U četvrtak, 16.2.2017. godine u amfiteatru Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta je održana obrana doktorskog rada mr.sc. Elme Sefo. Doktorska disertacija naslova „Utjecaj koncentracija soli u hranjivoj otopini na dinamiku rasta presadnica povrća uzgajanih sistemom plutajućih kontejnera“ uspješno je obranjena pred Povjerenstvom u sastavu: prof.dr.sc. Nada Parađiković (predsjednica), prof.dr.sc. Zdravko Matotan (metnor/član) i prof.dr.sc. Zrinka Knezović (član). 

Kolegici dr.sc. Elmi Sefo od srca čestitamo i želimo joj puno uspjeha u budućem radu.

 

 

 

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh