Ur. Broj:  07-03/17
Mostar, 10.1.2017

 

OBAVIJEST
o odgodi početka rada

 

Poštovani studenti i profesori,

 

Na osnovu meteoroloških prognoza i u konzultaciji s drugim fakultetima zbog ekstremno niskih temperatura i nemogućnosti zagrijavanja zgrade početak rada i nastave na Agronomskom i prehrambeno tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostar  odgađa se do (četvrtka) 12.sječnja 2017. godine.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh