U razdoblju od 29.9. do 1.10. 2015 godine u Dubrovniku održana završna radionica u sklopu projekta HERD/ICT - Applying ICT to Bosnia-Hercegovina’s Agricultural Sector to Improve Integrated Pest Management (IPM).

Radionici su nazočili sudionici projekta ispred našeg fakulteta: prof.dr.sc. Zrinka Knezović (voditelj projekta), prof.dr.sc. Ivan Ostojić, Ana Mandić dipl.ing.agr., Mladen Zovko dipl.ing.agr., Goran Ćavar dipl.iur. i Luka Bjeliš student druge godine diplomskog studija na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu, Perica Bulić ispred Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  HNŽ-a. 

O rezultatima monitoringa pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) na lokalitetu Rodoč učesnike je informirao Mladen Zovko dipl.ing. agr. Monitoring je proveden na pokusnom poligonu Agronomskog i PT fakulteta u Rodoču. Istraživanje pojave i dinamike populacije pepeljastog grožđanog moljca provedeno je uporabom triju različitih tipova lovki (RAG feromonska lovka, Trapwiev lovka i AS-ISS lovka). U izlaganju  su prezentirani rezultati ulova u svakoj od lovki, kao i prednosti i nedostatci svake od njih.

Rezultate praćenja pojave  plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) različitim prognoznim modelima prezentirao je Luka Bjeliš student druge godine diplomskog studija Bilinogojstvo. Istraživanje pojave plamenjače provedeno je tijekom 2015. godine na pokusnom poligonu u Rodoču. Cilj istraživanja bio je testirati dva prognozna modela za plamenjaču vinove loze Pinova model i RIMpro model u našim uvjetima uzgoja ove kulture.

Na radionici su prezentirani i modeli VIPS u BiH i inozemstvu, te  njihova praktična uporaba i mogući dalji razvoj, od strane naših partnera iz Norveške. Predstavljeni su mogući budući partneri, održivost projekta i mogućnosti za naredni period.

 


 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh