TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA

DIPLOMSKI RAD

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Sveučilišta u Mostaru

Biskupa Čule bb, 88 000 Mostar, BiH

Znanstveno područje: Biotehničke znanosti

Znanstveno polje: Prehrambeno inženjerstvo

Nastavni predmet: Biologija

Tema rada: je prihvaćena na sjednici Fakultetskog vijeća Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održanoj 2016.

Mentor: doc.dr.sc. Danijela Petrović

Pomoć pri izradi: mag.preh.ing. Josipa Krezić

FIZIKALNO-KEMIJSKE I PELUDNE ANALIZE HERCEGOVAČKOG LIVADNOG MEDA

MATEA OSTOJIĆ, 123/DS

Sažetak: Nutritivna vrijednost meda proizlazi iz njegova kemijskog sastava. Med je slatki gusti sok kojeg proizvode pcele medarice od cvjetnog nektara ili od medene rose. Postoje razlicite vrste meda što ovisi o vrsti biljaka i medljike od kojih je dobiven, klimatskim uvjetima i vrsti tla pa mu se prema tome razlikuje i kemijski sastav. U kemijski sastav meda ulaze šeceri (fruktoza i glukoza u najvecoj mjeri), voda, organske kiseline, proteini, vitamini i minerali. Zbog ovih sastojaka, med ima visoku energetsku vrijednost, prebioticka , konzervirajuca, antibakterijska, antioksidacijska i antisepticka svojstva. Nadalje, med se, prema podrijetlu, dijeli na nektarni med i medljikovac, a to se utvrduje kroz senzorske analize (miris, boja, okus, stupanj kristalizacije), odredivanje fizikalnih i kemijskih karakteristika (boja, konduktivitet, enzimi dijastaza i invertaza, pH, kiselost, šeceri, prolin) te peludnu analizu. Cilj ovog rada bio je utvrditi fizikalno-kemijske karakteristike cvjetnog meda s područja Hercegovine. Određeni sljedeći fizikalno-kemijski parametri: udio vode, električna provodljivost, slobodna kiselost, pH te udio peludnih zrnaca.

Ključne riječi: Kemijski sastav, nutritivna vrijednost, peludna analiza, fizikalno-kemijska analiza

Rad sadrži: 41 stranica

                   22 slike

                   1 tablica

                   0 priloga

                   14 literaturnih referenci

Jezik izvornika:  Hrvatski

Sastav povjerenstva za obranu:

                    1. doc. dr.sc. Danijela Petrović, Predsjednik-mentor

                    2. doc. dr.sc. Anita Ivanković, član

                    3. doc. dr.sc. Višnja Vasilj, član

Datum obrane: 30. 09. 2016

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh