U sklopu projekta  „ Applying ICT to Bosnia-Hercegovina's agricultural sector to improve integrated pest management (IPM)“ održana je radionica u prostorijama Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog  fakulteta u utorak, 24.02.2015. godine. Nakon podnesenog izvješća o do sada obavljenim aktivnostima u okviru ovog projekta dogovoren je plan rada za 2015. godinu. Planom je predviđeno  testiranje različitih prognoznih modela za plamenjaču vinove loze (Plasmopara viticola) u našim uvjetima uzgoja vinove loze, te testiranje različitih tipova lovki za praćenje dinamike populacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).

 

Na radionici su, pored djelatnika i studenata  našeg fakulteta, sudjelovali projektni partneri s Bioforsk instituta (the Norwegian Institute for Agricultural and Enviromental Research) iz Osla, projektni partneri iz Sarajeva, te dr.sc. Perica Bulić, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HNŽ .

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Email: aptf@sum.bareferada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381002200282256 
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393380604811081508;

ID: 4227102650009

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Idi na vrh