AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Preddiplomski studij Prehrambena tehnologija

„INŽENJERSTVO“

REZULTATI ISPITA

(održanog 5. veljače, 2018.)

I.DIO                                                                   Bodovi

Zadovoljili iz računskog dijela ispita:

Iva Relota (T-1-3: 4,25)………………………………………………8,50

Gabrijela Pehar………………………………………………………………10,0

Zadovoljili iz teorijskog dijela ispita:

Josip Kovač…………………………………………………………………7,50

Nisu zadovoljili iz prvog dijela:

Maja Rotim (R-1-1-1: 0 bodova)

Ivona Mandić (R-1-1-2: 0 bodova)

Katarina Ćorluka (R-1-1-1: 5 bodova)

Marija Bezer (R-1-1-4: 6 bodova)

Franjo Širić (R-1-1-2: 5 bodova)

Ivana Vukoja (R-1-1-3: 1 bod)

II.DIO

Zadovoljili iz računskog i teorijskog dijela ispita:

Monika Dragoje………………………………………………………………16,0

Zadovoljili iz računskog dijela ispita:

Marijana Petrović……………………………………………………………..12,0

Zadovoljili iz teorijskog dijela ispita:

Martina Kvesić………………………………………………………………11,50

Mario Nižić (R-2-2-3: 0 bodova)…………………………………………….11,25

Ana Vukoja…………………………………………………………………..10,75

Gabrijela Pehar………………………………………………………………9,50

Ivana Oreč……………………………………………………………………..9,25

Valentina Bošnjak…………………………………………………………….8,50

Ivona Mandić………………………………………………………………….7,50

Ana Krešić (R-2-2-3: 0 bodova)……………………………………………..7,50

Nikolina Zadro…………………………………………………..……………7,50

Ivana Blažević…………………………………………………..…………….7,50

Željana Obradović……………………………………………..…………….7,50

Marija Bezer…………………………………………………………………..7,50

Franjo Širić……………………………………………………………………..5,0

Nisu zadovoljili iz drugog dijela:

Maja Rotim (T-2-1: 4,75)

Ivana Rešetar (T-2-1: 6,25)

Mateo Radić (R-2-2-3: 5 bodova)

Katarina Ćorluka (T-2-1: 3,50)

Ivana Vukoja (T-2-3: 5,75)

III. UKUPNA OCJENA

Monika Dragoje – dovoljan (2)

Mostar, 7. veljače, 2018.                                                            

prof.dr.sc. S.Tomas

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh