Tehnologija vode i obrada otpadnih voda-praktikum

8.2.2018.

 1. Adna Balavac - 80% vrlo dobar 4
 2. Tea Bekavac- 90% odličan 5
 3. Dejan Đerić- 85% vrlo dobar 4
 4. Melisa Ibrović- 70%-dobar 3
 5. Zdravko Lasić- 65%-dovoljan 2
 6. Ivan Ljubas- 65%-dovoljan 2
 7. Ante Marić- 75% dobar 3
 8. Ante Mišetić-30% nedovoljan 1
 9. Ivona Pavić- 65%-dovoljan 2
 10. Ivanka Pavlović- 75%-dobar 3
 11. Tihana Perkić- 65%-dovoljan 2
 12. Katarina Raguž- 70%-dobar 3
 13. Ivan Sabljo- 55% nedovoljan 1
 14. Ana Soldo- 50% nedovoljan 1
 15. Andrea Soldo- 75%-dobar 3
 16. Mateo Šantić- 100% odličan 5
 17. Matea Zelenika- 75%-dobar 3
 18. Nepotpisan test-55% nedovoljan 1

 

Marijana Marković Boras, viši asistent

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh