Ovim puten Vas obavještavamo da je nova satnica utvrđena za godišnju
prezentaciju programa američkih stipendija - Education USA mogućnosti
nastavka školovanja u SAD-u.
Prezentacija će se održati na našem Sveučilištu 1.6.2017. u 13:00 na
Filozofskom fakultetu, amfiteatar A. B. Šimić (br. 12).

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh