IMG 5642U okviru terenske nastave iz predmeta Stočarstvo i Ribarstvo studenti III. godine studija agronomije su u srijedu, 15.11.2017. godine posjetili farmu muznih krava VITA-VI  u Čapljini, te ribogojilište poduzeća EURO-FISCH u Vitini.

Uz pratnju prof.dr.sc. Stanka Ivankovića i višeg asistenta Vinka Batinića, dipl.ing.agr., studenti su  neposredno na farmi vidjeli sustav tehnologije proizvodnje mlijeka i proizvodnje hrane za muzne krave. Također su se upoznali s pasminskim sastavom na farmi, problemima vezanim za hranidbu krava, najčešćim bolestima i kritičnim točkama organizacije proizvodnje mlijeka na farmi. Posjet farmi završen je obilaskom izmuzišta i stacionara za bolesne krave i krave koje se nalaze u visokom stupnju graviditeta.

Tijekom posjeta ribogojilištu studenti su, uz vodstvo prof.dr.sc. Jerke Pavličevića, imali priliku doznati više o tehnologiji mrijesta ribe i proizvodnji riblje mlađi (kalifornijska pastrva). Nakon mrjestilišta upoznali su se s tehnologijom proizvodnje konzumne ribe, uz osvrt na značaj kvalitete hrane i metodologije hranidbe. Direktorica Andrea Vasilj je ukratko predstavila osnovne značajke poslovanja poduzeća koje pored mrjestilišta i tovilišta raspolaže i s kapacitetima za preradu ribe.

Ovom prilikom se zahvaljujemo menadžmentu poduzeća EURO-FISCH, farme VITA-VI na ljubaznom dočeku i pripremljenom domjenku za sve studente.

WATER FOR ALL 2019

Voda Min

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh