SVEUČILIŠTE U MOSTARU

S E N A T

Na temelju članka 55. Statuta Sveučilišta u Mostaru, članka 5. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i Odluke Senata ur. broj: 01-259/18, Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

Javni natječaj za upis na doktorski studij na Sveučilištu u Mostaru u akademskoj 2017./2018. godini

1.AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Doktorski studij na Sveučilištu u Mostaru

„Poljoprivreda i zaštita okoliša“

      Doktorski studij, u trajanju od 6 semestara (3 godine) izvodi se na smjerovima:

  1. Zootehnika,
  2. Agroekonomika,
  3. Zaštita okoliša,
  4. Bilinogojstvo

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

Doktor znanosti (dr. sc.), ekvivalent Ph.D.

Upis treće generacije pristupnika doktorskog studija „Poljoprivreda i zaštita okoliša“ organizirat će se samo pod uvjetom ako se za upis prijavi dovoljan broj kandidata.

Školarina iznosi 2.300,00 KM po semestru.

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu:

Sveučilište u Mostaru

Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet
Ulica Biskupa Čule bb
88 000 Mostar
uz naznaku: Prijava na Natječaj za upis na doktorski studij

Rok prijave: 

Natječaj ostaje otvoren trideset (30) dana od dana objavljivanja u Večernjem listu, web stranicama Sveučilišta u Mostaru i Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na web stranicama Sveučilišta u Mostaru i Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., odnosno na telefon broj: 00387 36 337 102.

NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ „POLJOPRIVREDA I ZAŠTITA OKOLIŠA“ U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh