Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju

Katedra za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode

Kolegij: Ambalaža i pakiranje hrane

 

 

Rezultati ispita iz kolegija Ambalaža i pakiranje hrane održanog 07.02.2018. u Mostaru:

 

R. broj.

Imeiprezime

Bodovi

Bodovi

Vježbeiradnizadaci

Ukupno

Ocjena

Položilisu:

 

 

 

 

 

1

Sablje Iva

35

12,85

47,85

2

Nisupoložili

 

 

 

 

 

2

FilipovićStjepan

17

 

 

1

Nisupristupili

 

 

 

 

 

3

Cikojević Petra

 

 

 

 

 

Za prolaz je bilo potrebno ostvariti 30 bodova

Konačna ocjena računa se na osnovu max 70 bodova (max 50 iz pismenog, max 20 iz vježbi i radnih zadataka)

 

Bodovi:

42-49                    dovoljan (2)

49.1 – 56                             dobar (3)

56.1 – 63                             vrlo dobar (4)

63.1 – 70                             izvrstan (5)

 

Upis ocjena: pratiti obavijesti za dolazak nastavnika u Mostar na predavanje.

 

 

Predmetni nastavnik:

izv. prof. dr. sc. Lidija Jakobek Barron

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh