TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA

DIPLOMSKI RAD

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Sveučilišta u Mostaru

Biskupa Čule bb, 88 000 Mostar, BiH

Znanstveno područje: Biotehničke znanosti

Znanstveno polje: Prehrambeno inženjerstvo

Nastavni predmet: Biologija

Tema rada: je prihvaćena na sjednici Fakultetskog vijeća Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održanoj 2016.

Mentor: doc.dr.sc. Danijela Petrović

Pomoć pri izradi: mag. preh. ing. Josipa Krezić

FIZIKALNO - KEMIJSKE I PELUDNE ANALIZE HERCEGOVAČKOG MEDA KADULJA

VLATKA ČOLAK, 235/DS

Sažetak: Med je poznati prehrambeni proizvod koji se konzumira od davnina u različite svrhe, kao hrana, lijek ili u kozmetičkoj industriji. Zbog svoje prehrambene vrijednosti med od kadulje je uvelike zaslužan za liječenje respiratornih organa kao i za jačanje imuniteta. Da bi se med postavio na tržište potrebno ga je podvrgnuti analizama. U ovom radu opisane su fizikalno – kemijske i peludne analize hercegovačkog meda kadulja tj. određen je udio vode, električna provodljivost, pH, kiselost te sadržaj peludi. Rezultati koje smo dobili nakon ovih analiza na uzorcima meda od kadulje su pokazali da dobivene vrijednosti odgovaraju vrijednostima propisanim Pravilnikom o medu i drugim pčelinjim proizvodima ("Službeni glasnik BiH", br . 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08).

Ključne riječi: med kadulja, fizikalno – kemijska svojstva.

Rad sadrži: 32 stranice

                    23 slike

                    6 tablica

                    16 literaturnih referenci

Jezik izvornika: Hrvatski

Sastav povjerenstva za obranu:

                    1. doc.dr.sc. Danijela Petrović, predsjednik - mentor

                    2. doc.dr.sc. Anita Ivankovi,ć član

                    3. doc.dr.sc. Višnja Vasilj, član

Datum obrane: 30. 09. 2016.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh