OPŠIRNIJE

Nastavna djelatnost

 

Preddiplomski studij

Agrarna botanika

Biologija

Agroekologija i zaštita okoliša

Diplomski studij

Ljekovito i aromatično bilje

Temelji uzgoja ljekovitoga i aromatičnoga bilja

Ekologija

Doktorski studij

Herbologija

Biološka i pejzažna raznolikost

Znastveni interesi

 

Akademske kvalifikacije

 

Knjige, priručnici, skripte

Prodanović, S.,  Šurlan Momirović Gordana, Rakonjac Vera, Petrović Danijela (2015). Genetički resursi biljaka. Beograd: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Ćorić, R., Petrović, D., Šaravanja, P., Sefo, E., Kajić, N., Mandić, A., Puljić, L., Tanović, N., Leto, A., Hadžiabulić, A., Komlen, V., Šukalić, A., Šupljeglav-Jukić, A. (2014): Inventar stanja poljoprivrednog zemljišta i njegovog korištenja u regiji Hercegovine, UG Nešto više, USAID.

Trkulja, V., Herceg, N., Ostojić, I., Škrbić, R., Petrović Danijela, Kovačević, Z. (2009). Ambrozija. Mostar: Društvo za zaštitu bilja u BiH.

Znanstveni i stručni projekti

Izrada znanstveno - stručne publikacije J.P. Hutovo blato

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Integrirana i ekološki prihvatljiva zaštita jagoda od bolesti i štetnika

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti

Monitoring duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci Genn. ) na području Federacija BiH

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Studija utjecaja na okoliš izgradnja skijališta na planini Raduša

Pagus Uskoplje

Program nadzora (istraživanja)  krumpirovih cistolikih nematoda (Globodera pallida i Globodera rostochiensis

Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Program nadzora štetnih karantenskih organizama na krumpiru u BiH

Svjetska banka

Program posebnog nadzora karantenskih štetnih organizama na krumpiru u Bosni i Hercegovini- BA

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva PIU Šumarstva i Poljoprivrede i Uprava

Monitoring ihtiopopulacije i fizikalno kemijskih pokazatelja vode u svrhu poribljavanja na hidroakumulacijama na Slivu Vrbasa i Slivu Neretve

JP Elektroprivreda HZ-HB d.d. Mostar

Uređenje i održavanje zelenih površina na APTF

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Supporting Country Action on the CBD Programme of Work on Protected Areas

GEF/WWF

Procjena stupnja trofije Blidinjskog jezera temeljem fizičko-kemijskih i bioloških svojstava vode

Fond za zaštitu okoliša FBIH

Research, education and knowledge transfer promoting enterneurship in sustainable use of pastural land/grazing

Norveška vlada

Utvrđivanje proširenosti duhanovog štitiastog moljca Bemisia tabaci

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Monitoring duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci Genn. ) na području Federacije BiH

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Monografija fakulteta

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti

"Monitoring koncentracije peludi alergogenih biljaka na području Hercegovine"

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

Monitoring alergogenih biljka

Fond za zaštitu okoliša HNŽ

Štetni kukci urbanog zelenila grada Mostara

Fond za zaštitu okoliša HNŽ

Trening i analize meda za poboljšanje kvaliteta meda

LINK Mostar

"Zaštita i obnova ribljega fonda tijekom pražnjennja i punjenja akumulacije HE Rama

Elektroprivreda HZHB

"Ribarska osnova ribolovne zone Mostar",

Udruženja sportskih ribolovaca Neretva 1933 Mostar

Ribolovna osnova Rama

Ribolovno društvo Ramske vode

Analiza ranjivosti sektora voća, povrća i stolnog grožđa u regiji Hercegovine

UG Nešto više

Inventar stanja poljoprivrednog zemljišta

UG Nešto više

Biološki monitoring površinskih voda slivova rijeka Neretve i Cetine na području FBiH u 2016.g.

Agencija za vodno područje jadranskog sliva

Ispitivanje fizičko kemijskih svojstava vode donjeg dijela neretve s naglaskom na salinitet

FMOIZ

Izrada studije uspostavljanje putova ljekovitog bilja

Federalni agromediteranski zavod

 

Znanstveni radovi

Pleadin Jelka, Vasilj Višnja, Kudumija Nina, Petrović Danijela, Vilušić Milica, Škrivanko, M. (2017). Survey of T-2/HT-2 toxins in unprocessed cereals, food and feed coming from Croatia and Bosnia & Herzegovina. // Food chemistry. 224 (2017) ; 153-159 (članak, znanstveni).  

Pleadin  Jelka, Frece  Jadranka, Kudumija Nina, Petrović Danijela, Vasilj Višnja, Zadravec Manuela, Škrivanko, M., Perković Irena, Markov Ksenija (2016). Citrinin in cereals and feedstuffs coming from Croatia and Bosnia & Herzegovina. Food Additives & Contaminants Part B-Surveillance, 9 (2016) , 4; 268-274.

Arar Katica, Knezović  Zrinka, Avdić, J., Sefo  Elma, Petrović  Danijela (2016): Landmarks in perceptions of ornamental trees by users of green areas. Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences University of Sarajevo, LXI, 66/1, pp 406-410, (CAB PUBLISHING).

Pleadin Jelka, Kudumija Nina, Frece Jadranka, Petrović Danijela, Markov Ksenija (2015). Citrinin u hrani i hrani za životinje. Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition,  11 (2015) 3-4, 84-90.

Petrović Danijela, Jelaska, S., Puljić Leona, Kajić Nikolina, Vasilj Višnja (2015). Grime's environmental strategy's weeds of Herzegovina. 14th ALPS-ADRIA SCIENTIFIC WORKSHOP, (2015),199-203.

Adrijana Filipović, Ivanković, S., Radica Ćorić, Jurković, D., Danijela Petrović (2015). Corn silage crops enriched by zinc fertilizer in Herzegovina growing condition. 14th ALPS-ADRIA SCIENTIFIC WORKSHOP, (2015),  203-209.

Kovačević, Z., Petrović Danijela, Herceg, N.,  Vego, D.,  Arar, K.  (2010). Adventive weed flora in vineyards of Bosnia and Herzegovina. 9th Alps-Adria Scientific Workshop, Špičák, 329-332.

Znanstveni radovi u drugim časopisima

Zovko, M., Ostojić, I., Petrović Danijela, Bulić, P., Škegro, M. (2014). Rezultati dvogodišnjeg istraživanja dinamike populacije dlakavog ružičara (Epicometis hirta Poda) i crnog ružičara (Oxythyrea funesta Poda) na području Hercegovine. Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, God LIX (64/2),  63-74.

Ostojić, I., Zovko, M., Petrović Danijela, Bulić, P. (2014). Rezultati petogodišnjeg monitoringa mediteranske voćne muhe (Ceratitis capitata Wied.) na području Hercegovine. Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, God LIX (64/1), 7-19.

Ostojić, I., Zovko. M., Petrović Danijela, Ćorić, M. (2013). Istraživanje faune žičnjaka (Coleoptera: Elateridae) u usjevima krumpira na području Federacije Bosne i Hercegovine. Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, God LVIII (63/1), 29-39.

Mirjana Sabo, Mirjana Potočnjak, Ines Banjari, Danijela Petrović (2011).  Pollen analysis of honeys froma Varaždin County, Croatia. Turk J Bot 35 (3) 2011, 581-587.

Petrović Danijela,  Herceg, N., Kovačević, Z., Ostojić, I. (2011). Distribution oft ree of heaven species Ailanthus altissima (Mill.) swingle in Herzegovina. Herbologija, Vol. 12, No1, 111-115

Ostojić, I., Zovko, M., Petrović  Danijela, Sabljo, Ana (2010). Duhanov štitasti moljac- Bemisia tabaci Gennadius, novi štetnik u Bosni i Hercegovini. Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, God LV (60/1), 113-123.

Kovačević, Z., Petrović  Danijela,  Herceg, N. (2008). The summer aspect of weed flora in the viney ards of Herzegovina. Herbologija, Vol. 9, No. 2.

Kovačević, Z.,  Šumatić, N., Kojić, M., Petrović Danijela, Herceg, N. (2008).  Adventivna korovska flora Bosne i Hercegovine. Acta Herbologica, Vol. 17, No. 1.

Znanstveni radovi u zbornicima s međunarodnih skupova u BiH i inozemstvu

Arar, K., Knezović, Z., Sefo, E., Petrović Danijela (2013). Biljne vrste u tradicijskom seoskom vrtu Hercegovine: Usporedba percepcije ukrasnog drveća. Zbornika radova Trećeg međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu, „Ruralni turizam – pokretač održivog razvoja“, Zagreb.

Bogut, Ivan; Pavličević, Jerko; Petrović, Danijela; Ivanković, Stanko; Ivanković, Marko; Galović,Dalida. Procjena učinka regulacije hidrološkog sustava na riblje populacije u Mostarskom blatu // Zbornik radova znanstveno - stručnog skupa "Ugrožene i endemske vrste riba u slivovima rijeka Neretve, Trebišnjice i Morače" / Skaramuca, Boško;Dulčić, Jakov (ur.). Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku ; EastWest Institute, 2007. 129-135 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

Bogut, I., Milaković, Z., Pavličević, J., Petrović Danijela (2006). Effect of Bio-Mos on performance and health of European  catfish, Silurus glanis. Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries. Proceedings of Altech s 22 nd Annual Symposium, April 23-26 2006, Lexington, KY, USA, 90-91.

Petrović Danijela, Zelenika Anita, Marić, S. (2005). Utjecaj eteričnog ulja stolisnika (Achillea millefolium) na mikroorganizme. Zbornik radova, I. međunarodni znanstveni simpozij  Blidinje 2005,

Petrović Danijela, Zelenika Anita (2004). Antimicrobial activity of the essential oil of Achillea millefolium. Zbornik radova, Prvi hrvatski botanički simpozij, 3.9.-2.10. 2004.

Petrović Danijela., Tabaković  Elma, (2003): Korovska flora Mostara i okolice, Časopis Herbologia- Zbornik referata 2. savjetovanja o korovima, 6-7 srpnja Sarajevo, Vol. 4, No 1, 51-55.

Bogut, I., Pavličević, J., Ivanković, S., Petrović Danijela, Kralik, G., Ivanković, S. (2002). The profile of fatty acids in intramuscular fat of chickens//Congress Proceedings Volume II/ Chizzolini, Roberto (ur.). Rome: University of Parma, 2002, 996-997.

Bogut, Ivan; Pavličević, Jerko; Ivanković, Stanko; Petrović, Danijela.

Kvalitativni i kvantitativni sastav ihtiofaune rijeke Trebižat // Znanstveno-stručni simpozij s medunarodnim sudjelovanjem « ; Voda u kršu slivova Cetine, Neretve i Trebišnice» ; / Pero Marjanović (ur.).Neum, 2003. 559-612 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

 

Bogut, Ivan; Milaković, Zlata; Pavličević Jerko; Petrović, Danijela.

Utjecaj dodatka mananoligosaharida na prirast i sadržaj crijevne mikrobiote mlađa soma (Silurus glanis) // 11th International Conference XI Međunarodno savjetovanje Opatija / Dumanovski Franjo (ur.). Opatija, 2003. (poster, domaća recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

Znanstveni  radovi u zbornicima sažetaka sa skupova

Ostojić, I., Zovko, M., Petrović Danijela, Primorac, J. (2016). Spotet wing Drosophila (Drosophila suzukii, Matsumura,1931) and its significante for the production of fruit in Bosnia and Herzegovina. Confeence „State-of-the-art technologies: challenge for the research in Agricultural and Food Sciences“, Belgrade, April 18-20, 2016, Programe and Abstracts, 92.

Zovko, M., Ostojić, I., Primorac, J., Petrović Danijela (2016). Results of population dynamics survey of Blossom Feeder Scarb (Epicometis hirta Poda) and Flower Scarb (Oxythyrea funesta Poda) in Strawbbery fields in Bosnia and Herzegovina. Confeence „State-of-the-art technologies: challenge for the research in Agricultural and Food Sciences“, Belgrade, April 18-20, 2016, Programe and Abstracts, 134.

Ostojić, I., Zovko, M., Petrović Danijela, Bulić, P., Vuica, V. (2014). Results of five year monitoring of Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata Wied,) in Herzegovina. VII Congress on Plant Protection „Integrated Plant Protection Knowledge-Based Step Towards Sustainable Agriculturale, Forestry And Landscape Architecture“, 24-28 November 2014, Zlatibor, Serbia, Book Abstract, 168-169.

Zovko, M., Ostojić, I., Petrović Danijela (2012).  Research of Fauna of Click Beetle (Coleoptera: Elateridae) in Potato crops int he area of Federation of Bosnia and Herzegovina. International Conference submeditererranean agriculture-ICSA, Mostar, 22-24  November 2012, Abstract Proceedings, 11.

Ostojić I., Bohm, D., Bulić, P., Zovko, M., Petrović Danijela (2012). Results of three years monitoring of Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata Wied.) in the area of Herzegovina. International Conference submeditererranean agriculture-ICSA, Mostar, 22-24 November 2012, Abstract Proceedings, 8.

Ostojić, I., Bohm, D., Bulić, P., Zovko, M., Petrović Danijela (2012). Results of three years monitoring of mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata Wied.) in the area of Herzegovina. International Conference submeditererranean agriculture – ICSA, Mostar, 22-24 November, 2012, Abstract Proceedings, 8.

Pavić, Valentina; Pavličević, Jerko; Petrović, Danijela; Galović, Dalida; Has-Schön, Elizabeta; Bogut, Ivan.

Akumulacija teških metala (olovo, živa, kadmij i arsen) u tkivima sunčanice (Lepomis gibbosus) i dužičaste pastrve (Oncorhynchus mykiss) hidroakumulacije Rama, Bosna i Hercegovina // Proceeding Summary, 4. Međunarodni znanstveno- stručni skup o ribarstvu / Bogut, Ivan (ur.). Vukovar: Hrvatska gospodarska komora, 2010. 21-22 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni).

 

Bogut, Ivan; Pavličević, Jerko; Petrović, Danijela.

Endemic fish species in Down Flow of the River Neretva // The Sumaries for International Symposium. « ; Sustainable utilization of Indigenous Plant and Animal Genetic Resources in the Mediterranen Region» ; / Jozo Rogošić (ur.).

Mostar, 2004. (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).

Stručni radovi

Stručni radovi u zbornicima

Ostojić, I., Zovko, M., Petrović Danijela (2011). Mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata Wied.) – značajan štetnik voćaka na području Hercegovine. Zbornik manifestacije „Hercegovački plodovi Mediterana -Stolac 2011“, 89-97.

Ostojić, I., Zovko, M., Petrović Danijela (2011). Važniji štetnici masline na području Hercegovine. Zbornik manifestacije „Hercegovački plodovi Mediterana - Stolac 2011“, 56-60.

Ostojić, I., Zovko, M., Petrović Danijela (2011). Značajniji štetnici smokve na području Hercegovine. Zbornik manifestacije „Hercegovački plodovi Mediterana - Stolac 2011“, 34-39.

Vego Dijana, Petrović Danijela, Šaravanja Paulina (2011). Sortiment smokve. Zbornik manifestacije „Hercegovački plodovi  Mediterana-Stolac 2011“.

Petrović Danijela, Herceg, N. (2011). Pajasen (Alianthus altissima (Mill.), Swingle) – invazivna vrsta, prijetnja bioraznolikosti. Zbornik radova, IV. međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Cjelovitost Zabiokovlja: Pluridisciplinarni pristup“, Ljubuški-Vrgorac, 5.-6. svibnja 2011.,

Herceg, N., Ostojić, I., Petrović Danijela (2010). Invazivne vrste - prijetnja biološkoj raznolikosti. Zbornik radova, Međunarodni kolokvij  2010. godina bioraznolikosti/International Colloquium „2010th year of biodiversity“, Livno 2010.

Pavličević, J., Petrović Danijela (2008). Zaštita i upravljanje okolišem-zaštićena područja u BiH (Protection and management of environment-protected areas in Bosnia and Herzegovina). Međunarodni znanstveno-stručni skup o kvaliteti, Kupres, 243-266.

Bogut, I., Pavličević, J., Hafner Dubravka, Petrović Danijela (2007). Ihtiopopulacija hidroakumulacije Mostar. Zbornik radova, Međunarodni znanstveno-stručni skup „Uzgoj riba u hidroakumulacijama-mogućnost upravljanja i zaštita okoliša“, Neum 24.-26.10.2007.

Pavličević, J.,  Bogut, I., Petrović Danijela  (2007). Uvjeti za život i uzgoj riba u HA Rama. Zbornik radova sa skupa „Uzgoj riba u hidroakumulacijama-mogućnost upravljanja i zaštita okoliša“, Međunarodni znanstveno-stručni skup, Neum, 24.-26.10.2007.

Bogut, I., Pavličević, J., Hafner, D., Petrović Danijela (2007). Ichthyopopulation of the hydro accumulation of Mostar. Zbornik radova, Međunarodni znanstveno-stručni skup „Uzgoj riba u hidroakumulacijama-mogućnost upravljanja i zaštita okoliša“, Neum, 24.-26.10. 2007., 119-145.

Hafner, D., Petrović Danijela, Ivanković, P. (2007). Ihtiopopulacija hidroakumulacije Vrutak. Zbornik radova međunarodnog znanstveno stručnog skupa „Uzgoj riba u hidroakumulacijama-mogućnost upravljanja i zaštita okoliša“, Neum, 24.-26.10. 2007.

Bogut, I, Pavličević, J., Ivanković, S., Petrović Danijela (2004).  Hranidbena prikladnost ličinaka Chironomus plomosus i značaj za hranidbu riba. Zbornik radova Agronomskog fakulteta Mostar.

Bogut, I., Pavličević, J., Ivanković, S., Petrović Danijela (2003). Kvalitativni i kvantitativni sastav ihtiofaune rijeke Trebižat/Qualitative and quantitative components of the Ichthyofauna  of the River Trebižat. Znanstveno-stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Voda u kršu slivova Cetine, Neretve i Trebišnice“, Neum, 25.-27. rujna, 559-612.

Stručni radovi u zbornicima sažetaka sa skupova             

Ostojić, I., Zovko, M., Petrović Danijela (2016). Štetnici smilja (Helichrysum italicum) u plantažnim zasadima na području Hercegovine. Zbornik sažetaka 13. Simpozij o zaštiti bilja u BiH, Teslić 15.-17. 11. 2016., 37-38.

Ostojić, I., Zovko, M., Petrović Danijela (2016). Maslinina muha (Bactrocera oleae Rossi) - sve veća prijetnja hercegovačkim maslenicima. Zbornik sažetaka 13. Simpozij o zaštiti bilja u BiH, Teslić 15-17. 11. 2016., 42-43.

Zovko, M., Ostojić, I., Petrović Danijela (2016). Narančin crvac - Icerya purchasi (Maskell, 1878) važan štetnik agruma na području Hercegovine. Zbornik sažetaka 13. Simpozij o zaštiti bilja u BiH, Teslić 15-17. 11. 2016., 44-45.

Ostojić, I., Zovko, M., Petrović Danijela, Bulić, P., Elez, D., Kohnić, A., Knezović, Z., Mandić, A. (2015). Rasprostranjenost i štete šimširova moljca na području Hercegovine. Zbornik sažetaka 12. Simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini, Mostar, 3.-5. 11. 2015., 15-16.

Zovko, M., Ostojić, I., Petrović Danijela (2015). Orahova muha, Rhagoletis completa (Cresson,1929) - novi karantenski štetnik u Bosni i Hercegovini. Zbornik sažetaka 12. Simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini, Mostar, 3.-5. 11. 2015.,  67-68.

Ostojić, I., Zovko, M., Petrović Danijela, Rotim, N., Bulić, P., Dogan Vera (2014). Jasenov štitasti moljac (Siphoninus phillyrea, Haliday) – sve značajniji štetnik šipka na području Hercegovine. Zbornik sažetaka 11. Simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini, Teslić, 4.-6. 11. 2014. godine, 40-41.

Ostojić, I., Zovko, M., Petrović Danijela, Bulić, P., Dogan Vera (2014). Smokvin crvac (Planococcus ficus, Signoret, 1875)- opasan štetnik vinove loze na području Hercegovine. Zbornik sažetaka 11. Simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini, Teslić, 4.-6. 11. 2014. godine, 38-40.

Ostojić, I., Bulić, P., Zovko, M., Petrović Danijela, Dogan  Vera (2014). Octena mušica ploda (Drosophila suzukii, Matsumara, 1931) - novi član entomofaune u Bosni i Hercegovini. Zbornik sažetaka 11. Simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini, Teslić, 4.-6. 11. 2014. godine,  34-35.

Zovko, M., Ostojić, I., Petrović Danijela, Škegro, M.  (2013). Listorošci (Coleoptera: Cetoniidae) važni štetnici voćnih kultura na području Hercegovine. Zbornik sažetaka 10. Simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 5.-7. 11. 2013.,  83.

Zovko, M., Ostojić, I., Petrović Danijela, Škegro, M.  (2013). Listorošci (Coleoptera: Cetoniidae) važni štetnici voćnih kultura na području Hercegovine. Zbornik sažetaka 10. simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 5.-7. 11. 2013., 83.

Zovko, M., Ostojić, I., Petrović Danijela (2012). Research of Fauna of Click Beetle (Coleoptera. Elateridae) in Potato crops in the area of Federation of Bosnia and Herzegovina. International Conference submeditererranean agriculture – ICSA, Mostar, 22-24 November, 2012, Abstract Proceedings, 11

Zovko, M., Ostojić, I., Petrović, D. (2012). Žuta kukuruzna sovica Helicoverpa armigera Hubner (Lepidoptera: Noctuidae) sve značajniji štetnik povrća na području Hercegovine. Zbornik sažetaka 9. Simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini, Teslić, 6.-8. 11. 2012. godine, 66.

Ostojić, I., Zovko, M., Petrović Danijela (2012). Fauna cikada (cvrčaka), (Cicadoidae) vinove loze na području Hercegovine. Zbornik sažetaka 9. Simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini, Teslić, 6.-8. 11. 2012., 63.

Petrović Danijela, Sabo, M., Ostojić, I., Herceg, N., Zovko, M. (2012). Grim-ove CSR životne strategije korovnih biljaka Hercegovine. Zbornik sažetaka, 9. simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini, Teslić, 6.-8. 11. 2012., 79.

Zovko, M., Ostojić, I., Petrović Danijela (2011). Rezultati dvogodišnjeg istraživanja faune žičnjaka (Coleoptera: Elateridae) u nasadima krumpira na području Federacije Bosne i Hercegovine. Zbornik sažetaka 8. Simpozij o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini, Teslić,  8.-10. 11. 2011., 21.

Ostojić, I., Zovko, M., Petrović Danijela (2009). Rezultati trogodišnjeg monitoringa duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci Gennadius), na području Federacije BiH. Zbornik sažetaka 6. Simpozij o zaštiti bilja u BiH, Tuzla, 8.-10.12. 2009.,

Ostojić, I., Zovko, M., Petrović Danijela, Sabljo, A. (2009). Duhanov štitasti moljac (Bemisia tabaci Gennadius), nova štetna vrsta u BiH. Zbornik sažetaka XX Naučno-stručna konferencija poljoprivrede i prehrambene industrije, Neum

Arar Katica, Petrović Danijela, Sabljo  Ana (2003). Introduction and use of wild growing species of Herzegovina in landscape design. Book of abstract Third International Balkan Botanical Congress: „Plant Resources in the Creation of New Values“/Redžić, Sulejman & Đug, Samir (ur.). Sarajevo: Faculty of Science of the University 2003, 106.

Stručni radovi u časopisima

Ostojić. I., Zovko, M., Petrović Danijela, Elez, D. (2015). Novi nalazi šimširova moljca Cydalima perspectalis (Walker, 1859) u Bosni i Hercegovini. Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, God LX (65/1), 139-143.

Ostojić, I., Zovko, M., Petrović Danijela (2014). Prvi nalaz octene mušice ploda Drosophila suzukii (Matsumara, 1931) u Bosni i Hercegovini. Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, God LIX (64/1), 127-135.

Ostojić, I., Zovko, M., Petrović Danijela (2014). Prvi nalaz orahove muhe, Rhagoletis completa (Cerson,1929) u Bosni i Hercegovini. Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, God LIX  (64/1), 121-127.

Ostojić, I, Zovko. M., Petrović Danijela, Ćorić, M. (2013). Istraživanje faune žičnjaka (Coleoptera: Elateridae) u usjevima krumpira na području Federacije Bosne i Hercegovine. Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, God LVIII (63/1), 29-39.

Ostojić, I.,  Zovko, M., Petrović Danijela, Ćorić, M. (2013). Research of click beetle fauna (Coleoptera: Elateridae) in potato crop in the Federation of Bosnia and Herzegovina. Works of the Faculty of Agricultural Sciences, University of Sarajevo, Vol. LVIII, No. 63/1.

Petrović Danijela,  Herceg, N.; Kovačević, Z.; Ostojić, I. (2011). Distribution oft ree of heaven species Ailanthus altissima (Mill.) swingle in Herzegovina. Herbologija, Vol.12, No1,111-115.

Kovačević, Z., Petrović Danijela, Herceg, N., Vego, D., Arar, K. (2010). Adventive Weed Flora in Vineyards of Bosnia and Herzegovina. Növénytermelés, Vol. 59, 2010. suppl., Hungary.

Petrović Danijela, Ostojić, I., Zovko, M. (2009). Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) i mogućnosti biološkog suzbijanja. Znanstveni glasnik  (21),105-113.

Vego Dijana, Čović, I., Petrović Danijela (2008). Kemijska svojstva plodova smokve. Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, God LIII 59/1.

Kovačević, Z., Petrović Danijela, Herceg, N. (2008). The summer aspect of weed flora in the vineyards of Herzegovina. Herbologija, Vol. 9, No. 2, Sarajevo. 

Herceg, N., Petrović Danijela, Herceg, L. (2006). Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.)  - Alergent novog doba - Poljoprivredni i medicinski problem današnjice. Znanstveni glasnik (18), Mostar.

Izlaganja na međunarodnim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu

Ostojić, I., Petrović Danijela, Zovko, M. (2016). Bolesti i štetnici živica na području Hercegovine. 2. Sajam cvijeća „Flora Herc 2016“, Međugorje, 15.-17. 4. 2016.

Ostojić, I., Petrović Danijela, Zovko, M. (2015). Bolesti i štetnici cvijeća i ukrasnog grmlja na području Hercegovine. 1. Sajam cvijeća „Flora Herc 2015“, Međugorje, 10.-12. 04. 2015. Godine

Petrović Danijela, Sabo, M., Ostojić, I., Zovko, M. (2012). Toksične biljke pašnjaka/Toxic plants pastures.Međunarodni znanstveni-stručniskup, Hranidba i znanstvena zaštita preživača, 19.-20. 10. 2012. Mostar.

Matić, S., Herceg, N., Petrović Danijela (2012). Bosnia and Herzegovina Ramsar Site, Water and Wetlands in the Mediterranean, from Grado to Agadir the next 20 years. International Symposium – Agadir, Marocco, Agadir.

Pavličević, J., Glibić Darija, Ramljak Magdalena, Petrović Danijela, Lugonja, M. (2011). Stanje okoliša u Bosni i Hercegovini. Međunarodni simpozij o kvaliteti „Kvalitetom do poslovne izvrsnosti“, Hrvatsko društvo menadžera kvaliteta, Osijek.

Vego,D., Petrović, D., Šaravanja, P., (2011.): Sortiment smokve. Hercegovački plodovi Mediterana, Stolac 

Vego,D., Petrović, D., Šaravanja, P., (2011.): Introdukcija sorata. Hercegovački plodovi Mediterana, Stolac.

Pavličević, J., Tomić, Z., Petrović Danijela (2010). Unapređivanje sudjelovanja javnosti u zaštiti okoliša u Bosni i Hercegovini. Međunarodni simpozij o kvaliteti “Kvaliteta, konkurentnost i održivost“, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Sv. Martin na Muri.

Pavličević, J., Bogut, I., Petrović Danijela (2009). Stanje i perspektiva kaveznog uzgoja ribe u Federaciji BiH, Vukovar.

Kovačević, Z., PetrovićDanijela, Herceg, N., Vego Dijana,  Arar Katica (2010). Adventive weed flora in vineyards of Bosnia and Herzegovina“. 9th Alps-Adria Scientific Workshop, Špičak, Czech Republic.

Muhamedagić S., Tahirović, V., Pavličević, J., Petrović Danijela, Savić, N., Karahmet, E., Habota, A. (2006). Autohtone salmonide rijeke Neretve-stanje populacije i mogućnost umjetnog uzgoja. XIX Naučno stručni skup poljoprivrede i prehrambene industrije, Neum, 7.-9. 6. 2006. Poljoprivredni fakultet Sarajevo.

Bogut, I., Milaković, Z., Pavličević, J., Petrović Danijela (2004). Utjecaj dodatka mananoligosaharida na prirast i sadržaj crijevne mikrobiote mlađa soma (Silurus glanis). 11th International Conference XI Međunarodno savjetovanje Opatija 3.-6. lipnja 2004.

Bogut, I.,  Pavličević, J., Petrović Danijela (2004).  Endemic fisc species in down of the river Neretva,“ Sustainable utilization of indigenous plant and animal genetic resources in the mediterranean region“ 14.-16.10. 2004., Agronomski fakultet Mostar.

Stručni radovi u studijama

Bogut, I., Ivanković, M., Ivanković, S., Pavličević, J., Grbavac, J., Ivanković, P., Petrović Danijela (2007). Ribolovna gospodarska osnova za područje općina: Posušje, Grude, Široki Brijeg, Ljubuški, 1-381, Agronomski fakultet  Mostar, 1-80.

Znanstveno usavršavanje,

Svibanj 2013. Edukacija u Laboratoriju za ispitivanje kvalitete hrane PBF Osijek

Lipanj 2013. Edukacija u Zavodu za javno zdravstvo Osijek

Prosinac 2015. Edukacija na katedri za pčelarstvo Agronomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Stručnjak za ocjenu planova aktivnosti i studija o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole - Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Članstvo u društvima

Društvo herbologa u BiH

Društvo za zaštitu bilja u BiH

Znanstvena bibilografija

 

Vanjski suradnici

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh