U srijedu, studenti 2. godine diplomskog studija Bilinogojstva su posjetili hidroelektranu Mostar u sklopu kolegija „Održivo upravljanje prirodnim resursima“, pod vodstvom profesora Jerke Pavličevića. Da podsjetimo, hidroelektrana je građena od 1983. do 1987. godine. U ratu je devastirana, pa je kasnije opet obnovljena. Hidroelektrana Mostar posljednje je postrojenje u  nizu elektrana izgrađenih na rijeci Neretvi.  Ljubazni djelatnici su dočekali studente, te ih detaljno proveli kroz cijelo postrojenje. Naglasak ove posjete je bio na održivom  načinu upravljanja okolišem oko hidroelektrane.

Kvalitetna zaštita prirode i okoliša pri gospodarenju jako je važna jer iako su hidroelektrane obnovljivi izvori energije, jednom uništena staništa i vrste teško se mogu obnoviti. Pa se pričalo i o načinu poribljavanja toga dijela Neretve, koje se u pravilu provodi jednom godišnje. Takav pristup gospodarenju omogućuje trajan i održiv razvoj i dugotrajno korištenje obnovljivih resursa, jer u održivosti leži budućnost novih generacija. 

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh