U ponedjeljak, 29. siječnja 2018. godine, s početkom u 11.00 sati, pristupnica dr. sc. Marija Jukić-Grbavac održat će nastupno predavanje studentima II. godine diplomskog studija Prehrambenog inženjerstva. Naslov teme je „Kemijski sastav mlijeka" iz kolegija Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda.

Odluka o nastupnom predavanju

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh