OPŠIRNIJE

Školovanje

Osnovna škola, Mostar
Stara gimnazija, Mostar
1985 – 1995 Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu
2000. – 2004. Poslijediplomski studij, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu – Institut za ekonomiku i prehrambenu industriju, (Magistarski rad pod nazivom: „Utjecaj cijena inputa i outputa na tržišni položaj proizvođača grožđa u Federaciji Bosne i Hercegovine“
Obranio 20. prosinca 2010. godine doktorsku disertaciju naslova: „Ekonomičnost proizvodnje i racionalizacija rada pri zaštiti vinove loze“ na Agronomskom i prehrambeno – tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i stekao znanstveni stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja agronomije.

Napredovanje i položaj u zaposlenju (nastavna djelatnost)

 

Preddiplomski studij

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
•Osnove agroekonomike (nositelj)
•Organizacija i upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom (nositelj) 

Diplomski studij

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
•             Suvremena agrarna ekonomija (nositelj)
•             Ekonomika i organizacija rada u poljoprivredi  (nositelj)
•             Analiza poslovanja (nositelj)
•             Upravljanje poduzećima (nositelj)
•             Poslovanje i menadžment u bilinogojskim gospodarstvima (nositelj)

Doktorski studij

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
•             Odabrana poglavlja iz mikroekonomije (nositelj)
•             Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom (nositelj)
•             Ekonomika poljoprivrede (nositelj)

Popis radova relevantnih za izvođenje predmeta:

1.            Trninić, V., Spužević, I., Spužević, G.:“Possible lines of development of agriculture in Hercegovačko – Neretvanski Canton”, Izazovi hrvatskoj poljoprivredi na pragu 21. stoljeća (Zbornik plenarnih izlaganja i sažetaka) Poreč, 2000. godine, str. 132.;

2.            Matić, M., Spužević, I.:“Produktivnost rada u proizvodnji mlijeka na farmi Vita Vi Višići – Čapljina”, 37. Znanstveni skup hrvatskih agronoma (zbornik sažetaka) Opatija, 2001. godine, str. 76.;
3.            Matić, M., Spužević, I.:“Ekonomičnost proizvodnje grožđa žilavka na obiteljskom gospodarstvu”, Agrar na pragu trećeg milenija (međunarodno savjetovanje) Neum, 2002. godine.;
4.            Matić, M., Spužević, I.:“Prilog proučavanju ekonomičnosti proizvodnje grožđa blatina na obiteljskom gospodarstvu”, XXXVIII Znanstveni skup hrvatskih agronoma (zbornik sažetaka) Opatija, 2003. godine, str.11.;
5.            Matić, M., Spužević I. (2003): Ekonomičnost proizvodnje grožđa žilavka na obiteljskom gospodarstvu, Znanstveni glasnik Sveučilišta u Mostaru, broj 13.
6.            Spužević, I.: “Achieving good results in agriculture by respecting autochthony“, Međunarodni simpozij – Održivo iskorištavanje biljnih i životinjskih resursa u području Mediterana, (zbornik sažetaka) Mostar, 2004. godine, str. 37.
7.            Matić, M., Spužević, I., “ Uporaba poljoprivrednih sirovina kao mogući izvor dobivanja energije“ Prvi međunarodni znanstveni simpozij (zbornik radova) Blidinje, 2005. godine, str. 517.,
8.            Matić, M., Spužević, I. (2005): Primjena novih tehnologija u dugoročnom razvitku poljoprivrede BiH, Znanstveni glasnik Sveučilišta u Mostaru, broj 16.
9.            Spužević, I., Matić, M. (2006): Mogućnost racionalizacije oranja (osnovna obrada tla) u plantažnom uzgoju voća, Znanstveni glasnik Sveučilišta u Mostaru, broj 17.
10.          Matić, M., Spužević, I. (2006): Prilog proučavanja organizacije gnojidbe tla mineralnim gnojivima u plantažnom uzgoju voćaka, 41. hrvatski & 2. međunarodni znanstveni simpozij agronoma u Opatiji, Zbornik radova, str. 73.
11.          Matić, M., Spužević, I. (2007): Utrošak ručnog i strojnog rada u proizvodnji trešnje na obiteljskom gospodarstvu, 42. hrvatski & 2. međunarodni simpozij agronoma u Opatiji, Zbornik radova, str. 31.
12.          Matić, M.,. i Ivanković, M. i Spužević, I. (2009): Tržište vina i izvozne mogućnosti BIH, Turistička zajednica ŽZH, LJubuški, Zbornik radova, str. 155.
13.          I. Spužević, V. Trninić i D. Vego (2012): Poljoprivredni resursi za biljnu proizvodnju na području sela Barane i Stjepan Križ, 
14.          M. Ivanković, J. Pehar, N. Tanović, I. Spužević, D. Petrović i M. Lasić (2013): Ekonomski modeli proizvodnje i tržišnost sektora gljiva u BiH, 
15.Spužević, I. (2016.): Ekonomska opravdanost privođenja pašnjaka proizvodnji
smilja, Suvremena Pitanja, časopis za prosvjetu i kulturu, broj 22.

A1. Magistrski i doktorski rad

•             Magistarski rad: Utjecaj cijena inputa i outputa na tržišni položaj proizvođača grožđa u Federaciji Bosne i Hercegovine (2004.) godine.
•             Doktorski rad: „Ekonomičnost proizvodnje i racionalizacija rada pri zaštiti vinove loze“ (2010.) godine.

Radovi na međunarodnim skupovima

 

1.            Trninić, V., Spužević, I., Spužević, G.:“Possible lines of development of agriculture in Hercegovačko – Neretvanski Canton”, Izazovi hrvatskoj poljoprivredi na pragu 21. stoljeća (Zbornik plenarnih izlaganja i sažetaka) Poreč, 2000. godine, str. 132.;
2.            Matić, M., Spužević, I.:“Produktivnost rada u proizvodnji mlijeka na farmi Vita Vi Višići – Čapljina”, 37. Znanstveni skup hrvatskih agronoma (zbornik sažetaka) Opatija, 2001. godine, str. 76.;

3.            Matić, M., Spužević, I.:“Prilog proučavanju ekonomičnosti proizvodnje grožđa blatina na obiteljskom gospodarstvu”, XXXVIII Znanstveni skup hrvatskih agronoma (zbornik sažetaka) Opatija, 2003. godine, str.11.;
4.            Matić, M., Spužević, I. (2006): Prilog proučavanja organizacije gnojidbe tla mineralnim gnojivima u plantažnom uzgoju voćaka, 41. hrvatski & 2. međunarodni znanstveni simpozij agronoma u Opatiji, Zbornik radova, str. 73.
5.            Matić, M., Spužević, I. (2007): Utrošak ručnog i strojnog rada u proizvodnji trešnje na obiteljskom gospodarstvu, 42. hrvatski & 2. međunarodni simpozij agronoma u Opatiji, Zbornik radova, str. 31.

Radovi na domaćim skupovima

1.            Matić, M., Spužević, I.:“Ekonomičnost proizvodnje grožđa žilavka na obiteljskom gospodarstvu”, Agrar na pragu trećeg milenija (međunarodno savjetovanje) Neum, 2002. godine.;
2.            Spužević, I.: “Achieving good results in agriculture by respecting autochthony“, Međunarodni simpozij – Održivo iskorištavanje biljnih i životinjskih resursa u području Mediterana, (zbornik sažetaka) Mostar, 2004. godine, str. 37.
3.            Matić, M., Spužević, I., “ Uporaba poljoprivrednih sirovina kao mogući izvor dobivanja energije“ Prvi međunarodni znanstveni simpozij (zbornik radova) Blidinje, 2005. godine, str. 517.,

Knjige, skripta, razne publikacije, poglavlja u knjizi

1.            Matić, M., Spužević I. (2003): Ekonomičnost proizvodnje grožđa žilavka na obiteljskom gospodarstvu, Znanstveni glasnik Sveučilišta u Mostaru, broj 13.
2.            Spužević, I., Matić, M. (2006): Mogućnost racionalizacije oranja (osnovna obrada tla) u plantažnom uzgoju voća, Znanstveni glasnik Sveučilišta u Mostaru, broj 17.

Stručni radovi

U časopisima i zbornici
1.            Matić, M., Spužević, I. (2005): Primjena novih tehnologija u dugoročnom razvitku poljoprivrede BiH, Znanstveni glasnik Sveučilišta u Mostaru, broj 16.

Projekti

Voditelj projekta, teme dijela projekta, zadatka, područja i slično
1.            Učestvovanje u izradi projekta pod naslovom: „Razvoj ovčarstva u funkciji
unapređenja autohtonih  sireva i mesa“, zajednički projekt Poljoprivredno – prehrambenog
fakulteta Univerziteta u Sarajevu, instituta za ekonomiku poljoprivrede i prehrambene
industrije i Agronomskog i prehrambeno–tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru,
(2008/2009.) godine.
2.            Kao voditelj projekta pod naslovom: „Ekonomska analiza poljoprivredne
proizvodnje – prihoda na obiteljskim gospodarstvima sela Barane i Stjepan Križ“, I i II faza.
3.            Kao voditelj projekta pod naslovom „Modeli direktne prodaje poljoprivrednih
proizvoda (2008.) godine.
4.            Kao voditelj, ispred Agronomskog i prehrambeno tehnološkog fakulteta
Sveučilišta u Mostaru, na izradi projekta pod naslovom: „Strategija poljoprivrednog
razvitka i razvitka poljoprivrede u ruralnim područjima HNŽ, kojeg je naručilo
Županijsko Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, (2011.) godine.

Obrazovanje i osposobljavanje (znanstveno i stručno)

•             Uspješno završio obuku iz oblasti integralnog ruralnog razvoja održanu u periodu između rujna 2009. i siječnja 2010. godine u suradnji sa stručnjacima iz te oblasti te dobio „Certifikat“
•             Sudjelovanje na Tempus projektu u Beču (Boku University Vienna)  od 7.9.2015. do 10.9.2015. godine, te dobivanje certifikata iz:
-              Didactic: basics, teaching principles and learning outcomes
-              E-learning: best practices. Developing of a didactical concept

Mentorstvo:

Kao mentor na 10 diplomskih radova i 2 završna rada. Te kao član povjerenstva na više
diplomskih radova.

Radovi nakon izbora u nastavno zvanje docent

1.            Spužević, I. (2016.): Ekonomska opravdanost privođenja pašnjaka proizvodnji
smilja, Suvremena Pitanja, časopis za prosvjetu i kulturu, broj 22.

Vanjski suradnici

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh