Mr.sc. Predrag Ivanković, obranio je 5. prosinca 2016. doktorsku disertaciju na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao akademski stupanj doktor znanosti područja biotehničke znanosti, znanstvenoga polja poljoprivreda, znanstvene grane ribarstvo.

Tema doktorske disertacije "Biologija i taksonomija triju vrsta endemskih riba donje Neretve", obranjena je pred Povjerenstvom u sastavu:

•prof. dr. sc. Ivica Aničić, Sveučilište u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva

•prof. dr. sc. Roman Safner, Sveučilište u Zagrebu, član Povjerenstva

•dr. sc. Margita Jadan, Institut „Ruđer Bošković“, članica Povjerenstva

Mentori:

prof. dr. sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu, 

doc.dr.sc.Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu

Čestitamo!

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh