Poštovani, Molim vas objavite rezultate ponovljenog trećeg parcijalnog testa iz modula Specijalno voćarstvo:

 1. ANTONIO MATIĆ................. 3
 2. MARIO ČULE.......................2
 3. MARIO JURICA.................2/3
 4. MATE VUKADIN...................2
 5. IVA BOŠNJAK.......................2
 6. ANĐELA PETRA JELČIĆ.....3
 7. RUŽICA PAPIĆ.....................2
 8. JAKO NIČE...........................2
 9. FILIP LJUBIĆ............... .... 2/3
 10. ANTE PAŠALIĆ..................3

 

Rezultati predtesta iz modula Opće voćarstvo:

 1. JURE BUBALO
 2. DANIJELA JUKO
 3. MARKO MIKULIĆ
 4. ANTONELA PAVLOVIĆ

Rezultati predtesta iz modula Specijalno voćarstvo:

1.DRAGO ŠILJEG.

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh