Studenti III. godine preddiplomskog studija i I. godine diplomskog studija agronomije su u srijedu, 11.2.2015. godine  posjetili  Centar za ribarstvo „Neretva“ Konjic na Boračkom jezeru. Prof.dr.sc. Jerko Pavličević i mr.sc. Predrag Ivanković su organizirali i predvodili ovaj posjet u okviru terenske nastave iz kolegija Ribarstvo i Upravljanje okolišem.

Ovom prigodom studenti su dobili informacije o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti ustanove smještene u netaknutoj prirodi uz sami rub Boračkog jezera, koja ima za cilj  obnoviti riblji fond rijeke Neretve, s naglaskom na autohtone salmonidne vrste kao što su glavatica, mekousna, potočna i jezerska pastrva.

Ljubaznim domaćinima se zahvaljujemo na iskazanom gostoprimstvu! 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh