BR.INDEKSA

UKUPNA OCJENA

2117

2

 

2095

5

 

2149

5

 

2086

4

 

2132

3

 

2035

2

 

2100

1

 

2121

1

 

2109

4

 

2097

1

 

2146

4

 

2111

5

 

2104

1

 

2160

2

 

2106

3

 

2045

2

 

1983

2

 

2088

4

 

2140

5

 

2116

4

 

2137

5

 

2093

5

 

2043

2

 

Izv.prof. dr. sc. Mirjana Čurlin

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh