TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA

DIPLOMSKI RAD

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Sveučilišta u Mostaru

Biskupa Čule bb, 88 000 Mostar, BiH

Znanstveno područje: Biotehničke znanosti

Znanstveno polje: Agronomija

Nastavni predmet: VoćarstvoII

Tema rada: je prihvaćena na 25. sjednici Fakultetskog vijeća Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održanoj 23. ožujka 2016. godine.

Mentor: prof. dr. sc. Zlatko Čmelik

DINAMIKA RODNOSTI MALINE SORTE WILLAMETTE U INTEZIVNOM UZGOJU NA PODRUČIJU UDURLIJA (BUGOJNA) 

Antonio Markulj, 215/DS

Sažetak: Malina je uz jagodu najznačajnija voćna vrsta u grupi jagodastih voćaka. Danas postoje velike proizvodne površine pod malinom u zemljama Europe od Švedske i Finske na sjeveru do Italije na jugu, kao i u drugim zemljama svijeta Kanadi, Australiji, Kaliforniji. Prilagođena je različitim klimatskim uvjetima. Otporna je na rane proljetne mrazove, jer cvjeta kasno, što omogućuje njezin uzgoj na višim nadmorskim visinama. Ne podnosi nedostatak vlage, kao ni prekomjernu vlažnost u tlu. Za uzgoj maline nisu prikladna karbonatna tla. U rod dolazi već druge godine po sadnji, a puni rod daje već treće godine. Po kemijskom sastavu, izgledu, okusu i aromi, plod maline se ubraja u najcjenjenije voće. Plodovi se koriste u svježem stanju i u obliku raznih prerađevina: slatka, džemova, sokova, želea. Sorte malina su samooplodne. Prema boji plodova razlikuju se sorte crvenih i crnih malina. Također postoje jednorodne i dvorodne sorte malina. Neke od sorti malina su: Willamette, Moling Promis, Tulameen, Meeker, Glen Ample, Polka, Polana. Sorta Willamette predstavlja najzastupljeniju sortu maline u Bosni i Hercegovini. Zreli plodovi sorte Willamette su pogodni za zamrzavanje, za preradu, a svakako i za potrošnju u svježem stanju.

Ključne riječi: malina, klimatski uvjeti, sorte, Willamette

Rad sadrži: 29 stranica

                    12 slika

                    5 tablica

                    4 grafikona

                    1 prilog

                    15 literaturnih referenci

Jezik izvornika: Hrvatski

Sastav Povjerenstva za obranu:

                    1. prof.dr.sc. Zrinka Knezović, predsjednik

                    2. prof. dr.sc. Zlatko Čmelik, član-mentor

                    3. prof.dr.sc. Radica Ćorić, član

Datum obrane: 18. 10. 2016.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh