Radno vrijeme

08.00-15.00 posudba i vraćanje knjižnične građe

08.00-16.00 čitaonica

10.30-11.00 pauza

 

Upis novih članova

Članarina se ne plaća.

Studenti: obavezno predočiti indeks i osobnu iskaznicu

 

Posudba knjiga

Za posudbu je obavezno predočiti index. 

Časopisi i referentna zbirka (rječnici, leksikoni, enciklopedije i sl.) mogu se koristiti samo u čitaonici.

 

informacije i posudba knjiga

obrada građe i međuknjižnična posudba

 

voditeljica knjižnice

Marija Smiljanić

dipl.ing.agr.,bibliotekar  

337 119

marija.smiljanic(at) sve-mo.ba

 

DOKUMENTI:

Pravilnik o radu knjižnice

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email.: agronomski.fakultet@sve-mo.ba referada@apfmo.org

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

 ID: 4227102650009

Idi na vrh