Rezultati ispita iz kolegija Povrćarstvo održanog 8.2. 2018. godine

Ime i prezime

Ocjena

Marija Njavro

nedovoljan (1)

Jako Niče

nedovoljan (1)

prof.dr.sc. Zdravko Matotan

Rezultati ispit iz kolegija Suvremene tehnologije uzgoja povrća održanog 9.2.2018. godine

Student

Ocjena

1.       Marija Bebek

dovoljan (2)

2.       Klara Vico

vrlo dobar(4)

3.       Daria Ivanović

vrlo dobar(4)

4.       Helena Glamuzina

vrlo dobar(4)

5.       Ana Sičaja

vrlo dobar(4)

prof.dr.sc. Zdravko Matotan

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh