U četvrtak, 22.01.2015 godine, studenti 2. godine diplomskog studija bilinogojstva su, uz pratnju prof.dr.sc. Ivana Ostojića i asistenta Mladena Zovke, dipl.ing.agr., posjetili Upravu Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja sa sjedištem u Sarajevu u okviru održavanja terenske nastave iz oblasti zaštite bilja. 

Studente su primili zamjenik direktora Uprave Seid Uzunović i savjetnica direktora Uprave Snežana Akulović, te su ih upoznali s djelovanjem Uprave BIH za zaštitu zdravlja bilja, kao i s nadležnostima i ovlaštenjima nadležnih organa entiteta i Brčko distrikta, te aktivnostima Uprave prema međunarodnim organizacijama.

Ajla Dautbašić, Smiljana Knežević i Slađana Kreštalica, voditelji pojedinih odjela unutar Uprave informirali su studente o legislativi EU iz oblasti zaštite zdravlja bilja, sjemena i sadnog materijala, pesticida i mineralnih gnojiva, te o programu nadzora nad karantenskim štetnim organizmima na krumpiru u BiH.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh