TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA

DIPLOMSKI RAD

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Sveučilišta u Mostaru

Biskupa Čule bb, 88 000 Mostar, BiH

Znanstveno područje: Biotehničke znanosti

Znanstveno polje: Prehrambeno inženjerstvo

Nastavni predmet: Industrijska ekologija 

Tema rada: je prihvaćena na 26. sjednici Fakultetskog vijeća Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održanoj 22. lipnja 2016.

Mentor: Prof. dr. sc. Antonia Višekruna

KVALITETA PODZEMNIH VODA OKO TVORNICE ZA PROIZVODNJU ALUMINIJA

MARKO ŽULJ, 206/DS 

Sažetak: Poznato je da je voda jedan od osnovnih uvjeta  za život na našoj planeti, jer je neophodna za odvijanje svih vitalnih procesa u biosferi. Nezamjenljiva je njena uloga u razmjeni tvari u čovjekovom organizmu, u održavanju osobne i opće higijene, u proizvodnji namirnica i u zadovoljenju brojnih potreba u prirodi, poljoprivredi i industriji. Neophodnost vode za održanje ljudskih naselja i za razvoj industrijske aktivnosti je potencirala potrebu da se osiguraju dovoljne količine vode uz potpuno zanemarivanje pitanja kvaliteta te vode. Organska i neorganska onečišćenja koja se svakim danom pojavljuju u industriji pronalaze put do površinskih i podzemnih voda i uzrokuju zagađenja sa dalekosežnim i štetnim posljedicama za ekosustav.

Ključne riječi: Voda, onečišćenost, kvaliteta, aluminij, tvornica

Rad sadrži: 56 stranica

                    21 slika

                    5  tablica

                    20 literarnih referenci

Jezik izvornika: Hrvatski

Sastav Povjerenstva za obranu:

                    1. doc. dr. sc. Anita Ivanković, predsjednik

                    2. prof.dr.sc.Antonia Višekruna, član-mentor

                    3. doc.dr.sc. Višnja Vasilj, član

Datum obrane: 28. 09. 2016.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh