Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete

Ime i prezime

 

doc.dr.sc. Anita Ivanković

predsjednica

doc.dr.sc. Višnja Vasilj

član

dr.sc. Ana Mandić

član

Ivana Božić ,dipl. iur.

član

Marija Jurić

član


Služba za odnose sa studentima

Ime i prezime

 

doc.dr.sc. Anita Ivanković

voditelj

doc.dr.sc. Danijela Petrović

član

Helena Glamuzina

član


Služba za praćenje i unaprjeđivanje studiranja

Ime i prezime

 

dr.sc. Stanko Ivanković, red.prof.

voditelj

dr.sc. Zrinka Knezović, izv.prof.

član

dr.sc. Radica Ćorić, izv.prof.

član

dr.sc. Elma Sefo, docent

član

dr.sc. Ivan Spužević, docent

član

dr.sc. Viktor Lasić, docent

član

dr.sc. Predrag Ivanković, docent

član

dr.sc. Paulina Šaravanja, docent

član

Ljiljana Bulić, voditelj studentske referade

član

Dario Mihalj, student

član

Antonia Ivančić, studentica

član

Mate Vukadin, student

član

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh