Pismeni dio ispita položili su:

Red.br.

Ime i prezime

Bodovi

Ocjena

 

1.

Marija Bebek

22

Izvrstan (5)

2.

Sanja Karačić

20

Vrlo dobar (4)

3.

Klara Vico

20

Vrlo dobar (4)

4.

Božana Milićević

16

Dobar (3)

5.

Zvonimir Mišetić

16

Dobar (3)

6.

Goran Stunić

15

Dovoljan (2)

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 15.2.2018. u 9 sati.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh