Autor

Naslov

Vrsta građe

Status u pozajmici

1.

Jukić-Grbavac, Marija

Mikrobiološka, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva kefira proizvedenog od kravljeg i kozjeg mlijeka tijekom skladištenja = doktorska disertacija

2016

2.

Ivanković, Anita

Fizičko-kemijske i biološke značajke Blidinjskog jezera

2012

3.

Rozić, Ivan

Istraživanje utjecaja preventivnog i plansko servisnog održavanja na učinkovitost i pouzdanost pojedinih sustava poljoprivrednih traktora : doktorska disertacija

1999

4.

Glavić, Midhat

Utjecaj roka sjetve,razmak sjetve i gnojidbe na prinos i kakvoću crvene djeteline (Trifolium pratense L.) : doktorska disertacija

2008

5.

Pavličević, Jerko

Ekonomsko-tehnološki učinci primjene mananoligosaharida u tovu kalifornijske pastrve : doktorska disertacija

2007

6.

Ivanković, Marko

Konkurentnost BiH proizvodnje vina na svjetskom tržištu = The competitiveness of B&H wine production on the world market : doktorska disertacija : disertatin thesis

2012

7.

Arar, Katica

Rasprostranjenost, varijabilnost, uzgoj i primjena autohtonih vrsta roda Celtis L. u Hercegovini = Spreading , variability, breeding and used indigenous species of the genus Celtis L. of Herzegovina

2010

8.

Ostojić, Ivan

Žilogriz, Capnodis tenebrionis(Linne,1761)(COLEOPTERA:BUPRESTIDAE),najznačajniji štetnik koštičavih voćaka u Hercegovini : doktorska disertacija

2012

9.

Matić, Anto

Kvalitativne razlike Livanjskog sira proizvedenog na obiteljskim gospodarstvima i u industrijskim uvjetima i utjecaj na preference potrošača : doktorska disertacija

2012

10.

Čulin, Sanja

Razlike sadržaja masti i masnih kiselina u mesu konzumnog šarana ovisne o godišnjem dobu i načinu uzgoja : doktorska disertacija

2011

11. Spužević, Ivan Ekonomičnost proizvodnje i racionalizcija rada pri zaštiti vinove loze : doktorska disert. 2010

12.

Čulin, Sanja

Razlike sadržaja masti i masnih kiselina u mesu konzumnog šarana ovisne o godišnjem dobu i načinu uzgoja : doktorska disertacija

2011

  

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email.: agronomski.fakultet@sve-mo.ba referada@apfmo.org

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

 ID: 4227102650009

Idi na vrh