Autor

Naslov

Vrsta građe

Godina završetka

1.

Sefo, Elma

Utjecaj koncentracija soli u hranjivoj otopini na dinamiku rasta presadnica povrća uzgajanih sistemom plutajućih kontejnera

2017

2.

Jukić-Grbavac, Marija

Mikrobiološka, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva kefira proizvedenog od kravljeg i kozjeg mlijeka tijekom skladištenja

2016

3.

Vasilj, Višnja

Genetska identifikacija i simbiozna učinkovitost autohtonih sojeva Rhizobium leguminosarum bv.viciae izoliranih iz različitih tipova tala Hercegovine

2013

4.

Matić, Anto

Kvalitativne razlike Livanjskog sira proizvedenog na obiteljskim gospodarstvima i u industrijskim uvjetima i utjecaj na preference potrošača

2012

5.

Čulin, Sanja

Razlike sadržaja masti i masnih kiselina u mesu konzumnog šarana ovisne o godišnjem dobu i načinu uzgoja

2011

6.

Ivanković, Anita

Fizičko-kemijske i biološke značajke Blidinjskog jezera

2010

7.

Arar, Katica

Rasprostranjenost, varijabilnost, uzgoj i primjena autohtonih vrsta roda Celtis L. u Hercegovini = Spreading , variability, breeding and used indigenous species of the genus Celtis L. of Herzegovina

2010

8.

Spužević, Ivan

Ekonomičnost proizvodnje i racionalizcija rada pri zaštiti vinove loze

2010

9.

Glavić, Midhat

Utjecaj roka sjetve,razmak sjetve i gnojidbe na prinos i kakvoću crvene djeteline (Trifolium pratense L.)

2008

10.

Pavličević, Jerko

Ekonomsko-tehnološki učinci primjene mananoligosaharida u tovu kalifornijske pastrve

2007

11.

Ostojić, Ivan

Žilogriz, Capnodis tenebrionis(Linne,1761)(COLEOPTERA:BUPRESTIDAE),najznačajniji štetnik koštičavih voćaka u Hercegovini

2005

12

Herceg, Nevenko

Utjecaj kultivara i rokova sadnje na količinu i kakvoću priroda krumpira u Hercegovini

2003

13.

Ivanković, Marko

Konkurentnost BiH proizvodnje vina na svjetskom tržištu = The competitiveness of B&H wine production on the world market

2003

14.

Rozić,Ivan

Istraživanje utjecaja preventivnog i plansko servisnog održavanja na učinkovitost i pouzdanost pojedinih sustava poljoprivrednih traktora

1999

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email.: agronomski.fakultet@sve-mo.ba referada@apfmo.org

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh