TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA

DIPLOMSKI RAD

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Sveučilišta u Mostaru

Biskupa Čule bb, 88 000 Mostar, BiH

Znanstveno područje: Biotehničke znanosti

Znanstveno polje: Agronomija

Nastavni predmet: Savjetodavna stručna služba u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Tema rada: je prihvaćena na sjednici Fakultetskog vijeća Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održanoj 2016.

Mentor: Marko Ivanković, prof. dr. sc.

PREDUVJETI ZA USPOSTAVU MREŽE RAČUNOVODSTVENIH PODATAKA (FADN) U BOSNI I HERCEGOVINI

Ružica Marković

Sažetak:  Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (engl. Farm Accountancy Dana Network - FADN) utemeljen je u EU još 1965., kada su odlukom Vijeća 79/65 uspostavljene pravne osnove za organizaciju sustava. FADN sustav temelji se na godišnjem (knjigovodstvenom) prikupljanju proizvodnih, ekonomskih i financijskih podataka s uzorka poljoprivrednih gospodarstava, koji su klasificirani u skupine prema kriterijima ekonomske veličine gospodarstva, vrsti (tip) poljoprivredne proizvodnje te regionalnu pripadnost. Obaveza svih država članica EU je provođenje godišnjeg istraživanja o visini dohotka poljoprivrednih gospodarstava po EU FADN metodologiji, a predstavlja instrument Europske Komisije za vrednovanje dohotka poljoprivrednih proizvođača te utvrđivanja utjecaja Zajedničke poljoprivredne politike EU (Common Agricultural Policy – CAP) na njihovo poslovanje.

Ključne riječi: FADN sustav, knjigovodstvenih podataka, poljoprivrednih gospodarstava

Rad sadrži: 37 stranica

                    15 literaturnih referenci

Jezik izvornika: hrvatski

Sastav povjerenstva za obranu:

                    1. Prof.dr.sc. Marko Ivanković, član-mentor

                    2. Prof.dr.sc. Zrinka Knezović, predsjednik

                    3. Doc.dr.sc. Ivan Spužević, član

Datum obrane: 19.10.2016.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh