OPŠIRNIJE

Nastavna djelatnost

 

Preddiplomski studij

 Opća mikrobiologija (nositelj)
Mikrobiologija hrane (nositelj)
Mikrobiologija (nositelj)

Diplomski studij

 Mikroorganizmi i biljke (nositelj)

Doktorski studij

 

Znastveni interesi

 Ekologija i mikrobiologija tla
Simbiozna fiksacija dušika
Mikrobiologija hrane

Akademske kvalifikacije

2013 – doktorska disertacija
Sveučilište u Mostaru Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet
Genetska identifikacija i simbiozna učinkovitostautohtonih sojeva Rhizobium leguminosarum bv. viciae izoliranih iz različitih tipova tala Hercegovine
2005 - Magistarski rad
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Mikrobiološke karakteristike različitih tipova tala zapadne Hercegovine
1996 – Diplomski rad
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Mikrobiološke karakteristike tala pod trajnim nasadima vinove loze agroekološkog područja Hercegovine

Knjige, priručnici, skripte

 

Znanstveni i stručni projekti

2015 - 2016., Istraživanje kompatibilnosti sorti i provjera simbiozne učinkovitosti autohtonih sojeva i referentnog soja u odnosu na različite sorte graška na području Hercegovine.   Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti za 2015, Višnja Vasilj (voditelj).
2013. – 2014., Strateški razvoj visokog obrazovanja i standardi kvalifikacija „ Vijeće Europe aktivno učešće u procesu razvoja standarda kvalifikacija i standarda zanimanja u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Europe (aktivni suradnik).

2009 - 2010., Karte upotrebne vrijednosti zemljišta na području HNŽ u mjerilu 1:25 000. Županijsko ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HNŽ, Radica Ćorić (voditelj).

2008 – 2009., Povećanje plodnosti zemljišta upotrebom simbioznih fiksatora dušika.  Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Višnja Vasilj (voditelj).

 2006., Promocija održivih poljoprivrednih sistema s ograničenim utjecajem na okoliš u BiH. (stručni suradnik)
2005 – 2008., Standardizacija tehnologije kemijske, fizičke i mikrobiološke kvalitete autohtonog Livanjskog i Travničkog sira u BiH. Norveška Vlade za jugoistočnu Europu proveden u suradnji sa Norveškim, Stanko Ivanković (voditelj).

   

Znanstveni radovi
Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima

Pleadin  Jelka, Frece Jadranka, Kudumija Nina, Petrović Danijela, Vasilj Višnja, Zadravec Manuela, Škrivanko Mario, Perković Irena, Markov Ksenija. Citrinin in cereals and feed stuffs coming  from Croatia and Bosnia & Herzegovina//Food Additives & Contaminants: Part B- Surveillance. Vol. 9 (2016),. 4; 268-274. (članak, znanstveni).
Ivić Dario, Kovačević Biljana, Vasilj Višnja, Idžaković Nikolina (2011): Occurrence of potentially toxigenic Fusarium verticillioides and low fumonisin B1 content on barley grain in Bosnia and Herzegovina // Journal of Appliend Botany and Food Quality. 84,2; 121-124. (članak, znastveni).

Znanstveni radovi u drugim časopisima

 

 

Znanstveni  radovi u zbornicima skupova s međunaro.rec

 

 

 

 

Drugi radovi u zbornicimaskupova s recenzijom

Pleadin Jelka, Frece Jadranka, Vasilj Višnja, Markov Ksenija.  Fuzarijski mikotoksini u hrani i hrani za životinje. //Croatian  Jouranal of Food Technology, Biotechnology and  Nutrition, Volumen 10 (2015), 1-2; 6-13 (pregledni rad, znanstveni).
Vasilj Višnja, Sikora Sanja, Redžepović Sulejman, Knezović Zrinka. Zastupljenost određenih grupa mikroorganizama pod različitom vegetacijom. //Radovi Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Broj 60 (2010) 1; 139-146 (članak, znanstveni).
Vasilj Višnja, Sikora Sanja, Knezović Zrinka, Majić Adrijana, Ćorić Radica. The influence of different types of vegetation on microbiological population in different soils of Western Herzegovina,// Proceedings of the 16 TH Nitrogen Workshop-Connecting different scales of nitrogen use in agriculture, /Editor Grignani Carlo;Acutis, Marco; Zavattaro Laura; Bechini Luca;Bertora, chiare; sacco, dario Galliate: Tipografia Fiordo s.r.l. 2009. 83-84.(poster, međunarodna recenzija, objavljen rad, znanstveni)
Vasilj Višnja, Redžepović Sulejman, Bogunović Matko, Babić Katarina, Sikora Sanja. Mikrobiološke karakteristike različitih tipova tala Zapadne Hercegovine. // Agronomski glasnik /glasilo hrvatskog agronomskog društva 6 (2007), 425 – 444 (članak, znanstveni).
Višnja Vasilj, Ana Pandža, Bogdan Cvjetković, Dario Ivić.  Microbial status of wheat kernel from storage to grinding preparation. Congress proceedings 1STInternational and 18TH Croatian Congress of technologists for post-harvest Technology „ZRNKO ' O4“, Faculty of Agriculture University of Zagreb, Department of Agricultural technology storing and transport, 2004; 93-100. Stubičke Toplice, Tatjana Krička (ur.)

   

Sažeci u zbornicima skupova

Višnja Vasilj, Blažinkov Mihaela, Filipović Adrijana, Sanja Sikora. Biodiversity and Selection of Indigenous Rhizobia Associated with Pea (Pisum sativum L.) in Soil of Western Herzegovina.// Book of Abstracts,12th European Nitrogen Fixation Conference, 25-28 August 2016., Budapest, Hungary (poster, sažetak, znanstveni).
Vasilj, Višnja, Blažinkov, Mihaela; Filipović, Adrijana Sikora Sanja. Genetic Diversity and Symbiotic Efficiency of Indigenous Rhizobium leguminosarum Strains in the Agroecological Region of Herzegovina.// Book of Abstracts 6th Croatian Congress of Microbiology with International Participation,// June 15-18, 2016. 79-79. Sveti Martin na Muri, Croati (poster, sažetak, znanstveni).
Ljubić Ana Marija, Banožić Marija, Vasilj Višnja, Čačić Kenjarić Danijela. Indigenous products of Herzegovina: Cicvara and sack cheese.//Book of Abstracts. 1th International scientific Conference, Agriculture Perspectives in western Balkan: Production, Processing Markets, 3 December 2015.14-14 Mostar,Bosnia and Herzegovina.
Filipović Adrijana, Vujević Irena, Ivanković Stanko, Ćorić Radica, Jurković Dragan, Vasilj Višnja. Influence of Soil Chemical Properties on Relationship of Some Metals Ion in Soil and Plant. //Book of Abstracts. 9th Congress of the Soil Science Society of Bosnia and Herzegovina, November 23rd-25th 2015./66-67 Mostar,  (predavanja, rad u procesu objavljivanja)
Vasilj Višnja, Sikora Sanja, Redžepović Sulejman,  Knezović Zrinka Zastupljenost određenih grupa mikroorganizama pod različitom vegetacijom. XX Naučno-stručna konferencija poljoprivrede i prehrambene industrije, Zbornik sažetaka, Poljoprivredno–prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Blesić Milenko (ur.) 2009. 116 -117. (poster, sažetak, znanstveni).
Vasilj Višnja, Sikora Sanja, Redžepović Sulejman, Bogunović Matko Mikrobiološke karakteristike različitih tipova tala zapadne Hercegovine.//Uloga tla u okolišu. Zbornik sažetaka/ Kisić Ivica (ur.) Zagreb: Hrvatskog tlo znanstvenog društvo, 2006: 71-71 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
Vasilj Višnja, Pandža Ana, Cvjetković Bogdan, Ivić Dario. Microbial status of wheat kernel from storage to grinding preparation. Book of Abstracts.; Faculty of Agriculture Univerzity of Zagreb; Department of Agriculture technology storing and transport; 1STInternational and 18TH Croatian Congress of Technologists for Post Havest Technology „ZRNKO“ O4“Tatjana Krička (ur.) Symosium procedings 2004. 56-56. (predavanja, međunarodna recenzija, objavljen rad, znanstveni).

 

     Stručni radovi

 

Ćorić R,  Bogunović  M,  Husnjak S., Filipović  A.,  Ivanković A., Vasilj V.,  Jurković D., Primorac J.,  Zovko  M. Karta upotrebne vrijednosti zemljišta na području općine Čitluk. 2010.; 55-55 ; Dani berbe grožđa-  bilten.
Ćorić R.,  Resulović H.,  Bogunović M., Tanović N., Ćatović F., Hadžiabulić S., Filipović A., Ivanković A., Vasilj V., Jurković D.,  Primorac J., Zovko M.  Karta upotrebne vrijednosti zemljišta na području općine Stolac. 2011., 70-73 Hercegovački plodovi Mediterana – brošura.

Znanstveno usavršavanje

2010. Certifikat ovlaštenog savjetnika i stručnjaka za ocjenu plana aktivnosti i studija o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišnih dozvola Federalnog ministarstvo okoliša i turizma.
2006. Znanstveno usavršavanje u laboratoriju na Zavodu za mikrobiologiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje  je stekla teoretska i praktična znanja za izolaciju bakterija i kvasaca iz prirodnih sredina, te identifikaciju navedenih skupina tradicionalnim i molekularnim metodama (RAPD i PCR-a) u okviru  „Stipendije za podršku mladih naučnika u oblasti poljoprivrede iz Bosne i Hercegovine IDA kredit br. 3742 – BOS u okviru projekta IDA – e (International Development Agency) i Bosne i Hercegovine.

Članstvo u društvima

Član je  Hrvatskog  Mikrobiološkog društva HMD-e (mikološka sekcija i sekcija za mikrobiologiju okoliša),
Član Pedološkog društva Bosne i Hercegovine (član u nadzornom odboru),
Član Herbološkog društva Bosne i Hercegovine
Član Udruge vinara i vinogradara Bosne i Hercegovine

Znanstveni i stručni projekti

2015 -2016., Kompatibilnost sorta i provjera simbiozne učinkovitosti autohtonih sojeva i referentnog soja u odnosu na različite sorte graška na području Hercegovine.  Federalnog ministarstvo znanosti i obrazovanja Višnja Vasilj (voditelj)

2013-2015., Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija. Zajednički projekt Evropske unije i Vijeća Evrope za Minimalne elemente standarda kvalifikacija i zanimanja inženjera prehrambene tehnologije; (aktivan član).

2009-2010., Karta upotrebne vrijednosti zemljišta na području HNŽ u mjerilu 1:25 000“. Županijskog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HNŽ. Radica Ćorić (voditelj).

2008-2009., Povećanje plodnosti  zemljišta upotrebom simbioznih fiksatora dušika. Federalnog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede BiH, Višnja Vasilj (voditelj)

2008.- Monitoring ihtiopopulacije i fizikalno kemijski pokazatelji vode u svrhu poribljavanja na hidroakumulacijama na  slivu Vrbas i slivu Neretve“- projekt financiran od JP“ „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar  Ivan Bogut (voditelj).

2006.- Promocija održivih poljoprivrednih sistema s ograničenim utjecajem na okoliš u Bosni i Hercegovini“- Analiza vinogradarskog i vinarskog sektora za područje općine Mostar, Buna i Stolac    Višnja Vasilj (voditelj) kojeg je implementiran od strane organizacije CEFA, COSPE i ARCS i  financiran od strane Generalne Direkcije Odjela za suradnju i razvoj talijanskog Ministarstva vanjskih poslova.

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

2015. – vanjski suradnik i nositelj modula Mikrobiologija na Fakultetu prirodoslovnih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru
2010. Analiza i  davanje stručnog mišljenja o „Pravilniku o mikrobiološkim kriterijima u hrani“ državne Agencija za sigurnost hrane BiH.

Znanstvena bibilografija

Pleadin  Jelka, Frece Jadranka, Kudumija Nina, Petrović Danijela, Vasilj Višnja, Zadravec Manuela, Škrivanko Mario, Perković Irena, Markov Ksenija. Citrinin in cereals and feed stuffs coming  from Croatia and Bosnia & Herzegovina//Food Additives & Contaminants: Part B- Surveillance. Vol. 9 (2016),. 4; 268-274.
Ivić Dario, Kovačević Biljana, Vasilj Višnja, Idžaković Nikolina  Occurrence of potentially toxigenic Fusarium verticillioides and low fumonisin B1 content on barley grain in Bosnia and Herzegovina // Journal of Appliend Botany and Food Quality. 2011.,84,2; 121-124.
Pleadin Jelka, Frece Jadranka, Vasilj Višnja, Markov Ksenija.  Fuzarijski mikotoksini u hrani i hrani za životinje. //Croatian  Jouranal of Food Technology, Biotechnology and  Nutrition, Volumen 10 (2015), 1-2; 6-13.
Vasilj Višnja, Sikora Sanja, Redžepović Sulejman, Knezović Zrinka. Zastupljenost određenih grupa mikroorganizama pod različitom vegetacijom. //Radovi Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Broj 60 (2010) 1; 139-146.
Vasilj Višnja, Sikora Sanja, Knezović Zrinka, Majić Adrijana, Ćorić Radica. The influence of different types of vegetation on microbiological population in different soils of Western Herzegovina,//Proceedings of the 16THNitrogen Workshop-Connecting different scales of nitrogen use in agriculture, /2009. 83-84.
Vasilj Višnja, Redžepović Sulejman, Bogunović Matko, Babić Katarina, Sikora Sanja. Mikrobiološke karakteristike različitih tipova tala Zapadne Hercegovine. // Agronomski glasnik /glasilo hrvatskog agronomskog društva 6 (2007), 425 – 444.
Višnja Vasilj, Ana Pandža, Bogdan Cvjetković, Dario Ivić.  Microbial status of wheat kernel from storage to grinding preparation. Congress proceedings 1STInternational and 18TH Croatian Congress of technologists for post-harvest Technology „ZRNKO ' O4“, Faculty of Agriculture University of Zagreb, 2004; 93-100.

Vanjski suradnici

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh