanstveno-nastavno zvanje docentica
Područje znanstvenog rada mikrobna ekologija, ekologija, zaštita okoliša, biološka fiksacija dušika
Područje nastavnog rada Opća mikrobiologija, Mikrobiologija hrane, Mikrobiologija, Mikroorganizmi i biljke

 

Ime i Prezime

Ivan Spužević

Adresa Mostar
Telefon 00387 36 337 115
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Znanstveno-nastavno zvanje docent
Područje znanstvenog rada agroekonomika
Područje nastavnog rada Agroekonomski moduli

 

Ime i Prezime

Ana Mandić

Adresa Mostar
Telefon 00387 36 337 122
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Znanstveno-nastavno zvanje docentica
Područje znanstvenog rada genetika, oplemenjivanje bilja
Područje nastavnog rada Oplemenjivanje bilja, Biostatistika

 

 

Ime i Prezime

Viktor Lasić

Adresa Široki Brijeg
Telefon 00387 36 337 121
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Znanstveno-nastavno zvanje docent
Područje znanstvenog rada vinogradarstvo, ekološki uvjeti uzgoja, virusi na vinovoj lozi, ampelografija, DNK identifikacija sorti vinove loze
Područje nastavnog rada Vinogradarstvo, Savjetodavstvo u poljoprivrednoj proizvodnji

 

Ime i Prezime

Elma Sefo

Adresa Mostar
Telefon 00387 36 337 109
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Znanstveno-nastavno zvanje docentica
Područje znanstvenog rada introdukcija novih tehnologija uzgoja povrća,očuvanje autohtonih sorti povrća
Područje nastavnog rada Povrćarstvo, Suvremene tehnologije uzgoja povrća, Organsko-biološka proizvodnja povrća

Ime i Prezime

Paulina Šaravanja

Adresa Mostar
Telefon 00387 36 337 125
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Znanstveno-nastavno zvanje viši asistent
Područje znanstvenog rada voćarstvo, rasadničarstvo, organska proizvodnja, oplemenjivanje bilja
Područje nastavnog rada Opće voćarstvo, Specijalno voćarstvo, Mediteransko  voćarstvo, Voćarstvo II, Rasadničarska proizvodnja voćnih vrsta

 

Ime i Prezime

Mladen Zovko

Adresa Mostar
Telefon 00387 36 337 144
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Znanstveno-nastavno zvanje viši asistent
Područje znanstvenog rada fitomedicina
Područje nastavnog rada Fitopatologija, Entomologija, Fitofarmacija

 

Ime i Prezime

Jurica Primorac

Adresa Ljubuški
Telefon 00387 36 337 118
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Znanstveno-nastavno zvanje viši asistent
Područje znanstvenog rada genetika, oplemenjivanje bilja
Područje nastavnog rada Genetika, Biometrika

 

Ime i Prezime

Dragan Jurković

Adresa Mostar
Telefon 00387 36 337 120
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Znanstveno-nastavno zvanje viši asistent, stručni suradnik, voditelj pokusnog poligona i direktor Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog centra 
Područje znanstvenog rada poljoprivredna tehnika i tehnologija
Područje nastavnog rada Poljoprivredna mehanizacija, Osnove poljoprivrednog strojarstva, Tehnika u biljnoj proizvodnji, Melioracije, Suvremeni sustavi natapanja i odvodnje

Ime i Prezime

Nikolina Kajić

Adresa Čapljina
Telefon 00387 36 337 120
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Znanstveno-nastavno zvanje viši asistent
Područje znanstvenog rada biotehničke znanosti
Područje nastavnog rada Specijalno ratarstvo

 

 

Ime i Prezime

Vinko Batinić

Adresa Široki Brijeg
Telefon 00387 36 337 127
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Znanstveno-nastavno zvanje viši asistent
Područje znanstvenog rada selekcija u stočarstvu, reprodukcija, morfologija vimena, laktacija, zaštita i očuvanje autohtonih pasmina, strojna mužnja.
Područje nastavnog rada Načela uzgoja domaćih životinja, Specijalno stočarstvo, Autohtoni proizvodi, Sirovine animalnog podrijetla

 

Ime i Prezime

Leona Puljić

Adresa Mostar
Telefon 00387 36 337 129
Email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Znanstveno-nastavno zvanje viši asistent
Područje znanstvenog rada biotehničke znanosti
Područje nastavnog rada Tehnologija prerade sirovina animalnog podrijetla, Tehnologija mesa i ribe, Kakvoća i prerada mesa, Mljekarstvo, Higijena i sanitacija, Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda, Autohtoni mesni i mliječni proizvodi

Vanjski suradnici

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email.: agronomski.fakultet@sve-mo.ba referada@apfmo.org

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh