TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA

DIPLOMSKI RAD

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Sveučilišta u Mostaru

Biskupa Čule bb, 88 000 Mostar, BiH

Znanstveno područje: Biotehničke znanosti

Znanstveno polje: Agronomija

Nastavni predmet: Suvremene tehnologije uzgoja povrća

Tema rada: je prihvaćena je na 24. sjednici Fakultetskog vijeća Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održanoj 18.02.2016.

Mentor: prof.dr.sc. Zdravko Matotan

Pomoć pri izradi: prof.dr.sc. Zdravko Matotan

SUVREMENI PRISTUPI TEHNOLOGIJI GNOJIDBE I ZAŠTITE KRASTAVACA ZA PRERADU

Mateja Lozančić, 209/DS

Sažetak: U istraživanju provedenom 2016. godine praćena je proizvodnja krastavaca za preradu na području Novog Travnika. Istraživanje je obuhvaćalo praćenje dviju parcela,na kojima je primijenjen uzgoj kornišona uz potporu, na jednoj je bio korišten sustav navodnjavanja kap po kap, dok je na drugoj bilo klasično zalijevanje. Cilj rada je bio utvrditi prednosti i eventualne nedostatke suvremenih tehnologija proizvodnje krastavaca za preradu.

Ključne riječi: krastavci za preradu, tehnologija proizvodnje, fertirigacija, zaštita, Levina F1

Rad sadrži: 30 stranica

                    13 slika

                    3 tablice

                    17 literaturnih referenci

Jezik izvornika: Hrvatski

Sastav povjerenstva za obranu:

                    1. prof.dr.sc. Zdravko Matotan, član-mentor

                    2. doc.dr.sc. Adrijana Filipović, predsjednik

                    3. prof.dr.sc. Ivan Ostojić, član

Datum obrane: 3.11.2016.god.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh