TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA

DIPLOMSKI RAD

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet

Sveučilišta u Mostaru

Biskupa Čule bb, 88 000 Mostar, BiH

Znanstveno područje: Biotehničke znanosti

Znanstveno polje: Agronomija

Nastavni predmet: Vinarstvo

Tema rada: je prihvaćena na sjednici Fakultetskog vijeća Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održanoj 2016.

Mentor: doc. dr. sc. Tihomir Prusina

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE CRNOG VINA NA OBITELJSKOM GOSPODARSTVU DOMINIKOVIĆ

BARTUL DOMINIKOVIĆ

Sažetak: U Vrgoračkom vinogorju među crnim sortama najzastupljenije su Plavina crna, Merlot i Vranac. Vinogorje Vrgoračko jezero (polje) je brdovito, unutar kojeg se nalazi veće kraško polje Vrgoračko jezero. Ovo polje uglavnom predstavlja glavninu obradivih površina vinogorja. Obiteljsko gospodarstvo Dominiković godinama posjeduje vinograde zasađene navedenim sortama od kojih proizvode crno vino. Najzastupljenija sorta je Merlot, zatim Plavina i Vranac. Merlot je srednje bujna sorta, morfološki i funkcionalno hermafroditnog cvijeta, srednje veličine grozda 140 g, bobica srednje veličine, okrugla, tamnoplave boje. Vino je rubin – crvene boje, harmonično i prikladno za kupažiranje s crvenim vinima. Plavina je udomaćena sorta sjeverne Dalmacije. Plavina je bujna sorta, morfološki i funkcionalno hermafroditnog cvijeta. Vranac je najpoznatija crnogorska sorta, introducirala se u Dalmaciju prije tridesetak godina i to najprije na području Konavala, a zatim na području Vrgorca. Sorta je bujna, morfološki i funkcionalno hermafroditnog cvijeta. Grozdovi su srednje veličine, težine 1800 do 200 grama. Bobice su srednje krupne, jajolike. Pokožica je tanka i bogata obojenim tvarima. Zahvaljujući bogato nakupljenom šećeru, vino se odlikuje visokim alkoholom koji u početku pijenja daje slatkasti okus. Blage kiseline i punoća vina daju izvanredni sklad snage i pitkosti. Količina alkohola je od 12 do 16 vol.%, a ukupna kiselost je u rasponu od 5 do 7 g/L. dok je hlapljiva kiselost do 0.5 g/L. Ukupna kiselost zna varirati, a ovisi o rodu, tehnološkoj zrelosti, te klimatskim uvjetima. Vino je puno, bogato ekstraktom 20 do 27 g/L, uglavnom suho s 1 do 4 g/L reducirajućeg šećera.

Ključne riječi: Plavina crna, Merlot, Vranac, kemijski stav

Rad sadrži: 38 Stranica

                    9 Slika

                    10 Tablica

                    12 Literaturnih referenci

Jezik izvornika: Hrvatski

Sastav Povjerenstva za obranu:

                    1. doc. dr. sc.  Tihomir Prusina, mentor

                    2. doc. dr. sc. Viktor Lasić, član

                    3. doc. dr. sc. Perica Bulić, član

                    4. doc. dr. sc.  Anita Ivanković, zamjenski član

Datum obrane: 19. 10. 2016.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh