Graduation ApplySvečana sjednica u povodu dana Fakulteta i promocija magistara struke, bachelor-a/prvostupnika agronomije, bachelor-a/prvostupnika prehrambene tehnologije Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održat će se u utorak, 28. studenoga 2017. godine u 11,00 sati u Velikoj dvorani u Hrvatskom domu herceg Stjepan Kosača
Kako bi svečani čin uručenja diploma mogao započeti u utvrđeno vrijeme molimo sve magistre, bachelore/prvostupnike da budu nazočni najkasnije u 9 h i 30 min. u Velikoj sali Hrvatskoga doma herceg Stjepan Kosača.
Magistri, bachelori/prvostupnici su obvezni na ime troškova izrade diplome i 3 fotografije uplatiti iznos od 140,00 KM na žiro račun Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta broj 3381002200282256 kod UniCredit Bank d.d. Mostar (s naznakom za tiskanje diplome) najkasnije do 20. studenoga 2017. godine.

Dokaz o uplati kao i popunjen Statistički list, koji ćete dobiti u Referadi, dužni ste dostaviti u Studentsku referadu najkasnije do 24. studenoga 2017. godine. Studenti s mjestom stanovanja izvan Mostara isto mogu učiniti na dan promocije do 9,00 sati u Referadi.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Referadi Fakulteta.

PROTOKOL SVEČANE PROMOCIJE 

POPIS DIPLOMIRANIH STUDENATA U AKADEMSKOJ 2016./2017. GODINI

 

WATER FOR ALL 2019

Voda Min

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh