Redni broj

Ime i prezime student‐a/ice

I kolokvij

II kolokvij

Zaključna ocjena

1

IVANA GRGIĆ

3

3

3

2

IVAN LETICA

1

3

3

MILAN PERKOVIĆ

3

4

4

4

IVANA KRALJEVIĆ

3

3

3

5

IVONA VLAHO

4

6

MARIO SABLJO

3

3

3

7

IVANA RAOS

1

4

8

IVAN PAŠALIĆ

1

2

9

BOŽE BANDOV

1

2

10

DARIJA KEVIĆ

4

4

4

11

MARKO BLAŽEVIĆ

3

1

12

NIKOLINA BAKOVIĆ

1

13

JOSIPA VUKŠIĆ

1

1


Studenti: Mate Mihaljević, Filip Jakiša, Dijana Čuvalo, Darija Kević nisu se prijavili u ISS sustav te im ocjene neće biti upisane. Studentici Ivani Kraljević ISS sustav ne dozvoljava upis ocjene iz za sada nepoznatog razloga.

Izv.prof. dr. sc. Gordan Prskalo, dig.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh