Redni br.

Ime i prezime

Ocjena

1.

Dario Herceg

3

2.

Marijan Šarić

5

3.

Marija Bebek

3

4.

Daria Nevistić

4

5.

Božana Milićević

4

6.

Ante Jažić

3

7.

Marino Jurič

2

8.

Zvonimir Mišetić

2

Dragan Jurković, v. ass

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh